Wisła Szczucin
D1brovia D1browa Tarnowska - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Elektryzuj1ce derby - ju? tylko punkt dzieli nas od lidera, ale te? tylko o 3 punkty za nami jest D1brovia. Wis3a do boju!


D1brovia

Wis3a

09.10.2010 (sobota)
godz. 15.00, D1browa Tarnowska

Bramki:
1-0 Dominik Jachym 67
1-1 Grzegorz Tabor 90+2

Sedziowa3: M. Owietek z —abna
—ó3te kartki: Iwanowiec, Rzepka, Czupryna
Widzów: 70

D1brovia: Zaj1c - Wróbel (46 Jachym), Pude3ko, Kogut, Chwa3ek - Czupryna, Iwaniec, Bia3as, Rzepka - Medala, A. Nowak.

Wis3a: Piotr Strycharz - Rafa3 Oleksy, Grzegorz Cholewa, Piotr Lechowicz, Jaros3aw Bedkowski - Mateusz Labuz (80 Dominik Ko3ton), Sebastian Bator, Szczepan Ko3ton, Tomasz Urban - Tomasz Zielinski, Grzegorz Tabor.
Trener: Jerzy Smao.


Komentarz

Rzutem na taome zdo3aliomy wygarn1a zwyciestwo pi3karzom D1brovi. Po wyrównanej pierwszej po3owie, drug1 rozpoczeliomy z wiekszym animuszem i objeliomy przewage na boisku. Nic z tego nie wysz3o i w dodatku D1brovi w 67 minucie uda3o sie umieocia pi3ke w siatce. Po uzyskaniu prowadzenia gospodarze próbowali usilnie dowieYa wygran1 do konca. Gdy wydawa3o sie, ?e swój cel osi1gn1 tu? przed koncowym gwizdkiem Grzegorz Tabor po asyocie Tomasza Urbana trafia na remis.

Chocia? na boisku widaa by3o wole walki i zaanga?owanie pi3karzy w meczu, który jak zawsze elektryzuje i motywuje podwójnie, to jednak Wielkie Derby Powiola D1browskiego nie zachwyci3y. W pierwszej po3owie ?adna z dru?yn nie potrafi3a przechylia szali przewagi na swoj1 korzyoa. A dla Wis3y na pewno wartym to zanotowania jest w3aociwie tylko owietny strza3 z pó3obrotu Tomka Zielinskiego, który stoj1c w okolicach linii pola karnego z trudnej pozycji zdo3a3 skierowaa pi3ke w strone bramki. Po przerwie Wis3a zacze3a bardziej odwa?nie, dzieki czemu d3u?ej utrzymywa3a sie przy pi3ce i zepchne3a D1brovie do obrony. Niestety Wiolacy nie zdo3ali przypieczetowaa tego dobrego okresu gry strzelon1 bramk1. To czego nie zrobili nasi, zrobi3 przeciwnik. W 67 minucie po doorodkowaniu w pole karne pi3ka koz3uj1c jeszcze przesz3a przez obronców, a zamykaj1cy akcje Dominik Jachym z nogi z bliskiej odleg3ooci strzela obok bezradnego Strycharza. Po tym golu z Wiolaków jakby usz3o powietrze i zamiast szarpn1a do ataku oddali inicjatywe pi3karzom z D1browy. Szczucinianie nie potrafili groYnie zaatakowaa, za to D1brovia co chwila znajdowa3a sie w okolicach naszego pola karnego. A uzyskiwane przez to sta3e fragmenty gry d3ugo celebrowali, chc1c za wszelk1 cene utrzymaa jednobramkowe prowadzenie. Gdy sedzia doliczy3 dwie minuty gry wydawa3o sie, ?e trzeba bedzie prze3kn1a gorycz pora?ki. Dos3ownie w ostatniej minucie meczu pi3ka l1duje w polu karnym gospodarzy, a wychodz1cego do niej bramkarza w ostatniej chwili uprzedza Tomek Urban, który czubkiem buta wybija pi3ke w orodek pola karnego. Tam znalaz3 sie Grzesiek Tabor i maj1c przed sob1 praktycznie pust1 bramke, w której rozpaczliwie jeszcze sta3 obronca D1brovi, wpakowa3 pi3ke do siatki. Kibice ze Szczucina g3eboko odetchneli z ulg1, dzieki tej bramce dalej utrzymujemy sie grupie, która co raz bardziej oddala sie od reszty.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863598 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.