Wisła Szczucin
D1brovia D1browa Tarnowska - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Tradycyjnie ju? sparing z D1brovi1.


D1brovia

Wis3a

26.07.09 (niedziela),
godz. 18.00, D1browa Tarnowska, sparing
5:1 (1:0)

Bramki:
1-0
2-0
2-1 Daniel Bator
3-1
4-1
5-1

Wis3a: Daniel Liguz - Karol Miklasinski, Jaros3aw Bedkowski, Rados3aw Furga3, Tomasz Pietras - Stanis3aw Dernoga, Szczepan Ko3ton, Sebastian Bator, Dawid Nowak - Marcin Kapel, Grzegorz Tabor.

Zagrali jeszcze: Daniel Bator i Adam Gmyr.


Komentarz


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863931 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.