Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Stal Mielec (juniorzy) Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Mia3a bya dru?yna z ZEA, a byli juniorzy Stali Mielec...


Wis3a

Stal (jun.)

05.08.09 (oroda),
godz. 17.00, Szczucin, sparing
0:0

Bramki:
brak

Sedziowa3: Pawe3 Lachut ze Szczucina

Wis3a: Daniel Liguz - Karol Miklasinski, Jaros3aw Bedkowski, Grzegorz Cholewa, Rafa3 Oleksy - Mateusz Labuz, Szczepan Ko3ton, Sebastian Bator, Mi3osz Sza3ach - Tomasz Urban, Grzegorz Tabor.

Zagrali jeszcze: Marcin Kapel, Bartosz Pochron, Dariusz Ko3ton, Rados3aw Furga3, Tomasz Pietras, Lukasz Labuz, Patryk Kuta i Dawid Nowak.


Komentarz


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860685 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.