Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Dunajec Zbylitowska Góra Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Dru?yna graj1ca w "kratke", której napewno nie mo?na zlekcewa?ya.


Wis3a

Dunajec

16.10.2010 (sobota)
godz. 15.00, Szczucin
7:0 (5:0)

Bramki:
1-0 Szczepan Ko3ton 5
2-0 Grzegorz Tabor 20
3-0 Tomasz Zielnski 42
4-0 Tomasz Zielnski 43
5-0 Tomasz Urban 45
6-0 Tomasz Zielinski 70
7-0 Tomasz Urban 88

Sedziowa3: J. Wielgosz z Brzeska
—ó3te kartki: S3awomir Krakowski, Piotr Grzyb
Widzów: 70

Wis3a: Piotr Strycharz - Jaros3aw Bedkowski, Grzegorz Cholewa, Piotr Lechowicz, Dariusz Ko3ton (77 Dominik Ko3ton) - Tomasz Urban, Szczepan Ko3ton, Sebastian Bator, Tomasz Zielinski (73 Lukasz Giza) - Mateusz Labuz (57 Marcin Kapel), Grzegorz Tabor (77 Karol Miklasinski).
Trener: Jerzy Smao.

Dunajec: Kamil Jewu3a - Wojciech Sobyra, Jacek Bobro, S3awomir Krakowski, Damian Pazdo3 (30 Marcin Tubek), Piotr Grzyb - Jakub Ga3uszka (73 Krzysztof Palej), Bart3omiej Grzyb (46 Marcin Papuga), Damian Owiatek - Bart3omiej Rybski (56 Aleksander Fa3da), Kamil Blecharski.
Trener: Krzysztof Palej.


Komentarz

Z du?1 3atwooci1 Wis3a zgarne3a kolejne punkty bez problemów aplikuj1c Dunajcowi a? siedem goli. Ju? w 5 minucie meczu worek z bramkami otworzy3 Szczepan Ko3ton, który pod nieobecnooa Rafa3a Oleksego zosta3 kapitanem dru?yny. Nastepnie na liste strzelców zapisa3 sie Grzegorz Tabor, ale prawdziwa „strzelanina” zacze3a sie tu? przed przerw1. Tomek Zielinski najpierw w 42 minucie podwy?szy3 wynik strza3em z rzutu wolnego, a minute póYniej do3o?y3 kolejn1 bramke pieknym uderzeniem z woleja. Nastepnie bramkarza przyjezdnych pokona3 Tomek Urban i dopiero sedzia odgwizduj1c przerwe uchroni3 Dunajec od „strzelecko nakreconej” Wis3y. Druga po3owa ju? nie obfitowa3a w tak1 ilooa goli, ale bramke do hat-tricka zdo3a3 ustrzelia popularny „Zió3ek”. A wynik ustali3 dwie minuty przed koncem spotkania Tomek Urban.

Jak pada3y bramki:

1-0 Szczepan Ko3ton przebieg3 z pi3k1 po3owe boiska, wbieg3 w pole karne i kiwaj1c dwóch obronców pos3a3 futbolówke w krótki róg bramki.

2-0 Sebastan Bator uwolni3 sie spod opieki obronców i wbiegaj1c w pole karne dosta3 prostopad3e podanie z g3ebi pola, nastepnie z linii koncowej wy3o?y3 jak „na tacy” pi3ke przed bramke Grzegorzowi Taborowi, który tylko dope3ni3 formalnooci.

3-04-0 Najpiekniejsza bramka spotkania. Obroncy Dunajca wybijaj1 pi3ke przed pole karne, a lec1c1 futbolówke bez zastanowienia z powietrza uderza Tomek Zielinski i pi3ka wpada pod porzeczke.

5-0 Tomasz Urban dostaj1c pi3ke w polu karnym przedar3 sie przez obronców gooci i maj1c przed sob1 tylko bramkarza pos3a3 pi3ke w d3ugi róg.

6-0 Po wrzutce w pole karne z prawej strony Grzegorza Tabora na d3ugi s3upek do pi3ki wyskoczy3 Tomek Zielinski i g3ówk1 pokona3 bramkarza przyjezdnych.

7-0 Sebastan Bator wybiega sam na sam z bramkarzem, zostaje dogoniony przez obronce i z cie?kiej sytuacji Dunajec wychodzi obronn1 rek1. Ale tylko na chwile, poniewa? pi3ke dostaje Tomek Urban, uderza, ale futbolówke zdo3a3 jeszcze z linii wybia obronca gooci. Urban jednak dobija strza3 g3ówk1 i ustala wynik spotkania.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863556 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.