Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Olimpia Wojnicz Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

SpóYniona inauguracja.


Wis3a

Olimpia

25.08.2010 (oroda),
godz. 17.00, Szczucin
0:0

Bramki:
-

Sedziowa3: Miros3aw Luszcz z —abna
—ó3te kartki dla Wis3y: brak

Wis3a: Piotr Strycharz - Patryk Kuta (15 Sylwester Wójcik, 46 Lukasz Labuz), Dawid Nowak, Rados3aw Furga3, Tomasz Pietras - Szymon Owider (65 Dawid Dubajka), Mateusz Garbacz, Stanis3aw Dernoga, Dawid Klara - Mateusz Labuz, Tomasz Sosin.

Olimpia: -


Komentarz

W zesz31 sobote juniorka Wis3y mia3a zainaugurowaa sezon z Jadowniczank1, tak sie jednak nie sta3o. Do Jadownik nie wyjecha3 w ogóle autobus, przyczyna: problemy organizacyjne dru?yny ze Szczucina. W3aociwym pocz1tkiem sezonu by3o wiec dla Wis3y orodowe spotkanie przy Witosa z Olimpi1 Wojnicz. Pojedynek nie przebiega3 w osza3amiaj1cym tempie. Obydwa zespo3y mia3y po 2-3 dobre sytuacje bramkowe, dla gospodarzy najlepsza by3a ta, w której Mateusz Labuz z kilku metrów trafi3 w poprzeczke. Ostatecznie jednak skonczy3o sie bez bramek, co mo?na uznaa za wynik sprawiedliwy.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1862543 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.