Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Okocimski Brzesko Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Czy Wis3a wróci na fotel wicelidera?


Wis3a

OKS

15.09.09 (wtorek),
godz. 17.00, Szczucin
0:1 (0:0)

Bramka:
0-1 Kamil S3omka 62

Sedziowa3: Mateusz Libera z —abna
—ó3te kartki: brak

Wis3a: Piotr Strycharz - Patryk Kuta, Rados3aw Furga3, Dawid Nowak (74 Dawid Dynak), Tomasz Pietras (84 Adrian Cygan) - Stanis3aw Dernoga (46 Karol Miklasinski), Mateusz Labuz, Mateusz Garbacz, Tomasz Sosin - Filip G1dek, Lukasz Labuz (35 Adam Gmyr).


Komentarz

Mia3 to bya prawdziwy sprawdzian dla naszych juniorów, bo Okocimski - mimo nieudanego pocz1tku sezonu - nadal jest uznawany za jednego z faworytów do awansu. Ostatecznie test dla Wis3y wypad3 blado, poniewa? trzy punkty pojecha3y do Brzeska. By3a to pierwsza pora?ka naszych m3odych pi3karzy, którzy po 6 kolejce spadli na 4 lokate w tabeli.

Szkoda, bo równie dobrze móg3 bya remis. Wis3a zagra3a s3abo, ale nie wiele lepiej zagra3... Okocimski. Spotkanie ogólnie by3o wyrównane, a obydwie dru?yny na dobr1 sprawe mia3y po jednej klarownej sytuacji. Z t1 ró?nic1, ?e goocie z Brzeska potrafili j1 wykorzystaa, w przeciwienstwie do gospodarzy. A nie od dzio wiadomo, ?e w pi3ce no?nej licz1 sie gole, a nie stworzone sytuacje.

W 62 min Kamil S3omka dosta3 pi3ke w polu karnym, "zakreci3" obroncom Wis3y i z 5 metrów pos3a3 pi3ke w "d3ugi róg" bramki. Chwile póYniej gospodarze mogli wyrównaa. Filip G1dek przed "szesnastk1" poda3 do Mateusza Labuza, który z powrotem odegra3 mu futbolówke, a ten bed1c ju? w polu karnym przeciwnika znalaz3 sie w sytuacji "sam na sam", jednak strzeli3 obok bramki.

To by3y jedyne godne zanotowania sytuacje, bo obydwie dru?yny zagra3y dzio dooa asekuracyjnie, tak jakby ?aden z zespo3ów nie chcia3 sie skrzywdzia nawzajem. Jednak OKS by3 skuteczniejszy i zgarn13 trzy punkty.

Miko3aj Strycharz


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863925 (od 21.07.06); 0,015 s., IE, FF, O, G, S.