Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Victoria Szarwark Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Podopieczni Artura Kozy kolejnym rywalem Wis3y.


Wis3a

Victoria

26.02.2011 (sobota),
godz. 15.00, Szczucin, sparing
9:4

Bramki:


Sedziowa3:

Wis3a:

Zagrali jeszcze:


Komentarz

Sobotnie spotkanie z A klasow1 Victori1 Szarwark przeistoczy3o sie bardziej w gierke treningow1 ni? pocz1tkowo zak3adany sparing. Dru?yna z okolic D1browy Tarnowskiej przyjecha3a do Szczucina tylko 9-osobowym sk3adzie i dwóch Wiolaków musia3o uzupe3nia braki kadrowe Victorii.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863269 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.