Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Barciczanka Barcice Zdjęcia

Wypowiedzi

Jerzy Smao, szkoleniowiec Wis3y:
- Na pewno nie tak wyobra?a3em sobie rozpoczecie rundy rewan?owej. Nie mam przy tym zastrze?en do gry, bo ch3opcy dali z siebie wszystko. Brak3o nam jedynie skutecznooci. Myole, ?e mecz móg3 podobaa sie kibicom. Brakowa3o w nim mo?e jakiejo wirtuozerii, ale prowadzony by3 w szybkim tempie, a walki i zaanga?owania nie mo?na by3o odmówia pi3karzom obu zespo3ów. Wydaje mi sie jednak, ?e z przebiegu gry bardziej sprawiedliwym wynikiem by3by raczej remis.

Zapowiedź meczu

Na pocz1tek rundy rewan?owej trudny mecz z Barciczank1.


Wis3a

Barciczanka

28.03.10 (niedziela)
godz. 15.00, Szczucin
1:2 (0:1)

Bramki:
0-1 Krzysztof Tokarczyk 45
0-2 Jaros3aw Bedkowski 86 - gol samobójczy
1-2 Jaros3aw Bedkowski 90+2

Sedziowa3: Rados3aw Wilk z Krakowa
—ó3te kartki: Bedkowski, Tabor, Miklasinski, Urban - M. Janik, R. Tokarczyk
Widzów: 150

Wis3a: Daniel Liguz - Karol Miklasinski (65 Marcin K3agisz), Piotr Lechowicz, Jaros3aw Bedkowski, Bartosz Pochron - Szczepan Ko3ton, Marcin Stachura, Grzegorz Cholewa, Sebastian Bator - Grzegorz Tabor (60 Marcin Kapel), Tomasz Urban (78 Lukasz Giza).
Trener: Jerzy Smao.

Barciczanka: Arkadiusz Dr1g - Micha3 Janik, Grzegorz Hamiga, Robert Tokarczyk, Grzegorz GryYlak - Dawid Leoniak (73 Dawid Tokarczyk), Jakub Miechurski, Przemys3aw Janik (83 Wac3aw Marczyk), Marcin Marczyk (88 Tomasz Tokarczyk) - Wojciech Tokarczyk, Krzysztof Tokarczyk (78 Arkadiusz Klimczak).
Trener: Bogus3aw Szczecina.


Komentarz

W pojedynku ze znacznie wy?ej notowanym w tabeli rywalem, szczucinianie mogli pokusia sie nawet o zwyciestwo.

W pierwszych minutach do ataku ruszy3a Barciczanka, akcje gooci nie przynosi3y jednak ?adnego efektu. Wis3a pierwsz1 okazje do zdobycia gola mia3a w 18 min. Tabor spod linii koncowej zagra3 do Batora, który z pierwszej pi3ki uderzy3 tu? obok s3upka. W odpowiedzi, minute póYniej w zamieszaniu podbramkowym, Liguz obroni3 g3ówke z 7 metrów W. Tokarczyka. W 26 min bliski szczeocia by3 Miechurski, po jego strzale pi3ka minimalnie mine3a jednak s3upek. Dziesiea minut póYniej, po doorodkowaniu Cholewy z rzutu ro?nego, Tabor uderzy3 natomiast z 16 metrów obok bramki. Najlepsz1 w tej ods3onie okazje mieli jednak gospodarze w 39 min; Urban wbieg3 z pi3k1 w pole karne, ale maj1c przed sob1 tylko bramkarza przewróci3 sie. W 45 min w polu karnym Wis3y powsta3o spore zamieszanie. Pi3ka trafi3a w koncu do K. Tokarczyka, a ten strza3em z 10 metrów po ziemi zdoby3 gola "do szatni".

W drugiej po3owie niemal ca3y czas atakowali gospodarze. W 52 min po strzale Ko3tona, Dr1g wybi3 pi3ke przed siebie, a obroncy wyekspediowali j1 w pole. Kwadrans póYniej bramkarz gooci obroni3 strza3 K3agisza, a w 75 min po rzucie wolnym Bedkowskiego, tu? obok s3upka g3ówkowa3 Urban. Cztery minuty póYniej bliski szczeocia by3 tak?e Cholewa, po którego strzale z 24 metrów pi3ka mine3a poprzeczke. W 86 min pad3a wreszcie bramka, tyle ?e dla gooci. Po wrzutce wzd3u? bramki W. Tokarczyk pi3ka trafi3a w nogi Bedkowskiego i wpad3a do siatki. Wynik ustalony zosta3 w doliczonym czasie gry; Bator wy3uska3 pi3ke na 35 metrze i zagra3 "w uliczke" do Bedkowskiego, który trafiaj1c z 15 metrów w "d3ugi" róh zrehabilitowa3 sie za sytuacje sprzed kilku minut. (STM)

Relacja z Dziennika Polskiego.

Video

0-2 Jaros3aw Bedkowski 86 - gol samobójczy


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863625 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.