Wisła Szczucin
D1brovia II D1browa Tarnowska - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Walka o pó3fina3 z rezerwami D1brovii!


D1brovia II

Wis3a

7.04.10 (oroda),
godz. 17.00,
D1browa Tarnowska,
Awierafina3 Pucharu Polski
1:1 (0:1), karne 8:7

Bramki:
0-1 Rafa3 Oleksy 33
1-1 Marcin Dziegiel 49

Rzuty karne:
0-1 Szczepan Ko3ton
Pawe3 Trzpit, broni bramkarz
0-2 Mateusz Labuz
1-2 Pawe3 Dorosz
1-3 Grzegorz Tabor
2-3 Janusz Baran
Bartosz Pochron, broni bramkarz
3-3 ?
3-4 Jaros3aw Bedkowski
4-4 Marcin Dziegiel

4-5 Dariusz Ko3ton
5-5 Marcin Fido

5-6 Tomasz Sosin
6-6 Tomasz Dziegiel

6-7 Tomasz Urban
7-7 Jaros3aw Piasecki

Rados3aw Furga3, broni bramkarz
8-7 Marcin Miodowski

Sedziowa3: Tomasz Pilarski z Tarnowa
—ó3ta kartka: M. Dziegiel
Widzów: 100

D1brovia II: Pawe3 Zaj1c - Marcin Fido, Pawe3 Lubera (46 Dominik Wioniowski), Pawe3 Dorosz, Tomasz Dziegiel - Janusz Baran, Marek Ku3aga (66 Marcin Miodowski), Jaros3aw Piasecki, Pawe3 Trzepit - Marcin Dziegiel, Marcin Kozicki (55 Grzegorz Ogorzelec).

Wis3a: Daniel Liguz (85 Piotr Strycharz) - Karol Miklasinski (46 Dariusz Ko3ton), Jaros3aw Bedkowski, Rafa3 Oleksy (65 Rados3aw Furga3), Bartosz Pochron - Mateusz Labuz, Szczepan Ko3ton, Grzegorz Cholewa, Sebastian Bator (46 Tomasz Sosin) - Grzegorz Tabor, Tomasz Urban.
Trener: Jerzy Smao.


Komentarz

Nie dla nas pó3fina3 Pucharu Polski na szczeblu tarnowskim. Odpadamy z rezerwami D1brovii, która wyeliminowa3a nas po rzutach karnych. Wczeoniej na boisku po 90 minutach walecznej i szybkiej gry by3o 1:1. Najpierw bramke z g3ówki zdoby3 Rafa3 Oleksy, a w drugiej po3owie wyrówna3 Marcin Dziegiel. Prezentujemy na stronie filmiki z tymi golami oraz serie rzutów karnych.

Oledz1c historie Wis3y Szczucin w pucharowych bojach od czasu pamietnego fina3u, sprzed niespe3na siedmiu lat z Bochenskim KS mo?na zauwa?ya, ?e kluczowym momentem w tych rozgrywkach najczeociej by3 awierafina3. Poniewa? w3aonie na tym etapie Wis3a najczeociej konczy3a swój udzia3 (w sezonie 2003/04 z Tarnovi1, a w ostatnich trzech latach odpowiednio z Uni1, Bruk-Betem i Polanem). Niestety i tym razem, na tej trudnej, jak sie okazuje awierafina3owej barierze Wiolacy zakonczyli sw1 pucharow1 przygode - rezerwy D1brovii okaza3y sie równym rywalem i awansowa3y do dalszego etapu.

Wis3a, która wystepuje o dwie klasy wy?ej ni? D1brovia II, by3a faworytem tego spotkania. Od pocz1tku to w3aonie Wiolacy narzucili swój styl gry. Uderzenie Szczepana Ko3tona z rzutu wolnego minimalnie l1duje nad poprzeczk1. Potem Grzegorz Cholewa z 16 metrów strzela, ale Pawe3 Zaj1c wyci1ga pi3ke spod poprzeczki. Z kolei w 25 min strza3 z woleja Grzegorza Tabora trafia w s3upek bramki. Wreszcie Wis3a dopina swego - Cholewa doorodkowuje z ro?nego, a Rafa3 Oleksy z g3ówki daje prowadzenie goociom.

Gospodarze w tej czeoci gry s1 tylko t3em dla przeciwnika. Strza3 z naro?nika pola karnego Marcina Dziegla, który broni Daniel Liguz czy szar?a w polu karnym by3ego zawodnika Wis3y - Paw3a Dorosza to zbyt ma3o, aby coo wskóraa. Wydaje sie, ?e Wis3a w drugiej po3owie przypieczetuje swoj1 wygran1. Nic bardziej mylnego. Po przerwie to w3aonie d1browiacy "z3apali drugi oddech". W 48 min jeszcze sytuacje sam na sam Marcina Kozickiego obroni3 Liguz, ale minute póYniej by3 ju? bezradny - Marcin Dziegiel wpad3 z pi3k1 w pole karne i strza3em w "d3ugi róg" wyrówna3 na 1:1.

Gra po tym golu sie wyrówna3a i im bli?ej konca, tym bardziej pi3karze obydwóch dru?yn byli chyba coraz bli?ej myolami przy rzutach karnych. Po 90 minutach by3o ju? jasne, ?e o tym kto wejdzie do pó3fina3ów zadecyduj1 "jedenastki", które fatalnie rozpoczeli miejscowi. Strza3 Paw3a Trzpita obroni3 Piotr Strycharz, który zmieni3 Daniela Liguza w 85 min. Wszystko sz3o po myoli Wiolaków do momentu, gdy uderzenie Bartosza Pochronia obroni3 golkiper D1brovii i gospodarze wyrównali stan karnych. W "zasadzie nag3ej omierci" byli ju? nieomylni, w przeciwienstwie do szczucinian i awansowali do pó3fina3u na szczeblu Pucharu Polski okregu tarnowskiego.

Video

0-1 Rafa3 Oleksy 33
1-1 Marcin Dziegiel 49


Rzuty karne


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1864656 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.