Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Bruk-Bet II Nieciecza Zdjęcia

Wypowiedzi

Jerzy Smao, szkoleniowiec Wis3y:
- Myole, ?e z obu stron by3o to niez3e spotkanie, które mog3o sie podobaa kibicom. Przewaga niemal przez ca3y mecz nale?a3a do nas, ale nie potrafiliomy odnieoa zwyciestwa. Du?y wp3yw na przebieg tego pojedynku mia3a szybko stracona przez nas bramka. Spowodowa3a ona, ?e w dalszych minutach musieliomy atakowaa i byliomy nara?eni na szybkie ataki gooci. W drugiej po3owie "nadzialiomy sie" na jedn1 z takich kontr i straciliomy drug1 bramke. Niestety, nie potrafiliomy wykorzystaa wypracowanych przez siebie sytuacji i musieliomy pogodzia sie z przegran1.


Kazimierz Grzebieniowski, wiceprezes Bruk-Betu:
- A? ?al, ?e ta runda dobieg3a konca. W ostatnich meczach widaa by3o bowiem, ?e dru?yna sie zgra3a, co prze3o?y3o sie na trzy zwyciestwa i remis w ostatnich pojedynkach. Nasza wygrana w Szczucinie nie podlega3a dyskusji. Zwycie?yliomy tam mimo mniejszych wzmocnien z pierwszej dru?yny. Obecnooa na boisku Mariusza Kostka czy Piotrka Fija3a by3a jednak bardzo widoczna. Ten drugi ma "?elazne" p3uca, znaleYliomy mu chyba dobr1 pozycje w pomocy i ci1gnie on gre ca3ego zespo3u. Po ostatnich meczach widaa, ?e dru?yna nabra3a wiary w siebie. Myole, ?e wiosn1 bedziemy prezentowaa sie równie dobrze. Wiadomo, ?e pewne korekty personalne w pierwszej dru?ynie poci1gn1 za sob1 zmiany w drugim zespole, mam jednak nadzieje, ?e uda nam sie utrzymaa miejsce w orodku tabeli, które w pe3ni by nas satysfakcjonowa3o.

Zapowiedź meczu

Rezerwy II-ligowca na drodze Wis3y.


Wis3a

Bruk-Bet II

08.11.09 (niedziela)
godz. 13.00, Szczucin
0:2 (0:1)

Pierwotnie mecz mia3 sie odbya 18.10.09 (niedziela), w zwi1zku jednak z niesprzyjaj1cymi warunkami pogodowymi spotkanie, jak i ca3a kolejka V ligi Nowy S1cz - Tarnów zosta3a prze3o?ona na 7-8.11.09 (sobota-niedziela).

Bramki:
0-1 Mariusz Kostek 8
0-2 Grzegorz Biedronski 63

Sedziowa3: Mateusz Weglowski z Nowego S1cza
—ó3te kartki: Oleksy - Dykas, Borek
Widzów: 70

Wis3a: Daniel Liguz - Rafa3 Oleksy (70 Karol Miklasinski), Jaros3aw Bedkowski, Piotr Lechowicz, Dariusz Ko3ton - Sebastian Bator, Szczepan Ko3ton, Grzegorz Cholewa (79 Marcin K3agisz), Bartosz Pochron (55 Lukasz Giza) - Grzegorz Tabor, Tomasz Urban.
Trener: Jerzy Smao.

Bruk-Bet II: Dariusz Trela - Dawid Krupa, Krzysztof Budzynski, Tomasz Cielczyk (90 Marek Madejski), Tomasz Mikoo - Mariusz Kostek (86 Grzegorz Wnek), Dariusz Dykas (64 Rados3aw Foder), Krzysztof Biedronski, Bart3omiej Borek - Piotr Fija3, Grzegorz Biedronski (85 S3awomir Kucharski).
Trener: Janusz G3owacki.


Komentarz

W ostatniej-zaleg3ej kolejce rundy jesiennej Wis3a przegrywa z Bruk-Betem II. Dzio szczucinska dru?yna kompletnie nie mia3a atutów, by pokonaa niecieczanskie rezerwy, ca3y nasz zespó3 zagra3 s3abo, anemicznie, bez wyrazu. Nie by3o pomys3u na rozmontowanie defensywy gooci, a bramkarz przyjezdnych by3 praktycznie bezrobotny. Nikt nie mia3 okazji oddaa strza3u na bramke, bo brakowa3o dok3adnooci i zgrania. W przeciwienstwie do Bruk-Betu II, który z o wiele wieksz1 3atwooci1 rozprowadza3 ofensywne akcje, z których dwie zakonczy3y sie powodzeniem.

W dzisiejszym meczu w sk3adzie rezerw Bruk-Betu zagra3 tylko jeden zawodnik, który wyst1pi3 w II lidze wschodniej w pierwszej dru?ynie. By3 to Mariusz Kostek, na którego Marcin Ja3ocha w sumie w tym sezonie postawi3 dwa razy i 31cznie zagra3 21 minut. I to on w3aonie sia3 najwieksze spustoszenie w defensywie Wis3y. Ju? w 8 min spotkania strzeli3 gola na 0:1. Podawa3 mu Bart3miej Borek, a Kostek jeszcze bed1c przed polem karnym min13 jednego naszego obronce i wyszed3 na sam na sam, a nastepnie strza3em obok s3upka pokona3 Daniela Liguza.

Nieciecza gra3a zdecydowanie, szybciej, dok3adniej i bez wiekszych problemów wychodzi3a atakami na bramke Wis3y. Tym bardziej, ?e gospodarze nie mieli pomys3u na gre i czesto tracili pi3ke na rzecz Bruk-Betu II, który fundowa3 im w zamian pi3karskie kontry. W 54 min d3ugie podanie do Grzegorza Biedronskiego mog3o zakonczya sie strat1 gola, ale napastnik gooci z 16 metrów maj1c ju? tylko bramkarza przed sob1 nie trafi3 w... pi3ke. Wtedy jeden z kibiców szczucinskiej dru?yny krzykn13: To sie musi zemocia! Niestety nie zemoci3o sie, gdy? jak mówi inne stare powiedzenie - "z pustego nawet Salomon nie naleje". I na dobicie, to w 63 min G. Biedronski zrehabilitowa3 sie za tamt1 nieudan1 akcje. Po podaniu Kostka skierowa3 futbolówke z oko3o 8 metrów do bramki Wis3y.

0:2 i mo?na powiedziea, ?e by3o ju? po meczu. Poniewa? akcje Wis3y przypomina3y "walenie g3ow1 w mur". Jedni mieli pretensje do drugich, nie by3o zgrania, a proste b3edy i straty pi3ek mno?y3y sie na potege. A Nieciecza mog3a podwy?szya rezultat, bo nie raz wychodzi3a w ataku w przewadze, ale zabrak3o lepszej skutecznooci.

Ostatni mecz w ligowej rundzie nie by3 jednak ostatnim przed przerw1 zimow1. Bowiem czeka nas jeszcze 1/8 fina3u Pucharu Polski, w którym zmierzymy sie z Wolani1 (22 listopada). A tak poza tym ligowe jesienne emocje ju? za nami, po których na wiosne mo?na sie spodziewaa jeszcze wiekszych (patrz - pozycja Wis3y w tabeli), bo walka o utrzymanie nabierze pe3nych rumienców.

Miko3aj Strycharz


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1861236 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.