Wisła Szczucin
D1brovia D1browa Tarnowska - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Juniorskie derby.


D1brovia

Wis3a

09.09.2010 (czwartek),
godz. 17.00, D1browa Tarnowska
1:0 (1:0)

Bramki:
1-0 ?

Wis3a: Tomasz Kmiea - Patryk Kuta, Tomasz Pietras, Rados3aw Furga3, Sylwester Wójcik - Szymon Owider (Jakub Nytko), Mateusz Labuz, Mateusz Garbacz, Dawid Klara - Tomasz Sosin, Lukasz Labuz (Tomasz Hajski).


Komentarz

Pora?k1 zakonczy3y sie juniorskie derby powiola d1browskiego. Trzeba przyznaa, ?e Wis3a w tym meczu nie mia3a szczeocia - przewa?a3a, stwarza3a sobie sytuacje, by3a czeociej przy pi3ce - ale bramki strzelia nie potrafi3a. Sam Tomasz Sosin nie wykorzysta3 trzech owietnych okazji do zdobycia gola. D1brovia zao atakowa3a rzadziej, lecz z lepsz1 skutecznooci1, bramke na wage trzech punktów zdoby3a w pierwszej po3owie spotkania. Kolejne spotkanie juniorów Wis3y ju? w niedziele o godzinie 16:00 z Cie?kowiank1 w Szczucinie.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1862640 (od 21.07.06); 0,023 s., IE, FF, O, G, S.