Wisła Szczucin
Tarnovia Tarnów - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Cie?ki wyjazd do Tarnowa.


Tarnovia

Wis3a

10.10.10 (niedziela),
godz. 11.00, Tarnów
4:0 (1:0)

Bramki:
1-0 Daniel Zaucha
2-0 Micha3 Kacer
3-0 Daniel Zaucha - karny
4-0 Daniel Przydzia3

—ó3te kartki dla Wis3y: Tomasz Sosin, Dawid Klara
Czarwona kartka: Tomasz Pietras

Wis3a: Piotr Strycharz - Sylwester Wójcik, Tomasz Pietras, Tomasz Hajski, Rados3aw Furga3 - Karol Miklasinski, Mateusz Garbacz, Dawid Klara - Tomasz Sosin, Lukasz Labuz.


Komentarz

Juniorzy Wis3y od pocz1tku spotkania byli w trudnej sytucacji. Na mecz stawili sie "go31" jedenastk1, lecz przed samym jego rozpoczeciem okaza3o sie, ?e jeden z zawodników nie ma podbitej karty zdrowia. Pojedynek Wiolacy z koniecznooci rozpoczeli wiec w dziesi1tke, czego efektem by3a prawie wy31cznie gra defensywna. Do przerwy Tarnovia sw1 przewag1 udokumentowa3a tylko jedn1 bramk1, lepsza skutecznooa przysz3a w drugich 45 minutach. Na domiar z3ego w drugiej po3owie czerwon1 kartke za zagranie rek1 w polu karnym zobaczy3 Tomasz Pietras. Juniorzy z Tarnowa pokazali sie z dobrej strony i jest bardzo prawdopodobne, ?e nawet kompletnej Wiole dali by rade.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863534 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.