Wisła Szczucin
Polan —abno - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Polan po 3 pora?kach przebudzi3 sie w ostatniej kolejce. Czy w pojedynku z Wis31 pójdzie za ciosem?


Polan

Wis3a

08.09.09 (wtorek),
godz. 16.30, —abno
1:2 (1:0)

Bramki:
1-0 Sebastian Liro 31
1-1 Filip G1dek 84
1-2 Mateusz Garbacz 85

—ó3te kartki: Burak, Sosin

Wis3a: Piotr Strycharz - Patryk Kuta, Rados3aw Furga3, Dawid Nowak, Arkadiusz Burak (51 Tomasz Pietras) - Stanis3aw Dernoga, Mateusz Labuz, Tomasz Sosin, Mateusz Garbacz - Lukasz Labuz (59 Karol Miklasinski), Filip G1dek (87 Adam Gmyr).


Komentarz

Polan przegra3 wysoko trzy pierwsze swoje mecze w lidze (z Soko3em 1:4, z Wojniczem 1:3 oraz Jadowniczank1 2:5), dopiero w ostatniej kolejce zgarn13 trzy punkty z Tuchovi1, wiec wydawa3o sie, ?e to Wis3a bedzie faworytem w tym pojedynku. Mia3o bya wrecz lekko, 3atwo i przyjemnie, ale by3o wprost odwrotnie - cie?ko, trudno i nerwowo. Polan prowadzi3 przez d3u?sz1 czeoa meczu 1:0 i wydawa3o sie, ?e dowiezie wygran1 do konca. Wis3a jednak "rzutem na taome", bo w 84 min zremisowa3a, a minute póYniej przechyli3a szale zwyciestwa na swoj1 korzyoa!

Polan w tym pojedynku potwierdzi3, ?e pierwsze wspomniane trzy przegrane by3y chyba czeociowo dzie3em przypadku. Z Wis31 zabrak3o im odrobiny szczeocia, ?eby zgarn1a kolejne trzy punkty. Jednak dzio szczeocie by3o po stronie Wis3y, która mo?e sie cieszya z nastepnego zwyciestwa.

Od pocz1tku spotkania defensywe Wis3y neka3 aktywny Sebastian Liro, z którym nasi obroncy mieli najwiecej k3opotów. Raz m.in. z prawej strony dynamiczna akcja Liro, zakonczy3a sie dograniem pi3ki wzd3u? bramki, ale ?aden z jego kolegów nie wykonczy3 sytuacji, drugi raz uderza3 z 16 metrów, ale futbolówke ponad porzeczk1 przeniós3 Piotr Strycharz. Wis3a gra3a tak jakby by3a zagubiona i odda3a inicjatywe gospodarzom. Skonczy3o sie to tak, ?e wreszcie Polan strzeli3 gola. Liro dosta3 pi3ke, w pe3nym biegu wbieg3 w pole karne, gdzie ogra3 jednego z obronców gooci i mocno uderzy3 obok s3upka.

Polan prowadzi3 1:0 i ma3o tego - nadal mia3 groYne sytuacje. W 34 min pomocnik gospodarzy dosta3 futbolówke i uderza3 z naro?nika pole karnego, ale golkiper Wis3y by3 na posterunku. Potem kolejny strza3 na bramke - znów Strycharz wybrania, tym razem wybijaj1c za linie koncow1. Wis3a nie mog3a wejoa "na odpowiednie tory".

Druga po3owa mia3a bya inna, jednak gospodarze d3ugo skutecznie grali w defensywie. Wis3a nie mia3a pomys3u, aby przedostaa sie przez obrone Polanu, który na dodatek sam kontratakowa3. W 75 min mog3o bya po meczu. Jednak strza3 z g3ówki z 5 metrów zawodnika Polanu cudem obroni3 Piotr Strycharz.

W koncówce Wis3a zepchne3a Polan na w3asn1 po3owe. Jednak minuty ucieka3y niemi3osiernie... W 84 min Mateusz Garbacz zagra3 prostopadle "w uliczke" do Filipa G1dka, który wbieg3 z pi3k1 w pole karne, a tam w asyocie obronców zdo3a3 oddaa strza3, a pi3ka rykoszetem, dooa szczeoliwie wturla3a sie obok zdezorientowanego bramkarza gospodarzy - 1:1! Wis3a sz3a za ciosem. W 85 min sta3o sie to, co jeszcze przed chwil1 wydawa3o sie niemo?liwe. Do akcji ofensywnej "w31czy3 sie" obronca Tomasz Pietras, który po rajdzie z lewej strony wbieg3 z pi3k1 w pole karne i zagra3 wzd3u? bramki, a ca31 akcje "zamyka3" Garbacz, który z bliskiej odleg3ooci wpakowa3 futbolówke do bramki!

Wis3a mo?na powiedziea wróci3a z piek3a do nieba. Radooa po takim meczu by3a wieksza ni? po wygranym np. 5:0. Dla naszych juniorów to ju? trzecie zwyciestwo z rzedu, a czwarte w ogóle po 5 kolejkach spotkan. Wis3a jest wiceliderem tabeli. Kolejne spotkanie ligowe znów we wtorek, kiedy to podejmiemy u siebie spadkowicza z Ma3opolskiej Ligi Juniorów - Okocimskiego Brzesko.

Miko3aj Strycharz


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1861164 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.