Wisła Szczucin
Tuchovia Tuchów - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Zaleg3e spotkanie na koniec rundy jesiennej.


Tuchovia

Wis3a

07.11.09 (sobota),
godz. 13.00, Tuchów

1:0 (0:0)

Pierwotnie mecz mia3 sie odbya 17.10.09 (sobota), w zwi1zku jednak z niesprzyjaj1cymi warunkami pogodowymi spotkanie, jak i ca3a kolejka I ligi tarnowskiej juniorów starszych zosta3a prze3o?ona na 7.11.09 (sobota).

Bramki:
1-0 Pawe3 Ludwa 84

—ó3te kartki: Igielski, Zelek, Ludwa - D. Klara

Tuchovia: Patryk Mleczko - Szczepan Krupa, Kamil Rogal, Daniel Ka3ucki, Micha3 Giera3t - Micha3 Zelek (46 Micha3 Rogowski), Pawe3 Ludwa, Micha3 Pyzdek, Piotr Igielski (46 Bart3omiej Walkowicz) - Arkadiusz Kieronski (78 Mateusz Ba3ut), Szymon Martuo.
Trener: Lukasz Giera3t.

Wis3a: Piotr Strycharz - Patryk Kuta, Dawid Nowak, Rados3aw Furga3, Dawid Klara - Tomasz Sosin, Stanis3aw Dernoga (61 Karol Miklasinski), Mateusz Garbacz, Tomasz Pietras (75 Adam Gmyr) - Filip G1dek, Lukasz Labuz.
Trener: Marian Stochlinski.


Komentarz

Passa pora?ek juniorów trwa nadal. To ju? trzeci mecz z rzedu, w którym schodzimy jako pokonani. Dzio w Tuchowie przegrana o tyle bolesna, ?e zwyciesk1 bramke dla gospodarzy straciliomy w koncówce spotkania. Po raz kolejny zbrak3o skutecznooci i "zimnej krwi" w niektórych sytuacjach, które mog3yby bya kluczowe dla losów spotkania. A tak?e odrobiny szczeocia, jak np. w 88 min, kiedy po soczystym strzale Mateusza Garbacza pi3ka odbi3a sie od dwóch s3upków i nie wpad3a do bramki...

Mecz by3 ?ywy i obydwie dru?yny wykazywa3y spore checi do gry. Mimo, ?e grz1skie boisko nie u3atwia3o zadania. Ju? w 2 min Stanis3aw Dernoga prostopad3ym podaniem "uruchomi3" Lukasza Labuza, ale ten z oko3o 16 metrów strzeli3 niecelnie. Potem dwukrotnie uderza3 Mateusz Garbacz - najpierw z bliskiej odleg3ooci, a potem z daleka, ale za ka?dym razem nie trafia3 w owiat3o bramki. Tuchovia równie? mia3a swoje sytuacje. Raz napastnik gospodarzy w asyocie naszych obronców zdo3a3 oddaa strza3 z 7 metrów, ale pi3ka polecia3a wysoko nad poprzeczk1, a drugi raz uderzenie z dystansu obroni3 Piotr Strycharz.

Najlepsze jednak sytuacje dla Tuchovii, jak i zarówno dla Wis3y w tej czeoci gry mia3y miejsce w ostatnim kwadransie pierwszej po3owy. Najpierw zawodnik gospodarzy znalaz3 sie prawie sam na sam z naszym bramkarzem, ale strzeli3 prosto w niego. W 39 min z kolei Tomasz Sosin zagra3 "d3ug1" pi3ke do Lukasza Labuza, który wyprzedzi3 obronców Tuchovii i maj1c ju? tylko bramkarza przed sob1 uderzy3 obok s3upka.

W drugiej po3owie gra nie zwalnia3a tempa. Dwukrotnie z prawej strony szar?owa3 Tomasz Sosin, ale raz jego uderzenie zosta3o w pore zablokowane, a drugi raz futbolówka poszybowa3a obok bramki. Strza3ów z dystansu próbowali m.in. Garbacz, G1dek czy Labuz, ale albo nie trafiali w bramke albo Patryk Mleczko bez problemów 3apa3 pi3ke do r1k. Natomiast Tuchovia groYna by3a z rzutów ro?nych, ale za ka?dym razem Piotr Strycharz by3 na posterunku. W 69 min zawodnik miejscowych mimo asysty naszych defensorów zdo3a3 oddaa strza3 z bliskiej odleg3ooci, jednak niecelnie.

W 84 min pi3ka wreszcie zatrzepota3a w siatce, a uda3o sie to Tuchovii. Akcja z prawej strony boiska, pomocnik gospodarzy zagrywa p3asko wzd3u? bramki, a tam z bliskiej odleg3ooci sprytnie pi3ke do bramki kieruje Pawe3 Ludwa. Po tym golu Wis3a "zerwa3a" sie do ataku. W 88 min wspomniane wy?ej uderzenie Mateusza Garbacza trafia w dwa s3upki, ale futbolówka za ?adne skarby nie chce trafia do celu. W 90 min mamy rzut wolny z okolic 35 metrów, który wykonuje Dawid Nowak. W pole karne Tuchovii idzie ca3y nasz zespó3, w31cznie z bramkarzem. Pi3ka doorodkowana w pole karne odbija sie, jak kule w bilardzie od zawodników i trafia do Filipa G1dka, który strzela do... bramki! Niestety, ze spalonego. Tuchovia - Wis3a 1:0.

By3 to ostatni mecz w rundzie jesiennej dla naszych juniorów. Trzy pora?ki na koniec rundy decyduj1 o tym, ?e ostatecznie pó3metek sezonu konczymy na 7 miejscu w tabeli, choa wczeoniej utrzymywaliomy sie w czubie. Zatem mo?na krótko podsumowaa - awans nam nie "grozi", ale spadek równie? nie.

Miko3aj Strycharz


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863539 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.