Wisła Szczucin
Pagen Gnojnik - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Do Gnojnika po 3 punkty.


Pagen

Wis3a

07.11.2010 (niedziela),
godz. 13.00, Gnojnik
0:2 (0:1)

Bramki:
0-1 Grzegorz Tabor 7
0-2 Tomasz Zielinski 65

Sedziowa3: S. Wioniowski z Tarnowa
—ó3te kartki: Bartosz Wa?ydr1g, Lukasz Hajduga - Dariusz Ko3ton, Szczepan Ko3ton, Marcin Kapel, Daniel Liguz
Widzów: 80

Pagen: Rafa3 Lis - Mateusz Konstanty, Mateusz Stanuszek, Bart3omiej Mrówka - Lukasz Robak, Piotr Krzyszkowski, Krzysztof Migacz, Bartosz Wa?ydr1g, Marcin Migacz (79 Lukasz Przepiórka) - Lukasz Hajduga (85 Dariusz Konstanty), Jacek Klimas (77 Piotr Owiech).
Trener: Janusz Rysak.

Wis3a: Daniel Liguz - Jaros3aw Bedkowski, Grzegorz Cholewa, Piotr Lechowicz, Dariusz Ko3ton - Tomasz Urban (82 Karol Miklasinski), Sebastian Bator, Szczepan Ko3ton, Tomasz Zielinski (75 Marek Trójniak) - Marcin Kapel (66 Mateusz Labuz), Grzegorz Tabor.
Trener: Jerzy Smao.


Komentarz

Wis3a podobnie jak w poprzednim meczu szybko obje3a prowadzenie. Ju? w 7 minucie Grzegorz Tabor strza3em tu? zza pola karnego umieoci3 pi3ke ko3o s3upka. Ale w przeciwienstwie do spotkania z Pogori1, tym razem Wiolacy „poszli za ciosem” i narzucili swoje tempo gry, co chwila nekaj1c bramkarza gospodarzy. Sytuacji podbramkowych dla Wis3y by3o bez liku i do przerwy powinno bya spokojnie 3-0 dla nas. Ale bramka Pagenu by3a jak zaczarowana i nikt nie potrafi3 w pierwszej po3owie umieocia po raz drugi pi3ki w siatce. Kolejna ods3ona meczu nie obfitowa3a ju? w takiej ilooci sytuacji, ale w koncu niemoc strzeleck1 naszych prze3ama3 Tomasz Zielinski, daj1c Wiole bezpieczniejsze dwubramkowe prowadzenie.

Ju? zaraz po golu Grzegorz Tabor z g3ówki móg3 do3o?ya kolejn1 bramke, niestety pi3ka przesz3a ko3o s3upka. Jak sie póYniej okaza3o, takich klarownych sytuacji dla Wis3y by3o wiecej, ale Wiolacy po prostu razili nieskutecznooci1. Swoje szanse mieli m.in. Tomasz Zielinski, Sebastian Bator, Marcin Kapel czy Szczepan Ko3ton. Pod bramk1 Daniela Liguza w pierwszej po3owie w3aociwie tylko dwa razy zrobi3o sie gor1co, ale w obydwóch sytuacjach na posterunku by3 bramkarz Wis3y. Po przerwie Wiolacy ju? mniej napierali na bramke gospodarzy, ale w 50 minucie znowu mieli okazje, po której powinni strzelia bramke, tym razem Tomek Zielinski nie wykorzystuje sytuacji sam na sam. W 57 minucie mog3o sprawdzia sie przys3owie „niewykorzystane sytuacje sie mszcz1” - w zamieszaniu w polu karnym Wis3y do strza3u doszed3 zawodnik Pagenu, ale uderzenie by3o nieczyste i z linii bramkowej pi3ke wybi3 Grzegorz Cholewa. W kolejnej sytuacji sam na sam Tomasz Zielinski w koncu strzela bramke, co prawda pierwszy strza3 obroni3 jeszcze Rafa3 Lis, ale ju? dobitka by3a bezb3edna. Jak sie póYniej okaza3o bramka z 65 minuty ustali3a wynik spotkania i do koncowego gwizdka gra toczy3a sie ju? w wiekszooci w orodku boiska.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863246 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.