Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Orze3 Debno Zdjęcia

Wypowiedzi

Jerzy Smao, szkoleniowiec Wis3y:
- Ciesz1 trzy punkty zdobyte w spotkaniu z lokalnym rywalem. Pocz1tkowe minuty nie zapowiada3y jednak tak efektownego w sumie zwyciestwa, przewa?a3 w nich bowiem zespó3 z Debna. Prze3omowym momentem by3o z pewnooci1 strzelenie przez nas dwóch bramek w krótkim odstepie czasu. Co prawda przeciwnik szybo odpowiedzia3 kontaktowym trafieniem, ale po golu "do szatni" odzyskaliomy dwubramkowe prowadzenie. W drugiej po3owie kontrolowaliomy ju? gre i odnieoliomy zas3u?one zwyciestwo. Na uznanie zas3uguje z pewnooci1 bardzo dobra gra Grzeoka Tabora, który strzeli3 w tym meczu trzy bramki. Wydaje mi sie, ?e zespó3 wraca do swojej normalnej formy i myole, ?e w nastepnych spotkaniach bedzie jeszcze lepiej.

Marek Przeklasa, trener Or3a:
- Przegraliomy w Szczucinie, choa uwa?am, ?e z przebiegu gry nie zas3u?yliomy na pora?ke. Rozegraliomy dobry mecz, niestety proste b3edy w obronie spowodowa3y, ?e straciliomy a? cztery bramki; moim zdaniem przynajmniej dwa z nich by3y "prezentami" dla gospodarzy. Uwa?am, ?e mieliomy w tym spotkaniu lekk1 przewage, wypracowaliomy sobie te? kilka sytuacji strzeleckich, ale zeszliomy z boiska pokonani. Jedn1 z najpowa?niejszych przyczyn takiej, a nie innej naszej gry jest fakt, ?e praktycznie w ka?dym meczu gramy w innym zestawieniu. W Szczucinie zabrak3o na przyk3ad dwóch obronców i nasza defensywa nie prezentowa3a sie tak jak powinna. Jak strzela sie dwie bramki na wyjeYdzie, to nie powinno sie przecie? przegraa, sta3o sie jednak inaczej.

Zapowiedź meczu

Ka?dy wynik mo?liwy.


Wis3a

Orze3

06.09.09 (niedziela),
godz. 17.00, Szczucin
4:2 (3:1)

Bramki:
1-0 Piotr Lechowicz 36
2-0 Grzegorz Tabor 40
2-1 Krzysztof Pa3ka 41
3-1 Grzegorz Tabor 43
4-1 Grzegorz Tabor 71
4-2 Jakub Ogar 88

Sedziowa3: Tomasz Piróg z Krakowa
—ó3te kartki: Urban - Piotrowski, A. Gurgul, Ogar
Widzów: 100

Wis3a: Daniel Liguz - Rafa3 Oleksy (75 Kamil Pietryka), Jaros3aw Bedkowski, Piotr Lechowicz, Bartosz Pochron (55 Dariusz Ko3ton) - Mi3osz Sza3ach (52 Marcin K3agisz), Szczepan Ko3ton, Grzegorz Cholewa, Sebastian Bator - Grzegorz Tabor (81 Lukasz Giza), Tomasz Urban.

Orze3: Miko3aj Gurgul - Dominik Robak, Piotr Piotrowski, Mateusz Gurgul, Adrian Gurgul - Krzysztof Pa3ka, Przemys3aw Lazarz, Jakub Ogar, Lukasz Dru?kowski - Pawe3 Bernady, Piotr Olusarczyk (46 Pawe3 P3aneta).


Komentarz

Przed tym spotkaniem ka?dy wynik by3 mo?liwy i trudno by3o wskazaa na faworyta. Sam scenariusz przebiegu meczu te? by3 dooa zaskakuj1cy. Przez pó3 godziny obydwie dru?yny prezentowa3y wyrównany, ale s3aby poziom. Gdy wydawa3o sie, ?e na bramki bedziemy musieli poczekaa na drug1 po3owe, to jeszcze przed przerw1 w... siedem minut z 0:0 zrobi3o sie... 3:1 dla Wis3y. Taki obrót sprawy postawi3 w komfortowej sytuacji gospodarzy, którzy w drugiej czeoci meczu podwy?szyli jeszcze na 4:1, a w koncówce Orze3 ustali3 wynik na 4:2. Hat-trickiem w tym spotkaniu popisa3 sie Grzegorz Tabor.

