Wisła Szczucin
Grybovia Grybów - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Jerzy Smao, trener Wis3y:
- Szkoda straconych punktów. Po raz kolejny rozegraliomy bardzo dobre spotkanie na wyjeYdzie i po raz kolejny nie zdobyliomy punktów. Niestety, frajerstwo w pocz1tkowych minutach sprawi3o, ?e znów musieliomy obejoa sie smakiem. Gospodarze ju? w 1 min wywalczyli rzut ro?ny, po którym zabrak3o nam koncentracji i w zamieszaniu podbramkowym straciliomy bramke. Potem Grybovia pokona3a nas po raz drugi i musieliomy gonia wynik. W koncówce pierwszej po3owy strzeliliomy kontaktowego gola, a po zmianie stron praktycznie nie schodziliomy z po3owy gospodarzy. Nie wykorzystaliomy jednak stworzonych sytuacji i musieliomy pogodzia sie z frajersk1 pora?k1. W naszej grze widaa, ?e jest to m3ody zespó3, któremu brakuje skutecznooci i ogrania w grze obronnej. Pod wzgledem fizycznym dru?yna jest bowiem bardzo dobrze przygotowana, o czym najlepiej owiadczya mo?e nasza gra w drugich po3owach ostatnich meczów.

Zapowiedź meczu

Grybovia ma punkt wiecej od Wis3y i zajmuje s1siednie, 10 miejsce w tabeli.


Grybovia

Wis3a

11.10.09 (niedziela),
godz. 14.00, Grybów
2:1 (2:1)

Bramki:
1-0 Dawid Obrzut 2
2-0 Arkadiusz Ba3uszynski 25
2-1 Tomasz Urban 44

Sedziowa3: P1chalski z Krakowa
—ó3te kartki: Radzik, Kaminski dwie - Cholewa, Tabor, dwie Oleksy
Czerwone kartki: Kaminski (Grybovia, druga ?ó3ta) - Oleksy (Wis3a, druga ?ó3ta)
Widzów: 150

Grybovia: Ogórek - Dariusz Lukasik, Piotr Demaj, Daniel Pietry3a (46 Marcin Krok), Daniel Kaminski - Szymon Gruca (46 Jakub Damian), Pawe3 Rysiewicz (76 Szymon Szczepanik), Adam Radzik, Arkadiusz Ba3uszynski - Pawe3 Michalik (76 Niepsuj), Dawid Obrzut.
Trener (graj1cy): Arkadiusz Ba3uszynski

Wis3a: Daniel Liguz - Rafa3 Oleksy, Jaros3aw Bedkowski, Piotr Lechowicz, Piotr Kuter - Sebastian Bator, Szczepan Ko3ton, Grzegorz Cholewa, Dariusz Ko3ton (55 Bartosz Pochron) - Tomasz Urban, Grzegorz Tabor. Trener: Jerzy Smao.


Komentarz

Grybovia zdobywa bardzo cenne punkty, które musi ciu3aa, ?eby spokojnie utrzymaa sie w lidze. Do awansu s1 bowiem przeznaczone raczej inne dru?yny, a beniaminek podobnie jak Losoo na razie musi p3acia frycowe i ogrywaa sie w tej klasie rozgrywkowej.

Mecz rozpocz13 sie dla Grybowian idealnie, bo bramke przynios3a ju? pierwsza ofensywna akcja.

Po groYnym strzale jednego z podopiecznych Ba3uszynskiego, pi3ka trafiaj1c po drodze w rece bramkarza odbi3a sie od s3upka. Rzut ro?ny egzekwuje Ba3uszynski. Robi to tak skutecznie, ?e Obrzut bez problemu pakuje pi3ke g3ow1 do siatki.

W odpowiedzi Tabor uderza3 z 19 metrów, ale Ogórek by3 na posterunku i mimo ?e oliska murawa sprzyja3a strza3om z dystansu, to zawodnicy oby dru?yn rzadko z tych szans korzystali, a jeoli ju? to z marnym skutkiem.

Swoj1 bramke zdoby3 Rysiewicz, ale sedzia orzek3, ?e by3 spalony. By3a wtedy 25 minuta, ale po chwili chyba sprawiedliwooci sta3o sie zadooa. Po rzucie ro?nym dwójkow1 akcja Ba3uszynski - Obrzut zakonczy3a sie celnym uderzeniem z 19 metrów. Graj1cy trener grybowian uderzy3 pi3ke pó3górn1, mierzon1 i Liguz po raz drugi musia3 wyjmowaa pi3ke z siatki.

Grybovia atakowa3a, a kto prowadzi gre ten nadziewa sie na kontry. Tak sie sta3o i w tym meczu. Przed przerw1 kontaktowego gola zdoby3 Urban (podawa3 Sz. Ko3ton).

Po zmianie stron Wis3a uzyska3a lekk1 przewage, ale nie potrafi3a jej zdyskontowaa. Minimalnie niecelnie uderza3 Cholewa - pi3ka mine3a spojenie s3upka z poprzeczk1.

Zamiast bramek mieliomy za to czerwone kartki, bo gra sie mocno zaostrzy3a. Wis3a dooa groYnie kontratakowa3a, a Grybovia troche sie cofne3a.

Na koniec fantastyczn1 porad1 popisa3 sie Ogórek, który obroni3 soczysty strza3 Urbana oddany z siedmiu metrów. Grybovia ripostowa3a kontre, ale bed1c w znakomitej sytuacji Obrzut swojej drugiej bramki nie strzeli3.

Rafa3 Kamienski
Relacja z Gazety Krakowskiej.

Video

2-0 Arkadiusz Ba3uszynski 25
2-1 Tomasz Urban 44


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863195 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.