Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Wolania Wola Rzedzinska Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

IV-ligowiec faworytem.


Wis3a

Wolania

13.03.10 (sobota),
godz. 13.00, Szczucin,
1/8 fina3u Pucharu Polski
2:2 (1:1)
karne 7:6

Bramki:
1-0 Bartosz Pochron 19
1-1 Miros3aw Kozio3 45+1
1-2 Adam P3uciennik 74
2-2 Grzegorz Cholewa 80

Rzuty karne:
0-1 Miros3aw Kozio3
1-1 Szczepan Ko3ton
1-2 Adam P3uciennik
2-2 Rafa3 Oleksy
2-3 Jakub Tadel
3-3 Sebastian Bator
3-4 Dawid Czarnik
4-4 Mateusz Labuz
4-5 Grzegorz Jasiak
5-5 Piotr Lechowicz

5-6 Tomasz Malec
6-6 Lukasz Giza

6-6 Wojciech Roik, broni bramkarz
7-6 Jaros3aw Bedkowski

Sedziowa3: Mateusz Libera z —abna
—ó3te kartki: Urban, Ko3ton, Oleksy - Kaim
Czerwona kartka: Golinski (Wolania, 64 min - faul na Urbanie) Widzów: 50

Wis3a: Daniel Liguz - Karol Miklasinski (55 Rafa3 Oleksy), Piotr Lechowicz, Jaros3aw Bedkowski, Marcin Kapel (55 Marcin K3agisz) - Bartosz Pochron (62 Lukasz Giza), Marcin Stachura (72 Mateusz Labuz), Szczepan Ko3ton, Sebastian Bator - Grzegorz Cholewa, Tomasz Urban.
Trener: Jerzy Smao.

Wolania: Lukasz Mikrut - Wojciech Roik, Dawid Golinski, Dominik Kaim (46 Tomasz Malec), Jakub Tadel - Lukasz Dr1g (55 Mateusz Gronski), Miros3aw Kozio3, Piotr Bro?ek, Dominik Adamowski (46 Adam P3uciennik) - Grzegorz Jasiak, Marcin G1sior (46 Dawid Czarnik).
Trener: Roman Ciochon.


Komentarz

W anormalnych warunkach pogodowych, na mokrym, onie?nym i grz1skim boisku Wiolacy po rzutach karnych pokonali IV-ligow1 Wolanie i awansowali do awierafina3u Pucharu Polski na szczeblu tarnowskim! Przez ca3e spotkanie to pogoda dyktowa3a warunki gry. Ju? w 19 min za spraw1 Bartosza Pochronia, Wis3a wysz3a na prowadzenie. Jednak tu? przed przerw1 goocie doprowadzili do remisu, a w drugiej czeoci gry Adam P3uciennik strzeli3 na 1:2. W 80 min na szczeocie Grzegorz Cholewa p3askim strza3em wyrówna3 na 2:2. I o awansie musia3y zadecydowaa rzuty karne, które d3ugo wykonywano bezb3ednie, jednak w koncu uderzenie Wojciecha Roika obroni3 Daniel Liguz!

Wolania Wola Rzedznska to beniaminek IV ligi ma3opolskiej, który po rundzie jesiennej zajmuje 3 miejsce w tabeli i liczy sie w walce o awans. Wis3a po jesieni z kolei zajmuje dolne rejony V ligi. Tak?e dzio zdecydowanym faworytem by3 zespó3 z Woli Rzedzinskiej, który by3 obok Szreniawy Nowy Wionicz (powa?nie wzmocnionej w zimie, która wyeliminowa3 III-ligow1 Unie Tarnów) równie? faworytem do wygrania ca3ego Pucharu Polski. Jednak dzio Wis3a sprawi3a niespodzianke i wyeliminowa3a pretendenta do zwyciestwa.

