Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Pogoria Pogórska Wola Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Nie intersuje nas nic innego, jak tylko 3 punkty.


Wis3a

Pogoria

30.10.2010 (sobota),
godz. 14.00, Szczucin
4:0 (1:0)

Bramki:
1-0 Tomasz Zielinski 10
2-0 Grzegorz Tabor 71
3-0 Grzegorz Tabor 81
4-0 Piotr Lechowicz 86

Sedziowa3: M. Stec z Bochni
—ó3te kartki: Jaros3aw Bedkowski
Widzów: 50

Wis3a: Daniel Liguz - Jaros3aw Bedkowski, Grzegorz Cholewa, Piotr Lechowicz, Dariusz Ko3ton - Tomasz Urban (71 Marcin Kapel), Szczepan Ko3ton, Sebastian Bator, Tomasz Zielinski (75 Karol Miklasinski) - Marek Trójniak (55 Rafa3 Oleksy), Grzegorz Tabor.
Trener: Jerzy Smao.

Pogoria: Daniel Wrona - Mariusz —aba, Grzegorz Olszówka, Mateusz Kilian - Wojciech Olszówka, Rajmund Kapustka, Krzysztof Urban, Tomasz Lipinski, Wojciech Korus - Dariusz Kulas (65 Dawid Kara), Witold Szczurek.
Trener: Mariusz —aba.


Komentarz

Wis3a w tym meczu by3a zdecydowanym faworytem, wiec nikogo nie powinien dziwia wynik. Chocia? trzeba przyznaa, ?e d3ugo utrzymywa3a sie niebezpieczna tylko jednobramkowa przewaga. Ale Wiolakom zadanie u3atwi3a sama Pogoria, która do Szczucina przyjecha3a tylko z jednym rezerwowym i gdy w oko3o 70 minucie kontuzji nabawi3 sie Wojciech Olszówka nie by3o ju? zmiennych na jego miejsce. Od tego czasu Wis3a ju? ca3kowicie rz1dzi3a na boisku i zd1?y3a wpakowaa goociom jeszcze trzy bramki.

Mecz zacz13 sie pomyolnie dla naszych i ju? w 10 minucie pieknym strza3em zza pola karnego popisa3 sie Tomasz Zielinski, który pos3a3 pi3ke za ko3nierz bramkarza. Bramka, która pad3a w3aociwie z niczego, da3a komfort Wiole i przez pierwsz1 po3owe mo?na by3o odnieoa wra?enie, ?e Wiolacy „spoczeli na laurach”. Nie przycisneli przeciwnika, tak jak to mia3o miejsce z Dunajcem czy Rad3ovi1, a nawet po bramce Pogoria troche przeje3a inicjatywe, ale ataki gooci rozbijane by3y w bezpiecznej odleg3ooci od bramki Liguza. Dopiero po przerwie Wis3a sie przebudzi3a i zacze3a stwarzaa groYniejsze sytuacje. Do takich trzeba zaliczya na pewno akcje Tomasza Urbana, który przejmuj1c pi3ke w okolicach orodka boiska pewnie wbieg3 z ni1 w strone bramki i uderzaj1c przed polem karnym sprawi3 spore k3opoty bramkarzowi przyjezdnych. Kolejn1 sytuacje mia3 Marek Trójniak, ale jego strza3 tu? przed lin1 pola karnego by3 za s3aby. W 55 minucie trener Smao wykona3 taki sam zabieg jak w meczu z Jadowniczank1 – wprowadzi3 do gry Rafa3a Oleksego, a do przodu przesun13 Piotrka Lechowicza. To da3o spore o?ywienie w ofensywie Wis3y i ju? po kilku minutach sam Lechowicz mia3 dwie groYne sytuacje. Najpierw w akcji sam na sam gór1 by3 golkiper. A póYniej gooci od kolejnej sytuacji, w której Piotrek mia3by tylko bramkarza przed sob1, ratuje obronca Pogori wybijaj1c mu w ostatniej chwili pi3ke spod nóg. Pi3karze z Pogórskiej Woli mieli jedn1 dogodn1 sytuacje, w której mogli pokusia sie o remis, ale pi3ka po strzale w polu karnym zawodnika przyjezdnych wpad3a wprost w rece Daniela Liguza. W oko3o 70 minucie kontuzji dozna3 Wojciech Olszówka, a trener gooci wczeoniej ju? wprowadzi3 do gry swojego jedynego rezerwowego, wobec tego Pogoria musia3a radzia sobie w dziesieciu. Dzieki czemu Wis3a zacze3a ju? ca3kowicie dominowaa na boisku. Bramke na 2-0 strzeli3 Grzegorz Tabor, który dzieki podaniu Piotrka Lechowicza mia3 do pokonania przed sob1 tylko bramkarza. Dziesiea minut póYniej „obs3u?y3 sie” ju? sam Grzesiek Tabor, który przej13 pi3ke w okolicach naro?nika boiska i wje?d?aj1c w pole karne z ostrego k1ta uderzy3 mocno po ziemi w d3ugi róg. Tabor móg3 zaliczya w tym meczu hat-tricka, ale po wrzutce w pole karne nie trafi3 g3ow1 z bliskiej odleg3ooci. Za to zrehabilitowa3 sie za podanie z 71 minuty i w koncówce spotkania w polu karnym wy3o?y3 Lechowiczowi pi3ke, a on spokojnie przyj13 sobie i uderzy3 obok bezradnego bramkarza gooci ustalaj1c wynik spotkania.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1864575 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.