Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - D1brovia D1browa Tarnowska Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Trudny mecz z liderem tabeli.


Wis3a

D1brovia

30.10.09 (pi1tek),
godz. 13.00, Szczucin
0:2 (0:1)

Bramki:
0-1 Krystian Kaba3a 9
0-2 Damian Nowak 82

—ó3te kartki: brak

Wis3a: Piotr Strycharz - Dawid Klara, Dawid Nowak, Rados3aw Furga3 (81 Przemys3aw Klara), Patryk Kuta (56 Tomasz Pietras), Arkadiusz Burak - Tomasz Sosin, Mateusz Garbacz, Stanis3aw Dernoga (20 Lukasz Labuz) - Mateusz Labuz (65 Adam Gmyr), Filip G1dek (60 Karol Miklasinski).
Trener: Marian Stochlinski.

D1brovia: Mariusz Nowak - Marcin Minorczyk, Lukasz Pude3ko (46 Pawe3 Zaj1c), Patryk Dynak, Sebastian Kedzierski - Marcin Krzak, Mateusz Rzepka (46 Kamil Medala), Damian Nowak, Krystian Kaba3a - Grzegorz Dorecki, Bart3omiej Cholewa.
Trener: Pawe3 Trzpit.


Komentarz

Derby Powiola na poziomie juniorskim zapowiada3y sie ciekawie, tym bardziej, ?e Wis3a zajmowa3a 4, a D1brovia 1 miejsce w tabeli. Po 90 minutach walecznooci, zacietej i ambitnej gry, której nie mo?na by3o odmówia gospodarzom oraz goociom, wynik spotkania na korzyoa D1browian. Szkoda, bo gdyby nie strata bramki ju? na pocz1tku meczu oraz lepsza skutecznooa szczególnie w drugiej po3owie, to losy tego spotkania mog3y bya zgo3a odmienne...

Feralny gol, o którym mowa powy?ej pad3 w 9 min. Krystian Kaba3a wykonywa3 rzut wolny tu? przed polem karnym i uderzy3 p3asko, a bramkarz Wis3y nie popisa3 sie interwencj1 i puoci3 strza3, który wydawa3oby sie móg3 obronia. Tak szybko zdobyta bramka przez D1brovie w du?ej mierze ustawi3a ten mecz. Wis3a, która do tego spotkania wysz3a ustawieniem z piecioma obroncami musia3a teraz bardziej zaatakowaa. A z kolei D1borvia mog3a bardziej skupia sie na defensywie i szukaa szansy w kontrach. Efekt tego taki, ?e Wiolakom brakowa3o umiejetnooci i zgrania, aby stworzya podbramkowe sytuacje i do przerwy utrzyma3 sie wynik 0:1 dla gooci.

W drugiej czeoci meczu Wiole ju? bardziej "zazebia3y sie" sytuacje ofensywne. I przy odrobinie lepszej precyzji czy wiekszemu szczeociu mog3o dojoa do wyrównania. Najciekawsze akcje mia3 Lukasz Labuz, który trzykrotnie zagrozi3 bramce D1borovii. W 51 min po prostopad3ym podaniu Mateusza Garbacza, wbieg3 z pi3k1 w pole karne, jednak maj1c obronce "na plecach" uderzy3 niecelnie. W 56 min z prawej strony doorodkowa3 Tomasz Sosin, a m3odszy z braci Labuzów z oko3o 8 metrów przy3o?y3 z woleja, a futbolówka o centymetry mine3a s3upek. W 76 min kolejna wrzutka w pole karne Sosina, tym razem z ro?nego. Do strza3u z g3ówki dochodzi L. Labuz, a pi3ke z linii bramkowej wybija zawodnik gooci.

W koncówce spotkania Wis3a, która postawi3a na ofensywe i "ods3oni3a" obrone straci3a drugiego gola. D3ugie podanie zza obronców wykorzysta3 Damian Nowak, który wyszed3 sam na sam, min13 Piotra Strycharza i pos3a3 pi3ke do pustej ju? bramki.

Dzisiejsza pora?ka z liderem - D1brovi1 oraz wczeoniejsza z wiceliderem - Wolani1, oznacza od31czenie sie Wis3y od ocis3ej czo3ówki tabeli, która liczy sie w walce o awans. Chocia? pamietajmy, ?e szanse Wis3y nie s1 oczywiocie jeszcze przekreolone, bo do rozegrania ca3ego sezonu zosta3o jeszcze mnóstwo spotkan (7 listopada z Tuchovi1 oraz runda wiosenna). To jednak t1 przepaoa punktow1 bedzie trudno nadrobia...

Miko3aj Strycharz

Video

76 min - doorodkowanie z ro?nego Sosina i strza3 z g3ówki L. Labuza


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1862643 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.