Warunki gry dyktowa3a pogoda. Do samego rozpoczecia meczu by3a mo?liwooa odwo3ania spotkania. Jednak zgodnie z planem zdecydowano sie rozegraa pojedynek. Zalegaj1cy onieg i b3oto na boisku skutecznie utrudnia3y gre obydwóm zespo3om, a pi3karze momentami mieli problem z utrzymaniem równowagi.

Pierwsze minuty meczu up3yne3y w3aonie pod znakiem "zapoznawania sie" pi3karzy z p3yt1 boiska. W 19 min Marcin Kapel kilkumetrowym, d3ugim podaniem uruchomi3 na lewej stronie Sebastiana Batora, który doorodkowa3 w pole karne, gdzie Bartosz Pochron z oko3o 10 metrów skierowa3 futbolówke do bramki!

Wis3a prowadzi3a 1:0, ale póYniej inicjatywe przeje3a Wolania. D3ugo jednak nie potrafi3a znaleYa recepty na dobrze dysponowanego dzio bramkarza Wis3y. W 27 min strza3 z 7 metrów Grzegorza Jasiaka instynktownie obroni3 w3aonie Daniel Liguz. A z kolei w 42 w sytuacji sam na sam z Marcinem G1siorem, przytomnie wyszed3 z bramki, skróci3 pole gry i obroni3 nogami uderzenie napastnika gooci.

W samej koncówce pierwszej po3owy Liguz wreszcie skapitulowa3. Najpierw bramke przypisano Jasiakowi, ale na filmiku widaa jednak, ?e futbolówka wpad3a bezpoorednio z rzutu ro?nego, odbijaj1c sie jeszcze od s3upka. Tak?e bramke przypisujemy Miros3awowi Kozio3.

Drug1 po3owe z impetem rozpoczeli przyjezdni. Jednak ich - mo?na powiedziea - seryjne wykonywane rzuty ro?ne nie przynosi3y oczekiwanych rezultatów. Wis3a natomiast rzadziej, ale groYniej atakowa3a bramke Lukasza Mikruty. W 57 min uderzenie Szczepana Ko3tona obroni3 bramkarz gooci, a w 64 min do prostopad3ego podania, które otwiera3o droge do bramki doszed3 Tomasz Urban, ale tu? przed polem karnym zosta3 sfaulowany przez Dawida Golinskiego. Obronca Wolanii za to przewinienie otrzyma3 czerwon1 kartke, a z wolnego uderzenie Grzegorza Cholewy z trudem obroni3 Mikrut.

IV-ligowiec mimo, ?e w os3abieniu potrafi3 wyjoa na prowadzenie. W 74 min Bro?ek wpad3 w pole karne i podaj1c wzd3u? bramki wy3o?y3 pi3ke Adamowi P3uciennikowi, który skierowa3 futbolówke do siatki. Wis3a musia3a ruszya do odrabiania strat. Na dziesiea minut przed koncem uda3o sie wyrównaa. Urban poda3 do Cholewy, a ten z 23 metrów p3asko uderzy3, a pi3ka wpad3a tu? przy s3upku!

Remis oznacza3 jedno - rzuty karne. Po dwunastu "jedenastkach" by3o 6:6, a trzynasty karny okaza3 sie pechowy dla Wolanii. Strza3 Wojciecha Roika wyczu3 Daniel Liguz! "Formalnooci" dope3ni3 Jaros3aw Bedkowski i Wis3a awansowa3a w awierafina3ów!

Teraz trzeba poczekaa na rozstawienie par. Bardzo mo?liwe, ?e zagramy z rezerwami D1brovii. Przypomnijmy, ?e do awierafina3ów awansowa3y: Szreniawa, D1brovia, D1brovia II, Pagen Gnojnik, Raba Niedary, Piast Czchów oraz zwyciezca meczu Bruk-Bet II - Tuchovia.

Video

1-1 Miros3aw Kozio3 45+1


Rzuty karne


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860710 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.