Wisła Szczucin
Polan —abno - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Po ?a3obie liga wznawia rozgrywki - Derby z Polanem!


Polan

Wis3a

25.04.10 (niedziela)
godz. 16.00, Nieciecza
3:0 (1:0)

Pierwotnie mecz mia3 sie odbya w —abnie, jednak z powodu remontu drena?u p3yty boiska, spotkanie przeniesiono do Niecieczy.

Bramki:
1-0 Kamil Wróbel 45+1
2-0 Jakub Ho3da 68
3-0 Seweryn Nagórzanski 76

Sedziowa3: Dariusz Tutko z Gorlic
—ó3te kartki: Oleksy
Widzów: 150

Polan: Bart3omiej Bro?ek - Seweryn Nagórzanski, Krzysztof Grabka, Daniel Krzaczek, Kamil Jachym - Sebastian Liro, Pawe3 Janik (63 Bart3omiej Kijowski), Bart3omiej Motyka, Marcin Mosio (74 Mateusz Tredota) - Kamil Wróbel (57 Marcin Daniel), Jakub Ho3da (69 Krzysztof Pytka).
Trener: Jacek Awik.

Wis3a: Daniel Liguz - Rafa3 Oleksy (77 Karol Miklasinski), Jaros3aw Bedkowski, Piotr Lechowicz, Marcin Kapel (69 Dariusz Ko3ton) - Mateusz Labuz (81 Lukasz Giza), Szczepan Ko3ton, Grzegorz Cholewa, Sebastian Bator - Grzegorz Tabor, Tomasz Urban.
Trener: Jerzy Smao.


Komentarz

W zwi1zku z tym, ?e boisko w —abnie przechodzi remont drena?u, spotkanie z Polanem rozegrano w Niecieczy. Wis3a odnios3a trzeci1 pora?ke z rzedu w rundzie rewan?owej, co nie wró?y nic dobrego. Dzio ponownie zagra3a s3abo i nie mia3a pomys3u, jak "rozgryYa" przeciwnika. A ?abienski zespó3 potrafi3 to wykorzystaa i zaaplikowaa trzy bramki, autorstwa: Kamila Wróbla, Jakuba Ho3dy i Seweryna Nagórzanskiego.

Przed spotkaniem uczczono minut1 ciszy pamiea ofiar katastrofy w Smolensku.

Pocz1tek móg3 obiecywaa, ?e mecz dla kibiców bedzie bardzo atrakcyjny pod wzgledem widowiskowym. Ju? pierwsza akcja Polanu przynios3a im rzut ro?ny, po którym w zamieszaniu tu? przed bramk1 pi3ke ofiarnie musia3 wybijaa Szczepan Ko3ton. Natomiast w 5 min mog3o bya ju? 1:0. Marcin Mosio poda3 prostopadle do Sebastiana Liro, który jednak przegra3 sytuacje sam na sam z Danielem Liguzem. Chwile póYniej odpowiedzia3a na to Wis3a. Grzegorz Tabor z prawej strony przerzuci3 futbolówke na lewe skrzyd3o, gdzie w naro?niku pola karnego by3 niepilnowany Sebastian Bator. Pomocnik Wis3y zanim odda3 strza3, min13 jeszcze zwodem obronce Polanu, ale uderzenie zblokowali na róg pozostali defensorzy.

Pierwsze minuty spotkania mog3y obiecywaa wiele, jednak tylko na obietnicach sie skonczy3o. PóYniej gra przenios3a sie bardziej w orodkow1 strefe boiska i obydwie dru?yny nie stwarza3y sobie przy tym praktycznie ?adnego zagro?enia bramkowego. Gdy wydawa3o sie, ?e pierwsza po3owa obejdzie sie bez goli, sytuacje 100% stworzyli sobie nominalni gospodarze. Kamil Jachym z g3ebi pola wrzuci3 pi3ke na 16 metr, gdzie przej13 j1 Kamil Wróbel, wpad3 w pole karny i w sytuacji sam na sam ze stoickim spokojem min13 bramkarza Wis3y i umieoci3 pi3ke w pustej ju? bramce.

Bramka "do szatni" najwyraYniej podzia3a3a mobilizuj1co na nasz zespó3, który tu? po przerwie mia3 trzy dogodne sytuacje. Najpierw Tarbor z prawej strony, bed1c ju? tu? przy linii koncowej, zagra3 wzd3u? bramki na 5 metr, gdzie Bator doszed3 do strza3u, który jednak wyl1dowa3 wprost w Bart3omieja Bro?ka. W 52 min uderzenie z 8 metrów Tomasza Urbana w ostatniej chwili zablokowa3 Krzysztof Grabka. Kilka minut póYniej z prawej strony z wolnego na 5 metr pi3ke doorodkowa3 Grzegorz Cholewa, a tam do strza3u ze "szczupaka" doszed3 Szczepan Ko3ton, jednak pi3ka przesz3a nad poprzeczk1.

Zmarnowanie tych znakomitych sytuacji zapowiedzia3o pocz1tek konca Wis3y. Bo co tu myolea o remisie, jeoli nie wykorzystuje sie takich akcji. A Polan z biegiem czasu przej13 inicjatywe na swoj1 strone. W 64 min strza3 z 8 metrów zawodnika dru?yny z —abna zablokowa3 Jaros3aw Bedkowski, a minute potem p3askie uderzenie zza pola karnego Liro przesz3o tu? obok s3upka. "Do trzech razy sztuka" - w 68 min z lewej strony pi3ke na pole karne wrzuci3 Mosio, a ta odbijaj1c sie jeszcze od naszego obroncy trafi3a wprost pod nogi Jakuba Ho3dy, który z 8 metrów bez problemu pokona3 Liguza. Dla Ho3dy to ju? 12 trafienie w tym sezonie i w klasyfikacji strzelców V ligi jest wiceliderem.

Bramka na 2:0 napastnika Polanu kompletnie "podcie3a skrzyd3a" zawodnikom Wis3y, którzy od tego momentu wydawaa sie mog3o czekali tylko na koncowy gwizdek. W 76 min wynik na 3:0 ustali3 Seweryn Nagórzanski. Doorodkowanie Sebastiana Liro przed3u?y3 na "d3ugi" s3upek Krzysztof Pytka, a tam Nagórzanski efektown1 przewrotk1 z najbli?szej odleg3ooci wpakowa3 futbolówke do bramki.

Kolejna przegrana w kiepskim stylu nie zapowiada nic optymistycznego. Trzeba zaznaczya, ?e w Niecieczy by3o wiecej kibiców ze Szczucina ni? z —abna, jednak zobaczyli oni s3ab1 Wis3e, której brakuje pewnej "si3y ra?enia". Gra naszej dru?yny wygl1da3a "bezbarwnie", bez charakteru i pomys3u na pokonanie rywala, który zas3u?enie zgarn13 trzy punkty. Dla Wis3y oznacza to ju? trzeci1 pora?ke w tej rundzie i zapowiedY trudnej walki o utrzymanie. W te sobote pojedynek z cyklu "bya albo nie bya" z s1siadem z tabeli - Olimpi1 Pisarzow1. Przegrana b1dY remis w tym meczu mo?e nas znacz1co przybli?ya do "okregówki"...

Miko3aj Strycharz


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1861171 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.