Wisła Szczucin
Dunajec Zakliczyn - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Wac3aw Maciosek, graj1cy trener Dunajca:
- Zagraliomy dobry mecz i nie pozwoliliomy przeciwnikowi na zbyt wiele. Szkoda tylko, ?e szwankowa3a skutecznooa i wykorzystaliomy zaledwie dwie z 7-8 stworzonych dogodnych sytuacji strzeleckich. Mimo tego zaprezentowaliomy sie znacznie lepiej ni? w pojedynku z D1brovi1 D1browa Tarnowska. Nie dooa bowiem, ?e wygraliomy, to jeszcze, co bardzo wa?ne, nie straciliomy bramki. Musze pochwalia ch3opaków za zaanga?owanie i walke do konca. Nie chcia3bym wyró?niaa nikogo indywidualnie, gdy? dobrze zagra3a ca3a dru?yna. Oby tylko poprawia skutecznooa, to o wyniki kolejnych spotkan bede spokojny.

Jerzy Smao, szkoleniowiec Wis3y:
- Po dwóch ostatnich meczach, w których pokonaliomy Helene Nowy S1cz oraz zremisowaliomy z Victori1 Bau/Gips Witowice Dolne, liczy3em na lepszy wystep w Zakliczynie. Niestety zagraliomy s3abo i nasza pora?ka by3a jak najbardziej zas3u?ona. Mog3a ona zreszt1 bya znacznie wy?sza, gdyby nie dobra postawa naszego bramkarza, Daniela Liguza. Jedynie jego postawa napawa3a w tym spotkaniu optymizmem, o pozosta3ych zawodnikach powiedziea mo?na, ?e zawiedli. Trudno przecie? myolea o zwyciestwie, je?eli podczas ca3ego meczu nie oddaje sie ani jednego celnego strza3u.

Zapowiedź meczu

Drugi z rzedu wyjazd - tym razem do Zakliczyna.


Dunajec

Wis3a

22.08.09 (sobota),
godz. 17.00, Zakliczyn
2:0 (1:0)

Bramki:
1-0 Jaros3aw Potok 44
2-0 Tomasz Kubik 60

Sedziowa3: S. Su3ek z Brzeska
—ó3te kartki: Potok - K3agisz, Bator, Knaga
Widzów: 100

Dunajec: Mateusz Ludwa - Wac3aw Maciosek, Lukasz Oowiecimski, Dawid Pietras, Bartosz Mazgaj - Micha3 Nadolnik, Jaros3aw Potok, Damian Jarosz (67 Wojciech W3odarczyk), Dominik Caba3a (81 Micha3 Pasek) - Tomasz Kubik (60 Pawe3 Kubik), Maciej Motak (82 Andrzej Owistak).

Wis3a: Daniel Liguz - Rafa3 Oleksy, Jaros3aw Bedkowski, Grzegorz Cholewa, Marcin K3agisz (65 Kamil Pietryka) - Mateusz Labuz (75 Lukasz Giza), Piotr Lechowicz, Szczepan Ko3ton, Sebastian Bator - Karol Miklasinski (46 Krystian Knaga), Grzegorz Tabor.


Komentarz

Nie uda3o sie podtrzymaa dobrej passy i po pora?ce, zwyciestwie oraz remisie znów przegrywamy. W Zakliczynie gospodarze po dooa wyrównanej pierwszej po3owie potrafili strzelia bramke "do szatni". W drugiej po3owie niestety nie zdo3aliomy nawi1zaa walki z rywalem, który zdecydowanie przewa?a3 na boisku i do3o?y3 nam drugie trafienie. By3a to w pe3ni zas3u?ona wygrana Dunajca, który móg3 wygraa wy?ej, ale przed wieksz1 strat1 bramkow1 ratowa3 nas niekiedy Daniel Liguz. Dunajec - Wis3a 2:0.

Relacja z Dziennika Polskiego:

Derbowy pojedynek zakonczy3 sie wygran1 ni?ej przed t1 kolejk1 klasyfikowanego zespo3u z Zakliczyna.

Mecz rozpocz13 sie od wymiany ciosów, ale akcje obu dru?yn konczy3y sie na obroncach. W kolejnych minutach najpierw nieznacznie pomyli3 sie Pietras, a chwile póYniej po podaniu T. Kubika z rzutu wolnego, Motak uderzy3 z 10 metrów obok bramki. W odpowiedzi, po dwójkowej akcji Batora z Labuzem, Ludwa obroni3 strza3 tego drugiego z 16 metrów, przy dobitce skutecznie interweniowa3 natomiast Oowiecimski. W 44 min Mazgaj zatrzyma3 szybki atak gooci i zagra3 w strone pola karnego Wis3y; tam T. Kubik poda3 do Potoka, a ten p3askim strza3em w tzw. d3ugi róg pokona3 Liguza.

W pocz1tkowym kwadransie drugiej po3owy gra toczy3a sie g3ównie w orodku boiska. Po godzinie gry dobr1 okazje mieli szczucinianie, ale po podaniu Ko3tona, Tabora uprzedzi3 Maciosek. Nast1pi3a kontra gospodarzy wyjaoniona wydawa3oby sie przez Liguza. Do wybitej przez niego pi3ki dobieg3 jednak Potok, a po jego zagraniu, T. Kubik strza3em w tzw. d3ugi róg ustali3 wynik meczu. Goocie najlepsz1 okazje do strzelenia bramki mieli kilka minut póYniej; po podaniu Cholewy z rzutu wolnego, Ludwa obroni3 jednak g3ówke Oleksego. W odpowiedzi, Liguz upora3 sie ze strza3em z 5 metrów Motaka. W ostatnich dwudziestu minutach na boisku dominowali miejscowi, przymiarki Motaka, Pietrasa, Macioska czy Caba3y nie przynosi3y jednak zmiany wyniku. Liguza nie uda3o sie równie? pokonaa Paskowi, którego strza3 z 5 metrów obroni3 w 83 min bramkarz gooci. Warto dodaa, ?e spotkanie to ogl1da3 z trybun mieszkaj1cy w USA Antoni Owiderski, który po meczu - po raz kolejny - przekaza3 na rzecz Dunajca komplety strojów oraz drobny sprzet sportowy. (STM)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863223 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.