Wisła Szczucin
Unia Niedomice - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Grzegorz Trytko (graj1cy trener Unii):
- Je?eli chodzi o nasz mecz z Wis31 Szczucin, faworytem byli w nim z pewnooci1 goocie, ale rozpoczeliomy sezon od kompletu punktów. Obawia3em sie tego spotkania, ale po jego zakonczeniu jestem bardzo zadowolony z wyniku, a jeszcze bardziej z gry. Mecz zacz13 sie bardzo dobrze dla nas, gdy? strzeliliomy dwie bramki. Troche przeszkodzi3a nam b3edna interpretacja zagrania naszego stopera przez sedziego, który podyktowa3 przeciw nam "jedenastke". Sytuacja ta troche nas zdekoncentrowa3a, a efektem tego by3a druga szybko stracona bramka. Uda3o nam sie jednak zapanowaa nad nerwami, a po przerwie udowodniliomy, ?e dwa pierwsze gole nie by3y dzie3em przypadku. Musze pogratulowaa ch3opcom za ambicje i bardzo dobr1 gre. Ka?dy z nich zagra3 w 100 proc. tak jak tego chcia3em i wypada tylko miea nadzieje, ?e tak1 postawe zespó3 zaprezentuje równie? w kolejnych spotkaniach.

Zapowiedź meczu

Inauguracja w okregówce i jednoczeonie I runda Pucharu Polski.


Unia

Wis3a

08.08.2010 (niedziela)
godz. 18.00, Niedomice
3:2 (2:2)

Bramki:
1-0 Tomasz Zahora 10
2-0 Tomasz Zahora 23
2-1 Szczepan Ko3ton 38
2-2 Rafa3 Oleksy 41
3-2 Bart3omiej Wojcieszek 80

Sedziowa3: -
—ó3te kartki dla Wis3y: Marcin Kapel, Szczepan Ko3ton, Dominik Ko3ton
Widzów: 100

Unia: -

Wis3a: Piotr Strycharz - Karol Miklasinski (46 Dariusz Ko3ton), Grzegorz Cholewa, Rafa3 Oleksy, Jarek Bedkowski, Piotr Lechowicz - Marcin Kapel (70 Dominik Ko3ton), Szczepan Ko3ton, Sebastian Bator - Lukasz Giza (30 Mateusz Labuz), Grzegorz Tabor.
Trener: Jerzy Smao.


Komentarz

To by3a podwójna pora?ka Wis3y - przegrana w lidze na inauguracje i jednoczeonie odpadniecie z Pucharu Polski. Dla licznej grupy kibiców ze Szczucina, to by3 jak zimny prysznic, gdy po 23 minutach ich dru?yna przegrywa3a ju? 2-0. Jednak koncówka pierwszej po3owy nale?a3a do Wiolaków, którzy w ci1gu trzech minut zdo3ali zremisowaa. To da3o nadzieje na lepsz1 drug1 ods3one meczu w wykonaniu Wis3y. Niestety ich gra po przerwie nie ró?ni3a sie zasadniczo od tej w pierwszych 20 minutach meczu - by3a niemrawa, ma3o ofensywna. Wis3a nie zdo3a3a narzucia swojego tempa gry i przechylia szale na swoj1 korzyoa. Co uczyni3a Unia, która w 80 minucie strzeli3a zwycieskiego gola.

To, ?e Tomasz Urban nie pojedzie do Niedomic by3o wiadomo ju? du?o wczeoniej, zreszt1 pisaliomy to na naszej stronie. Jednak z Uni1 nie zagra3 tak?e Tomasz Zielinski, który nabawi3 sie urazu w meczu sparingowym z Wol1 Mieleck1, na szczeocie ju? za tydzien powinien bya w 100% sprawny. Oraz na trybunach zasiad3 Adam Majka, który, jak sie okaza3o, jednak nie przechodzi do Wis3y.

Na stadion w Niedomicach zjecha3a dooa liczna grupa kibiców Wis3y, którzy chcieli zobaczya pierwszy wystep Wise3ki w sezonie oraz, nie ukrywajmy, liczyli tak?e na zwyciestwo w inauguracji ligi. Pi3karze Unii przyst1pili do tego meczu bardzo skoncentrowani i wydawaa sie mog3o z lekk1 trem1 przed spadkowiczem z V ligi. Ale z minute na minute gospodarze poczynali sobie coraz pewniej. A bramka w 10 minucie da3a im du?o otuchy - rzut wolny z lewego skrzyd3a, doorodkowanie, str1cenie-przed3u?enie pi3ki g3ówk1 przez zawodnika z Niedomic i futbolówka przelatuje nad bramkarzem Wis3y. Po bramce Wiolacy dalej graj1 swoje, a Unia swoje - w wyniku czego w 23 minucie mamy ju? 2-0. Po uwolnieniu sie od obroncy zawodnik gospodarzy wychodzi sam na sam z bramkarzem i pakuje pi3ke w d3ugi róg tu? obok bezradnego Strycharza. Chyba sami pi3karze, jak i kibice z Niedomic nie spodziewali sie, ?e bedzie tak 3atwo... Wis3a budzi sie dopiero w koncówce pierwszej po3owy. Najpierw za faul w polu karnym sedzia dyktuje jedenastke, któr1 wykonuje Lechowicz i na dowód na to, ?e to nie jest dzien Wiolaków - trafia w s3upek. Na szczeocie na posterunku jest Szczepan Ko3ton, który dobija nieudany karny. Trzy minuty póYniej pada remis za spraw1 Rafa3a Oleksego, który 3adnym strza3em z woleja pokonuje bramkarza gospodarzy. Te piorunuj1ce minuty w wykonaniu Wis3y daj1 szanse, ?e jednak nie jest tak Yle i Szczucinianie maj1 jeszcze coo do powiedzenia w tym meczu. Niestety w drugiej po3owie spotkania nie widzimy 3adnie i ofensywnie graj1cej Wis3y, która podcinaj1c skrzyd3a Unii tu? przed przerw1, dobija rywala zwycieskim golem. Gospodarze dobrze sie broni1, a w 80 minucie to Oni dobijaj1 Wis3e - strza3 z g3ówki po doorodkowaniu na pole karne i mamy 3-2. Wiolacy jeszcze próbuj1 sie zerwaa, ale strza3 tu? przed polem karnym Tabora w spojenie by3 raczej strza3em "rozpaczy". Jeszcze Sebastian Bator po doorodkowaniu na pole karne, chocia? pilnowany by3 przez obronce, kieruje pi3ke z g3ówki w strone bramki, ale ta uderza w poprzeczke. To jednak za ma3o i mecz konczy sie zwyciestwem Unii Niedomice. Pora?ka boli tym bardziej, ?e jednoczeonie odpadamy w I rundzie Pucharu Polski.

Video

Obydwie bramki Wis3y


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860721 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.