Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Cie?kowianka Cie?kowice Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Cie?kowianka na razie tylko z trzema przegranymi meczami.


Wis3a

Cie?kowianka

12.09.2010 (niedziela),
godz. 16.00, Szczucin
2:0 (1:0)

Bramki:
1-0 Tomasz Sosin 32
2-0 Tomasz Sosin 82

Sedziowa3: Grzegorz Mosio z —abna
—ó3te kartki dla Wis3y: brak

Wis3a: Tomasz Kmiea - Patryk Kuta, Tomasz Hajski, Tomasz Pietras, Dawid Klara (82 Adrian Kapa3ka) - Szymon Owider (22 Lukasz Labuz), Dawid Czaplak, Mateusz Garbacz, Stanis3aw Dernoga (69 Jakub Nytko) - Tomasz Sosin, Mateusz Labuz.


Komentarz

Po czwartkowej pora?ce w derbach z D1brovi1 zespó3 ze Szczucina zainkasowa3 3 punkty z zamykaj1c1 tabele Cie?kowiank1. Mo?na powiedziea, ?e spotkanie to by3o rehabilitacj1 napastnika Wis3y Tomasza Sosina, który ostatnio razi3 nieskutecznooci1. Jednak tym razem do siatki trafi3 dwukrotnie, daj1c wygran1 swojej dru?ynie. Trzeba te? przyznaa, ?e Cie?kowianka jak na ostatni1 ekipe w tabeli zaprezentowa3a sie ca3kiem nieYle, wielokrotnie goszcz1c pod bramk1 gospodarzy. Wis3a z kolei w koncówce dwa razy ostemplowa3a poprzeczke.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1861235 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.