Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - D1brovia D1browa Tarnowska Zdjęcia

Wypowiedzi

Jerzy Smao, szkoleniowiec Wis3y:
- Mecz nie by3 mo?e zbyt porywaj1cym widowiskiem, choa jak to zwykle bywa w spotkaniach derbowych pi3karzom obu dru?yn nie brakowa3o zaanga?owania i ambicji. Szczególnie pierwsza po3owa w naszym wykonaniu by3a s3aba. Du?y wp3yw mia3 na to porywisty wiatr, utrudniaj1cy gre obu zespo3om. Druga czeoa meczu u3o?y3a sie dla nas idealnie, gdy? bardzo szybko strzeliliomy bramke. Spowodowa3o to, ?e D1brovia ruszy3a do ataku, a my nastawiliomy sie na gre z kontry. Taktyka ta przynios3a nam kilka sytuacji bramkowych, niestety zawiod3a skutecznooa i uda3o nam sie strzelia jeszcze tylko jedn1 bramke. Myole, ?e nasze zwyciestwo by3o zas3u?one. Wa?ne, ?e prze3amaliomy pewn1 niemoc i odnieoliomy zwyciestwo, gdy? ostatnie mecze nam pod tym wzgledem nie wychodzi3y.

Roman Miko3ajczak, trener D1brovii:
- Biednemu zawsze wiatr w oczy wieje. Przys3owie to mo?na w przypadku meczu w Szczucinie potraktowaa dos3ownie, gdy? porywisty wiatr utrudnia3 gre i cie?ko by3o coo zorganizowaa. Przyst1piliomy do tego spotkania bez czterech podstawowych zawodników. W przerwie musia3em zmienia dwóch juniorów, którzy ze wzgledu na wystep w swojej lidze mogli zagraa tylko 45 minut, a w dodatku chwile po wznowieniu gry boisko opuocia musia3 Lukasz Tredota, któremu odnowi3a sie kontuzja wiezade3 krzy?owych. Na domiar z3ego, na samym pocz1tku drugiej po3owy gospodarze objeli prowadzenie. Bramka ta lekko nas zszokowa3a, gdy? to tej pory Wis3a nie zagra?a3a nam i z przebiegu gry nic nie wskazywa3o na to, ?eby gospodarze mogli pokusia sie o celny strza3. Za chwile straciliomy jednak drugiego gola i by3o po meczu. Martwie sie nieco o przysz3ooa, bo je?eli nasza sytuacja kadrowa nadal bedzie tak wygl1da3a, to trudno bedzie nam coo ugraa.

Zapowiedź meczu

Derby Powiola meczem o 6 punktów.


Wis3a

D1brovia

04.10.09 (niedziela),
godz. 15.00, Szczucin
2:0 (0:0)

Bramki:
1-0 Tomasz Urban 47
2-0 Grzegorz Tabor 60

Sedziowa3: Mateusz Libera z —abna
—ó3te kartki: Lechowicz - Ogara, Trzpit, Wioniowski
Czerwona kartka: Wioniowski (D1brovia, 88 min - druga ?ó3ta)
Widzów: 150

Wis3a: Daniel Liguz - Rafa3 Oleksy, Jaros3aw Bedkowski, Piotr Lechowicz, Piotr Kuter (90 Kamil Pietryka) - Marcin K3agisz (28 Dariusz Ko3ton), Szczepan Ko3ton, Grzegorz Cholewa, Sebastian Bator (85 Karol Miklasinski) - Grzegorz Tabor, Tomasz Urban (77 Mi3osz Sza3ach).

D1brovia: Oskar P3aneta - Piotr Wróbel, Pawe3 Trzpit, Mateusz Rzepka (46 Jakub Wec, 77 Pawe3 Mroczkowski), Lukasz Tredota (48 Dominik Wioniowski) - Lukasz Pude3ko, Mateusz Soja, Pawe3 Ogara, Marcin Bia3as - Artur Nowak, Arkadiusz Chwa3ek (46 Kamil Medala).


