Wisła Szczucin
Okocimski Brzesko - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Po nieca3ym miesi1cu przerwy spowodowanej m.in. ?a3ob1 narodow1, juniorzy Wis3y wracaj1 do ligowych zmagan.


OKS

Wis3a

01.05.10 (sobota),
godz. 11.00, Brzesko
2:0 (1:0)

Bramki:
1-0
2-0

—ó3te kartki: Sosin

Wis3a: Piotr Strycharz - Patryk Kuta, Tomasz Sosin, Rados3aw Furga3, Tomasz Pietras - Adam Gmyr (56 Dawid Klara), Mateusz Labuz, Stanis3aw Dernoga, Mateusz Garbacz - Lukasz Labuz, Filip G1dek.
Trener: Marian Stochlinski.


Komentarz

Od samego pocz1tku meczu przewage przejeli gospodarze, którzy w tabeli zajmuj1 3 miejsce i nadal maj1 szanse na awans do Ligi Ma3opolskiej. Po jednej z ich akcji w 30 min pi3ka zatrzepota3a w bramce Wis3y, która w tej czeoci gry by3a tylko t3em dla OKSu. Jedyny strza3 celny w tej po3owie pod poprzeczke odda3 Rados3aw Furga3, ale bramkarz by3 na posterunku. W drugiej ods3onie juniorzy Wis3y d1?yli do wyrównania, ale nie mieli pomys3u na gre. W samej koncówce spotkania Okocimski ustali3 wynik na 2:0.

Mo?na jednak omia3o stwierdzia, ?e mecz by3 nudnym widowiskiem i niewielk1 rozrywk1 dla niewielu zgromadzonych na stadionie widzów. Pierwsza po3owa, a szczególnie pocz1tkowe pó3 godziny to ataki Okocimskiego, skuteczne jednak tylko do 20 metra przed bramk1 Wis3y. Tam najczeociej zapor1 dla "Piwoszy" by3 stoper przyjezdnych Tomasz Sosin. Nasza juniorka w tym okresie gry nie istnia3a, akcje ofensywne by3y tworzone zbyt chaotycznie i rozbijane daleko przed bramk1 gospodarzy. Dopiero w 30 minucie przewaga gospodarzy zosta3a udokumentowana. Do prostopad3ej pi3ki szybciej od Piotra Strycharza dobieg3 zawodnik OKSu i strza3em nad bramkarzem Wis3y uzyska3 prowadzenie dla swojej dru?yny.

Wtedy troche przebudzili sie goocie. Pod koniec tej czeoci meczu pod poprzeczke zza pola karnego strzela3 Rados3aw Furga3 jednak bramkarz by3 na posterunku. Chwile póYniej do dobrego podania "w uliczke" nie doszed3 Adam Gmyr, którego minimalnie wyprzedzi3 ponownie golkiper z Brzeska. Druga po3owa wygl1da3a ju? inaczej, mecz zdecydowanie sie wyrówna3. Wis3a mia3a kilka sta3ych fragmentów gry, próbowa3a te? kilka razy kontrowaa - bezskutecznie. Ju? w doliczonym czasie spotkania doorodkowanie w pole karne z rzutu wolnego wykorzysta3 gracz Okocimskiego i strza3em z g3owy pod "tyke" ustali3 wynik meczu.

Juniorzy ze Szczucina po dwóch dobrych meczach z Cie?kowiank1 i Bruk-Betem zostali sprowadzeni na ziemie. Trzeba jednak przyznaa, ?e gospodarze nie wygrali tego spotkania mia?d?1c1 przewag1, lecz lepiej pouk3adanym i bardziej konsekwentnym stylem gry. Juniorski maraton pedzi dalej, w poniedzia3ek do Szczucina przyje?d?a Orze3 Debno, zao ju? w czwartek Wis3a jedzie do Kobyl by zmierzya sie z Czarnymi. Wiadomo na pewno, ?e w tym pierwszym meczu nie zagra Tomasz Sosin, który pauzowaa bedzie za czwart1 ?ó3t1 kartke.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1861222 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.