Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Szreniawa Nowy Wionicz Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Czy Wis3a zbierze sk3ad?


Wis3a

Szreniawa

31.10.2010 (niedziela),
godz. 13.00, Szczucin
0:7 (0:2)

Bramki:
0-1 Mariusz Piech 23
0-2 Adam Dunaj 44
0-3 Damian Goryczka 53
0-4 Adam Rebilas 66
0-5 Dawid Cygan 74
0-6 Adam Rebilas 81
0-7 Dawid Cygan 87

Wis3a: -

Szreniawa: Dominik Orze3 (46 Oskar Choma) - Damian Goryczka, Dominik Ochel, Dominik Kukla, Daniel Turminski (59 Micha3 Michniak) - Piotr Kokoszka, Jakub Witek, Jaros3aw B3oniarz (6 Mariusz Piech, 59 Dawid Cygan), Tomasz Nowak - Adam Dunaj (50 S3awomir Kazior), Adam Rebilas.
Trener: Remigiusz Farynski.


Komentarz

To by3a ju? czwarta pora?ka pod rz1d juniorów Wis3y, na dodatek kolejna, w której nie potrafimy nawet strzelia bramki. Szreniawa zrobi3a sobie na stadionie przy Witosa „strzelnice” wpakowuj1c bezradnej w tym meczu Wiole a? siedem goli. Nie da sie ukrya, ?e juniorka Wis3y nie funkcjonuje jak nale?y, a g3ównym problemem s1 braki kadrowe. Dobrze, ?e przed nami ju? jest przerwa zimowa, mo?na spokojnie zastanowia sie co dalej, wyci1gn1a wnioski i zacz1a dzia3aa, aby prawid3owo przygotowaa sie do rundy wiosennej.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863570 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.