Komentarz

To wa?ne zwyciestwo Wis3y dla uk3adu tabeli, które daje nadzieje na to, ?e runde jesienn1 nie zakonczymy na czerwonym polu. Dzisiejsze Derby Powiola zachwyci3y tylko w drugiej po3owie. W pierwszej czeoci meczu praktycznie nic sie nie dzia3o. Ju? w 47 min Tomasz Urban skierowa3 futbolówke do bramki, tym samym prze3amuj1c wreszcie swoj1 strzeleck1 niemoc. Chwile póYniej, Wis3a za spraw1 Grzegorza Tabora podwy?szy3a na 2:0. D1brovia od tego momentu zdecydowanie postawi3a na ofensywe, ale warte uwagi by3o tylko uderzenie w poprzeczke z rzutu wolnego Paw3a Ogary. Z kolei Wis3a raz po raz kontrowa3a "ods3oniet1" defensywe gooci. Sytuacje sam na sam mieli m.in. Tomasz Urban, Grzegorz Tabor czy Sebastian Bator, ale albo nie trafiali w bramke albo Oskar P3aneta by3 na posterunku.

Jak pad3y bramki:

1:0 Grzegorz Tabor "wy3uskuje" pi3ke z pod nóg obroncy D1brovii na 20 metrze. Wbiega z pi3k1 na szesnastke i podaje do Tomasza Urbana, któremu Oskar P3aneta "skraca" pole gry i odbija jego strza3. Jednak do pi3ki dopada ponownie Urban i bed1c przy linii koncowej z ostrego k1ta kieruje futbolówke do bramki gooci.

2:0 Szybka kontra szczucinian. Grzegorz Cholewa podaje do Szczepana Ko3tona, który od razu "uruchamia" po prawej stronie Sebastiana Batora. Ten z kolei wpada z pi3k1 w pole karne, uwalnia sie z pod opieky obroncy gooci i podaje wzd3u? bramki do Grzegorza Tabora, który z bliskiej odleg3ooci pakuje futbolówke do bramki D1brovii.

Relacja z Gazety Krakowskiej:

Derby Powiola D1browskiego dla wiolaków. Spotkanie rozgrywano przy porywistym wietrze, które znacznie utrudnia3 gre zawodnikom obu dru?yn.

Pierwsi do ataków ruszyli pi3karze Wis3y Szczucin. Kilka razy zakot3owa3o sie pod bramk1 P3anety po doorodkowaniach z bocznych sektorów boiska. D1brovia przetrwa3a napór gospodarzy. Goocie szukali szczeocia w kontrach i strza3ach z dystansu. Próby Bia3asa i Ogary mija3y owiat3o bramki. W 30 min z naro?nika pola karnego mocno doorodkowa3 Soja. Liguz udanie pi1stkowa3. Najlepsz1 okazje do zmiany wyniku zawodnicy D1brovii zmarnowali w 42 min. Pude3ko wyprowadzi3 szybk1 kontre. Dogra3 do Bia3asa. Ten jednak fatalnie zagra3 do wychodz1cego na czyst1 pozycje Nowaka.

Pierwsza po3owa przecietna. Po przerwie widowisko nabra3o rumienców. O dziwo, to graj1cy pod wiatr wiolacy zdobyli dwie jak?e presti?owe bramki.

Wis3a obje3a prowadzenie ju? w 47 min. Tabor wypuoci3 Urbana. P3aneta zdo3a3 odbia jego strza3. Do tocz1cej sie pi3ki ponownie dopad3 Urban tym razem nie myl1c sie.

Po kwadransie gry drugiej po3owy gospodarze prowadzili ju? dwoma bramkami. Bator zagra3 na 6 metr. Taborowi pozosta3o tylko do3o?ya noge.

Dwie minuty póYniej mog3o bya ju? po meczu. Lechowicz znalaz3 w polu karnym Urbana. Napastnik Wis3y z bliska spud3owa3. D1brovia by3a bliska zdobycia kontaktowej bramki w 65 min. Piekny strza3 z wolnego Wioniowskiego jeszcze piekniej obroni3 Liguz. W 69 min do bramkarza Wis3y uomiechne3o sie szczeocie. Ogara z rzutu wolnego wypali3 w poprzeczke.

Koncówka meczu nale?a3a do gospodarzy. Najpierw Bator nie trafi3 w pi3ke w sytuacji sam na sam. Po chwili Tabor równie? przegra3 pojedynek z P3anet1. W 85 min Lechowicz centruje w pole karne. Do pi3ki dopada Tabor. Jednak zamiast zdobya bramke, fatalnie skiksowa3.

Po koncowym gwizdku sedziego wiolacy rozpoczeli fetowanie zas3u?onego derbowego zwyciestwa.

Lukasz Jaje

Do "Jedenastki kolejki" Gazety Krakowskiej po tym meczu zosta3 wybrany m.in. Rafa3 Oleksy.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863640 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.