Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Helena Nowy S1cz Zdjęcia

Wypowiedzi

Jerzy Smao, trener Wis3y:
- Po ubieg3otygodniowej wysokiej pora?ce chcieliomy zrehabilitowaa sie za "wpadke" w Barcicach. Uda3o nam sie to, chocia? styl gry pozostawia jeszcze sporo do ?yczenia. Wa?ne jednak, ?e odnieoliomy zwyciestwo i zdobyliomy pierwsze w tym sezonie trzy punkty. Nie da sie ukrya, ?e nasza kadra jest bardzo w1ska; gramy praktycznie bez rezerwowych, a je?eli ktoo siedzi na 3awce, to s1 to juniorzy. Spotkanie to mia3o wyrównany przebieg, a Helena wysoko zawiesi3a nam poprzeczke. W pierwszej po3owie osi1gneliomy lekk1 przewage, po zmianie stron gra by3a ju? wyrównana. Cieszymy sie z tej wygranej, szkoda tylko, ?e nie uda3o nam sie zagraa na zero w tyle i w ostatnich sekundach straciliomy bramke.

Zapowiedź meczu

Czy u siebie pójdzie lepiej?


Wis3a

Helena

16.08.09 (niedziela),
godz. 17.30, Szczucin
2:1 (1:0)

Bramki:
1-0 Krystian Knaga 37
2-0 Grzegorz Tabor 48
2-1 Krzysztof Fritz 90+2

Sedziowa3: Marcin Fr1czek z Tarnowa
—ó3te kartki: Stafin
Widzów: 100

Wis3a: Daniel Liguz (46 Piotr Strycharz) - Rafa3 Oleksy, Grzegorz Cholewa, Marcin Kapel (46 Piotr Lechowicz) - Jaros3aw Bedkowski, Krystian Knaga - Karol Miklasinski, Szczepan Ko3ton, Mateusz Labuz - Grzegorz Tabor, Tomasz Urban (89 Mateusz Garbacz).

Helena: Przemys3aw Mi3kowski - Rafa3 Serafin, Tomasz Stafin, Krzysztof Fritz, Bart3omiej Sadkiewicz - Lukasz Leoniak, Krzysztof Ciurka (72 Kaliciecki), Olchawa, Maciaszek - Karol Nowak (65 Sebastian Fryzowicz), Mateusz Lagosz (46 Bart3omiej Gryz3o).


Komentarz

Po inauguracyjnym blama?u w Barcicach nie brakowa3o sceptyków skazuj1cych Wis3e na kolejn1 pora?ke. Tymczasem zespó3 ze Szczucina dooa pewnie zainkasowa3 trzy punkty z solidn1 dru?yn1 z Nowego S1cza. Prowadziliomy 2:0 po golach Krystiana Knagi z g3ówki oraz po strzale bardzo aktywnego w tym meczu Grzegorza Tabora. Goocie z kolei uzyskali bramke ju? w doliczonym czasie gry i w ostatniej akcji meczu za spraw1 Krzysztofa Fritza.

Chyba ma3o kto wierzy3 w dzisiejszy sukces Wis3y, która tydzien temu na dzien dobry w ligowych rozgrywkach dosta3a baty z Barciczank1. Na dodatek ze sk3adu wypad3 Sebastian Bator (wyjazd) i Piotr Lechowicz, który zd1?y3 tylko na drug1 po3owe meczu. Trener Jerzy Smao postanowi3 zagraa z dwoma wysunietymi obroncami - Jaros3awem Bedkowskim i Krystianem Knag1, co da3o ustawienie 5-3-2.

Pocz1tek meczu nale?a3 do Wis3y, a dok3adnie pisz1c do Grzegorza Tabora, który dwoi3 sie i troi3 na po3owie gooci i by3 najwiekszym zagro?eniem dla defensywy Heleny - m.in. w 5 min jego strza3 poza linie koncow1 wybi3 golikper przyjezdnych. Dodatkowo Wis3a mia3a liczne rzuty ro?ne, które wykonywa3 Szczepan Ko3ton, a z których najwiecej po?ytku mia3 Krystian Knaga. Dwukrotnie dochodzi3 do strza3u z g3owy - raz obok bramki, a drugi raz w 37 min tak uderzy3 pi3ke g3ow1, ?e ta przelobowa3a bramkarza Heleny i wpad3a do siatki!

Wis3a prowadzi3a 1:0 i nic nie zapowiada3o odwrotu sytuacji. Goocie z Nowego S1cza ani razu nie zmusili Daniela Liguza do jakiejkolwiek interwencji. W koncówce pierwszej po3owy mieli rzut wolny tu? zza pola karnego, ale i to niczego im nie przynios3o.

Z kolei z impetem zaczeli drug1 czeoa spotkania, kiedy to Lukasz Leoniak z 16 metrów zmusi3 Piotra Strycharza (zmieni3 w przerwie w bramce Liguza) do pi1stkowania. Mimo to w 48 min to Wis3a podwy?sza na 2:0. Piotr Lechowicz zagrywa na lewo do Mateusza Labuza, który uruchamia p3askim, prostopad3ym podaniem Grzegorza Tabora, który w polu karnym zwodem oszukuje obronce gooci i maj1c ju? tylko bramkarza przed sob1 posy3a pi3ke do bramki Heleny!

Dru?yna z Nowego S1cza wcale nie zamierza3a "z3o?ya broni", jednak defensywa Wis3y skutecznie wybija3a rywala z rytmu nie dopuszczaj1c do groYnych sytuacji podbramkowych. Z czasem z Heleny, która by3a bezproduktywna w ofensywie coraz bardziej "uchodzi3o powietrze", co wykorzystywa3 nasz zespó3. Nie wiele brakowa3o, aby Wis3a uzyska3a kolejnego gola. W 76 min po ro?nym bramkarz gooci wyszed3 z bramki, wypi1stkowa3 futbolówke, ale tak, ?e ta trafi3a pod nogi Piotra Lechowicza, który minimalnie przeniós3 pi3ke nad poprzeczk1. W 88 min Tomasz Urban w dobrej sytuacji uderza3 z 14 metrów, ale golkiper gooci by3 na posterunku.

Helena swoje najlepsze sytuacje mia3a w koncówce meczu. W 84 min pomocnik gooci wpad3 z pi3k1 w pole karne, ale jego strza3 zdo3a3 nogami obronia bramkarz Wis3y. W 92 min Helena uzyskuje ju? nie kontaktowe, ale honorowe trafienie, kiedy Krzysztof Fritz po doorodkowaniu z lewej strony z g3ówki posy3a pi3ke do siatki Wis3y.

Ciesz1 trzy punkty, choa forma Wis3a nadal stoi pod du?ym znakiem zapytania... Ju? w orode kolejny test dla naszej dru?yny, która w Witowicach Dolnych bedzie podejmowaa tamtejsz1 Victorie.

Miko3aj Strycharz

Video

1-0 Krystian Knaga 37
Akcja Wis3y - strza3 Szczepana Ko3tona


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863077 (od 21.07.06); 0,014 s., IE, FF, O, G, S.