Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - D1brovia D1browa Tarnowska Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Pierwszy zimowy sparing 2010...


Wis3a

D1brovia

30.01.10 (sobota),
godz. 12.00, Szczucin,
sparing
1:0 (1:0)

Bramka:
1-0 Tomasz Urban 24

Sedziowa3: Pawe3 Lachut ze Szczucina

Wis3a: Daniel Liguz - Karol Miklasinski, Jaros3aw Bedkowski, Marcin K3agisz, Piotr Kuter - Kamil Furga3, Grzegorz Cholewa, Grzegorz Tabor, Sebastian Bator - Micha3 Furga3, Tomasz Urban.

Zagrali jeszcze: Bartosz Pochron, Lukasz Giza, Pawe3 Kowal, Wojciech Garbarz.

D1brovia: Oskar P3aneta - Roman Miko3ajczak, Mateusz Rzepka, Piotr Wróbel, Lukasz Pude3ko - Marcin Bia3as, Arkadiusz Chwa3ek, Ireneusz Minor, Andrzej Szuba - Sebastian Romanowski, Krystian Kaba3a.

Zagrali jeszcze: Sebastian Górka, Lukasz Witek.


Komentarz

Sparing z D1brovi1 otwiera serie zimowych spotkan kontrolnych Wis3y Szczucin. Dzio warunki do rozegrania meczu nie by3y 3atwe, poniewa? boisko (grano na bocznym) mimo, ?e odonie?one, to nabity i namarzniety onieg utrudnia3 p3ynn1 gre obu zespo3om. W dru?ynie Wis3y testowani byli czterej m3odzi zawodnicy: bracia Kamil i Micha3 Furga3 z LZS Brzezówki, Wojciech Garbarz z LZS Olesna oraz Pawe3 Kowal z LZS Medrzechowa.

Z ca3ej tej czwórki dzio najlepsze wra?enie zrobili bracia Furga3. Po akcji tego starszego - Kamila, pad3a zwycieska bramka. Wywalczy3 i odebra3 pi3ke w orodku boiska, poda3 nastepnie do Grzegorza Tabora, który "przed3u?y3" do wbiegaj1cego ju? w pole karne Tomasza Urbana, a ten mocnym uderzeniem ulokowa3 futbolówke w bramce Oskara P3anety. Trzeba zaznaczya, ?e obie dru?yny nie gra3y w najmocniejszych sk3adach. W szczególnooci D1brovia, któr1 jutro czeka jeszcze sparing z D1brówkami Brenskimi. Dla nas natomiast kolejny mecz kontrolny zaplanowano za tydzien z Olimpi1 Wojnicz. Najprawdopodobniej na wyjeYdzie w niedziele.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860730 (od 21.07.06); 0,035 s., IE, FF, O, G, S.