Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Tarnovia Tarnów Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Obydwie dru?yny zaliczy3y pora?ke w 1 kolejce...


Wis3a

Tarnovia

14.08.2010 (sobota)
godz. 17.00, Szczucin
0:0

Bramki:
-

Sedziowa3: S. Su3ek z Brzeska
—ó3te kartki: Karol Miklasinski, Rafa3 Oleksy - Marek Lis, Patryk Witkowski
Widzów: 110

Wis3a: Piotr Strycharz - Rafa3 Oleksy, Grzegorz Cholewa, Piotr Lechowicz, Dariusz Ko3ton - Karol Miklasinski, Jaros3aw Bedkowski, Szczepan Ko3ton, Sebastian Bator - Tomasz Zielinski, Tomasz Urban.
Trener: Jerzy Smao.

Tarnovia: Pawe3 Jankowski - Piotr Jankowski (46 Mateusz Motak), Dariusz Skoczylas, Mateusz Rzonca - Mariusz Si1ka3a, Micha3 Kacer, Wojciech Gucwa, Marek Lis, Janusz Surman (80 Lukasz Wilk) - Piotr Wa3ek (62 Patryk Witkowski), Kamil Koco3 (80 Leszek Bodura).
Trener: Wojciech Gucwa.


Komentarz

Wis3a z Tarnovi1 o ligowe punkty ostatni raz gra3a w IV lidze, czyli w pamietnym sezonie 2003/2004. Szkoda, ?e po szeociu latach obie dru?yny spotykaj1 sie na o wiele ni?szej pó3ce ligowej. Ale nie zapominajmy, ?e z szans1 na szybkie "przeskoczenie" w3aonie do IV ligi. Jako faworyci do tego awansu z bonusem s1 wymieniani zarówno Wis3a, jak i Tarnovia. I w3aonie jako faworyci obie dru?yny zrobi3y dooa du?1 niespodzianke przegrywaj1c swoje mecze w pierwszej kolejce. Tak?e dzisiejszy mecz zapowiada3 sie ciekawie, obie dru?yny po falstartach mia3y coo do udowodnienia w tym spotkaniu. Ale niestety ?adnej nie uda3o sie przechylia szali zwyciestwa na swoj1 korzyoa.

Mecz by3 wyrównany i ka?da z ekip mia3a szanse na strzelenie bramki. Najdogodniejsz1 okazje Tarnovia stworzy3a sobie w pierwszej po3owie, gdzie w akcji sam na sam pi3karz przyjezdnych strzeli3 w d3ugi róg, ale pi3ka szczeoliwie odbi3a sie od s3upka. Wis3a natomiast najwieksz1 szanse na trafienie gola mia3a w 69 minucie, gdzie równie? w akcji sam na sam i w3aociwie w takiej samej pozycji co pi3karz z Tarnowa - czyli troche z ostrego k1ta, znalaz3 sie Tomasz Urban, ale jego strza3 by3 równie silny jak i niecelny. To by3y najdogodniejsze sytuacje, ale nie jedyne, które mog3y przes1dzia o losach spotkania. Ladnym strza3em z daleka w pierwszej po3owie popisa3 sie Szczepan Ko3ton, ale pi3ka przelecia3a tu? obok s3upka. Sebastian Bator natomiast 3adnie uderzy3 ze stoj1cej pi3ki z rzutu wolnego tu? przed polem karnym, ale pi3ka równie? mija s3upek. Aktywny by3 Tomasz Zielinski, który w 31 minucie meczu po wysunieciu pi3ki od Urbana strzela w biegu z pierwszej, ale mocny strza3 znowu mija bramke przeciwnika. Tarnovia natomiast groYna by3a szczególnie w sta3ych fragmentach gry - z rzutów ro?nych, czy te? z wolnych dyktowanych na po3owie Wiolaków.
Trzeba tu jeszcze wspomniea o 3awce rezerwowych Wis3y, któr1 reprezentowa3 tylko jeden zawodnik - Daniel Liguz, czyli bramkarz. Ta szczuplutka lista zmiennych by3a spowodowana skumulowaniem sie ró?nych przyczyn przez które nie mogli sie pojawia na meczu pozostali zawodnicy Wis3y.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1862562 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.