Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Orze3 Debno Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Zaleg3e spotkanie z 10 kwietnia.


Wis3a

Orze3

03.05.10 (poniedzia3ek),
godz. 11.00, Szczucin
2:1 (1:1)

Pierwotnie mecz mia3 sie odbya 10.04.10 (sobota), w zwi1zku jednak z tragicznym wypadkiem samolotu prezydenckiego w Smolensku, w którym zgin13 prezydent RP Lech Kaczynski, ma3?onka prezydenta oraz cz3onkowie polskiej delegacji i za3oga samolotu spotkanie Wis3a - Orze3 zosta3o prze3o?one na 03.05.10 (poniedzia3ek).

Bramki:
1-0 Lukasz Labuz 18
1-1 Patryk Kuta 22 - gol samobójczy
2-1 Rados3aw Furga3 88

Sedziowa3: Pawe3 Gmyrek z —abna
—ó3te kartki: Czaplak

Wis3a: Piotr Strycharz - Patryk Kuta, Adrian Cygan, Rados3aw Furga3, Tomasz Pietras - Stanis3aw Dernoga, Mateusz Garbacz, Mateusz Labuz, Dawid Klara (50 Dawid Czaplak) - Filip G1dek (60 Adam Gmyr), Lukasz Labuz.
Trener: Marian Stochlinski.

Orze3: Pawe3 Hebda - Damian Hebda (43 S3awomir Kural), Krystian Hebda, Mateusz Witek, Mateusz Hamowski - Mateusz Rylewicz, Miros3aw Morys, Dominik Siemieniec, Dawid Zydron - Dominik Hebda, Jakub Kumorek.
Trener: Pawe3 Bernady.


Komentarz

Ma3o brakowa3o, aby mecz zakonczy3 sie podzia3em punktów. Juniorzy Wis3y, którzy w szczególnooci w drugiej ods3onie spotkania mieli du?1 przewage, d3ugo nie mogli tego "udokumentowaa". Dopiero w 88 min strza3 Adama Gmyra skutecznie dobi3 Rados3aw Furga3 i da3 zwyciestwo gospodarzom. Dla Wis3y to ju? czwarta wygrana (licz1c walkower z Polanem) na piea spotkan w rundzie wiosennej.

Padaj1cy ci1gle deszcz i mocno nasi1knieta murawa skutecznie utrudnia3y gre obydwóm zespo3om. Od samego pocz1tku Wis3a i Orze3 nie potrafi3y stworzya "sensownej" akcji podbramkowej. W szczególnooci brakowa3o kontroli nad olisk1 od deszczu pi3k1. Ka?da "wbita" w pole karne futbolówka mog3a sprawia k3opoty zarówno obroncom, jak i napastnikom. W 18 min taki w3aonie "k3opot" mieli defensorzy gooci, którzy po wrzutce z wolnego Mateusza Labuza, tak wybili pi3ke, ?e ta trafi3a wprost pod nogi Lukasza Labuza, który po rykoszecie jednego z zawodników Or3a, skierowa3 j1 do bramki.

1:0 dla Wis3y, ale nie na d3ugo. W 22 min doorodkowanie z prawej strony na "d3ugi" s3upek zamyka3 Miros3aw Morys, po jego uderzeniu z g3ówki pi3ka odbi3a sie od s3upka, a nastepnie od Patryka Kuty i wpad3a do bramki. W tej czeoci gry by3y to jedyne sytuacje podbramkowe warte odnotowania i do przerwy wynik utrzyma3 sie remisowy.

Po zmianie stron zaznaczy3a sie znacz1ca przewaga gospodarzy, których najwyraYniej remis nie zadawala3. Niestety przewaga w grze to jedno, a strzelenie bramki to drugie. Z 12 metrów z niemal czystej pozycji uderza3 Mateusz Garbacz, ale pi3ka p3asko przesz3a tu? obok s3upka. PóYniej doorodkowanie L. Labuza móg3 wykorzystaa Filip G1dek, ale z g3ówki strzeli3 nad bramk1. By3y te? inne sytuacje, w których brakowa3o jednak dobrego wykonczenia.

Dopiero w samej koncówce meczu juniorom Wis3y uda3o sie dopi1a swego! Mateusz Labuz doorodkowa3 w pole karne, gdzie do pi3ki doszed3 Adam Gmyr, a ca31 akcje wykonczy3 Rados3aw Furga3 i Wis3a mog3a cieszya sie z kolejnego zwyciestwa.

Ju? we czwartek (6 maja) kolejny ligowy mecz juniorów Wis3y. O godzinie 17.00 na wyjeYdzie zagraj1 z solidn1 dru?yn1 Czarnych Kobyle.

Miko3aj Strycharz

Video

1-0 Lukasz Labuz 18
2-1 Rados3aw Furga3 88


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863188 (od 21.07.06); 0,047 s., IE, FF, O, G, S.