Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Zorza Zaczarnie Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Walka o wicelidera!


Wis3a

Zorza

11.11.2010 (czwartek),
godz. 13.00, Szczucin
1:1 (1:0)

Bramki:
1-0 Sebastian Bator 29
1-1 Miros3aw Kozio3 90+2 - karny

Sedziowa3: -
—ó3te kartki dla Wis3y: Grzegorz Tabor, Piotr Lechowicz, Jaros3aw Bedkowski
Czerwone kartki: Piotr Lechowicz 90+1 (druga ?ó3ta)
Widzów: 100

Wis3a: Daniel Liguz - Marek Trójniak (53 Rafa3 Oleksy), Grzegorz Cholewa, Piotr Lechowicz, Dariusz Ko3ton - Tomasz Urban, Jaros3aw Bedkowski, Sebastian Bator, Tomasz Zielinski (81 Karol Miklasinski) - Marcin Kapel (51 Mateusz Labuz), Grzegorz Tabor.
Trener: Jerzy Smao.


Komentarz

Spotkanie powinno sie zakonczya wynikiem 1:0 dla Wis3y. Nie zakonczy3o sie, bo sedzia g3ówny podyktowa3 w doliczonym czasie gry - delikatnie pisz1c - w1tpliwego karnego. Tym samym odebra3 nam nie tylko zwyciestwo, ale równie? wicemistrzostwo jesieni, bowiem wygrana dawa3a nam awans na drugie miejsce kosztem w3aonie Zorzy.

By3 to pojedynek drugiego miejsca z trzecim, wiec rezultat by3 bardzo wa?ny dla uk3adu si3 w górnych rejonach tabeli. Zwyciestwo Wis3y dawa3o nam wicelidera i obiecuj1ce perspektywy na runde rewan?ow1. Remis niestety - a ociole pisz1c kontrowersyjny rzut karny - pokrzy?owa3 nam te plany.

Wis3a w pierwszej po3owie by3a dru?yn1 przewa?aj1c1, choa to Zorza mia3a groYniejsze sytuacje. Jednak za ka?dym razem Daniel Liguz wychodzi3 obronn1 rek1. Najpierw po strzale z g3owy wybi3 pi3ke przed siebie, a dobiegaj1cy do dobitki zawodnik gooci, maj1cy dwóch naszych obronców "na plecach" niefortunnie przestrzeli3 wysoko nad poprzeczk1. W 32 min Miros3aw Kozio3 uderzy3 z rzutu wolnego, a futbolówke koniuszkami palców zdo3a3 na tyke sparowaa bramkarz Wis3y. Chwile póYniej Liguz obroni3 nogami strza3 z ostrego k1ta pomocnika przyjezdnych.

Gospodarze mieli mniej takich sytuacji, ale w grze mieli optyczn1 przewage. Jednak d3ugo nie potrafili "przebia sie" przez defensywe gooci. Próby uderzen zza pola karnego m.in. Batora czy Lechowicza by3y albo niecelne albo zbyt lekkie, aby zaskoczya bramkarza Zorzy. Dopiero w 29 min ta sztuka uda3a sie orodkowemu pomocnikowi Wis3y. Po podaniu z prawej strony Marka Trójniaka (nominalnego napastnika, który w tym meczu eksperymentalnie zagra3 na obronie), kompletnie niepilnowany Sebastian Bator bez zastanowienia z okolic 14 metrów strzeli3 z pierwszej pi3ki, a futbolówka wpad3a obok bezradnie interweniuj1cego golkipera gooci. 1:0 dla Wis3y, a w koncówce tej czeoci gry jeszcze znakomit1 sytuacje mia3 Marcin Kapel, który po podaniu Tomasza Urbana móg3 podwy?szya wynik, ale z 10 metrów jego strza3 obroni3 bramkarz Zorzy.

Druga po3owa by3a ju? o wiele mniej emocjonuj1ca. Sytuacji z obydwóch stron by3o jak "na lekarstwo". Zamiast tego by3o du?o nerwowooci, a gra by3a szarpana, ze spor1 ilooci1 fauli. Pi3karze Wis3y i Zorzy starali sie, walczyli, ale nie przek3ada3o sie to na sytuacje podbramkowe.

Gdy wydawa3o sie, ?e wynik nie ulegnie zmianie do g3osu doszed3... sedzia. Do tej pory prowadz1cy ca3kiem dobre zawody arbiter, zagwizda3 gdy w polu karnym gooci pad3 jeden z zawodników Zaczarnia. Pad3, to dobre s3owo, bo nie by3 faulowany. Pomocnik gooci, który przebieg3 z pi3k1 kilkanaocie metrów, by3 ju? przy linii koncowej i nie mia3 szans na powodzenie swojej akcji. Wiec w asyocie dwóch naszych obronców nie pozosta3o mu nic innego jak tylko teatralnie paoa na murawe, na co wszystko nabra3 sie sedzia, który wskaza3 na wapno. Karnego na gola zamieni3 graj1cy w specjalnej masce na twarzy zabezpieczaj1cej z3amany nos (efekt pojedynku z Rylovi1), Miros3aw Kozio3.

Oprócz bramki Wis3a straci3a równie? zawodnika, bo Piotr Lechowicz nie wytrzyma3 i obrazi3 sedziego, za co dosta3 drug1 ?ó3t1, a w konsekwencji czerwon1 kartke. Nie wytrzymali równie? kibice i zaczeli g3oono i niecenzuralnie podsumowywaa pana arbitra. W ruch nawet posz3y plastikowe butelki i sedziowie musieli bya eskortowani do szatni.

W jednej chwili straciliomy zwyciestwo i szanse na drugie miejsce. Na dodatek okolicznooci tego by3y bulwersuj1ce, bo jak inaczej nazwaa te decyzje sedziego w ostatnich sekundach meczu?

Miko3aj Strycharz


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1864655 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.