Wisła Szczucin
Unia Niedomice - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Beniaminek z Niedomic na swoim koncie po 6 kolejkach zgromadzi3 jedynie punkt.


Unia

Wis3a

19.09.09 (sobota),
godz. 11.00, Niedomice
2:5 (1:4)

Bramki:
0-1 Filip G1dek 1
0-2 Filip G1dek 8
0-3 Mateusz Garbacz 20
0-4 Lukasz Labuz 28
1-4 Jakub Chodo3a 42
2-4 Krystian RzeYnik 74
2-5 Lukasz Labuz 78

Sedziowa3: Bart3omiej Wilkosz z —abna
—ó3te kartki: Kuta, Furga3

Wis3a: Piotr Strycharz - Patryk Kuta, Rados3aw Furga3, Dawid Nowak, Tomasz Pietras - Tomasz Sosin, Stanis3aw Dernoga (87 Przemys3aw Klara), Mateusz Garbacz, Adam Gmyr (74 Dawid Dynak) - Filip G1dek, Lukasz Labuz.


Komentarz

Spotkanie u3o?y3o sie po myoli Wis3y, która po 8 minutach prowadzi3a ju? 0:2, a po pó3 godzinie 0:4. Jednak szybko zdobyte bramki nieco rozluYni3y poczynania naszej dru?yny, a do g3osu - szczególnie w drugiej po3owie - doszli gospodarze. Jeszcze przed przerw1 strzelili na 1:4, a po przerwie toczyli z Wis31 co najminiej wyrównany bój. W 74 min uda3o sie im uzyskaa gola na 2:4, jednak nasi juniorzy w koncówce meczu zdo3ali "sie otrz1sn1a" i ustalili wynik spotkania na 2:5. Ogólnie mo?na podsumowaa - po owietnym pocz1tku, póYniej gra Wis3y "osiad3a na laurach" i z zapowiadaj1cego sie wysokiego wyniku zrobi3o sie "tylko" 2:5.

Jak pad3y bramki:

0-1 Pierwsza sytuacja Wis3y. Mateusz Garbacz z lewej strony tu? przy linii koncowej dogra3 na oko3o 8 metr, gdzie Filip G1dek dostawi3 noge i z "pierwszej pi3ki" skierowa3 futbolówke do bramki gospodarzy. Gol pad3 dok3adnie w 58 sekundzie spotkania.

0-2 Tym razem podanie z prawej strony boiska. Pi3ke w pole karne dogrywa3 Patryk Kuta, a obroncom Unii "urywa3 sie" Filip G1dek i w sytuacji "sam na sam" od razu posy3a3 pi3ke obok bezradnie interweniuj1cego bramkarza.

0-3 Rzut wolny z prawego skrzyd3a. Tomasz Sosin doorodkowuje w pole karne, gdzie Mateusz Garbacz dochodzi do strza3u i wewnetrzn1 czeoci1 stopy z 11 metrów trafia pod poprzeczke bramki.

0-4 Lukasz Labuz na 25 metrze "wy3uska3" pi3ke spod nóg obroncom gospodarzy i wyszed3 na sytuacje "sam na sam", a nastepnie spokojnym, p3askim strza3em obok s3upka pokona3 golkipera miejscowych.

1-4 Niespodziewany strza3 z dalszej odleg3ooci Jakuba Chodo3y - futbolówka przelobowa3a Piotra Strycharza i odbijaj1c sie jeszcze od poprzeczki wpad3a do bramki Wis3y.

2-4 Rzut ro?ny dla Niedomic, doorodkowanie na oko3o 5 metr, gdzie Krystian RzeYnik g3ówk1 skierowa3 pi3ke do bramki gooci.

2-5 Tomasz Pietras podaje "po linii" do Lukasza Labuza, który "wje?d?a" z pi3k1 w pole karne, mija obronce gospodarzy i strza3em w "krótki róg" bramki pokonuje po raz drugi w tym meczu bramkarza Unii.

Miko3aj Strycharz


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860067 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.