Przez d3u?sz1 czeoa pierwszej po3owy gra nie sta3a na najwy?szym poziomie. By3o du?o niedok3adnooci i widaa by3o, ?e obydwa zespo3y nie bez przyczyny zajmuj1 dolne rejony tabeli. Gra niespodziewanie "rozkreci3a sie" tu? przed przerw1, a pi3karze zafundowali nam prawdziw1 porcje goli i to podan1 w ekspresowym tempie. 36 min - b31d obronców Or3a, Szczepan Ko3ton wy3uskuje pi3ke i podaje do Piotra Lechowicza, który strzela mocno z 18 metrów - 1:0. 40 min - znów pogubi3a sie obrona przyjezdnych, tym razem wykorzysta3 to Grzgorz Tabor, który dosta3 pi3ke i z 16 metrów, p3askim uderzeniem pokona3 Miko3aja Gurgula - 2:0. 41 min - odpowiedY Or3a; owietny strza3 Krzysztofa Pa3ki z wolnego tu? zza pola karnego w samo "okienko" bramki - 2:1. 43 min - rzut wolny z lewej strony boiska w pole karne doorodkowuje Ko3ton, a tam z g3ówki po raz drugi w tym meczu trafia Tabor - 3:1!

To by3o bombowe 7 minut! Na dodatek nikt sie tego nie spodziewa3, bo bramki pad3y jakby z... niczego. Po prostu w jednej chwili z 0:0 zrobi3o sie 3:1 i w jednej chwili Wis3a sta3a sie faworytem do zdobycia trzech punktów. Co najwa?niejsze nie zaprzepaociliomy tej szansy i w drugiej po3owie nie daliomy sobie strzelia kontaktowego gola. A nawet wiecej - w 71 min podwy?szyliomy na 4:1. Swoj1 bramke nr 3 w tym spotkaniu uzyska3 Grzegorz Tabor. Sebastian Bator z boku boiska po linii poda3 do Tomasza Urbana, który "urwa3 sie" obroncom i poda3 do napastnika Wis3y, który ju? nabiega3 w pole karne i po przyjeciu pi3ki sfinalizowa3 ca31 akcje.

Wis3a mog3a nawet prowadzia wy?ej. Jednak m.in. Tabor nie wykorzysta3 sytuacji "sam na sam". To samo zrobi3 Urban, którego strza3 trafi3 w zewnetrzn1 czeoa poprzeczki. Orze3 równie? mia3 swoje akcje. Najciekawsze to te kiedy 3adn1 wymiane podan móg3 sfinalizowaa Jakub Ogar, ale Daniel Liguz by3 na posterunku. A póYniej w 68 min groYne podanie wzd3u? bramki zawodnika Or3a w ostatniej chwili wybi3 Dariusz Ko3ton. Goocie w koncu zdo3ali strzelia drug1 bramke, ale by3o to ju? w 88 min. Pa3ka "wdar3 sie" w pole karne i wy3o?y3 pi3ke do niepilnowanego Ogara, który bez problemu z 10 metrów skierowa3 futbolówke do siatki.

Z zapowiadaj1cego sie (przez pierwsze pó3 godziny) przecietnego meczu zrobi3o sie efektowne zwyciestwo Wis3y i a? mi3o by3o patrzea, jak nasi zdobywaj1 gol po golu. Oby wiecej takich mi3ych niespodzianek, bo strzelenie czterech bramek dru?ynie Or3a takow1 niespodziank1 by3o. Po tym meczu z 13 skoczyliomy na 11 miejsce w tabeli.

Miko3aj Strycharz

Video

2-1 Krzysztof Pa3ka 41
3-1 Grzegorz Tabor 43


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1862711 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.