Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Dromader Chrz1stów Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Inauguracja ligi odwoa3ana - na pocieszenie sparing.


Wis3a

Dromader

22.03.09 (niedziela),
godz. 11.00, Szczucin, sparing
2:3 (0:1)

Bramki:
0-1
0-2
1-2 Szczepan Ko3ton
2-2 Tomasz Urban
2-3

Sedziowa3: Miros3aw Luszcz z Ma3ca

Wis3a: Lukasz Bebel (46 Piotr Strycharz) - Sebastian Bator (46 Tomasz Urban), Krystian Knaga (46 Piotr Kuter), Jaros3aw Bedkowski, Rafa3 Oleksy - Szczepan Ko3ton, Piotr Lechowicz, Grzegorz Cholewa, Mateusz Tredota - Tomasz Zielinski (65 Dariusz Ko3ton), Grzegorz Tabor.

Stosowano zmiany powrotne.


Komentarz

Szczucinianie dzio mieli zainaugurowaa ligow1 runde wiosenn1. W pi1tek jednak TOZPN z powodu fatalnej pogody odwo3a3 ca31 kolejke. Chocia? wysunietym najbardziej na pó3nocy województwa Szczucinie pogoda a? tak fatalna nie by3a, jak pewnie w innych regionach, dlatego postanowiono rozegraa kolejny sparing...

Przeciwnikiem by3 lider debickiej okregówki, który po oko3o 50 min gry wygrywa3 ju? z Wis31 0:2. Jednak gospodarze zdo3ali odrobia straty. Najpierw 3adnym strza3em z okolic 16 metra na 1:2 strzeli3 Szczepan Ko3ton. PóYniej z lewej strony z rzutu wolnego "d3ug1" pi3ke w pole karne doorodkowa3 Grzegorz Cholewa, ca31 akcje "zamyka3" Jaros3aw Bedkowski, który zdo3a3 jeszcze wychodz1c1 tu? za linie koncow1 futbolówke dograa wzd3u? bramki, gdzie pi3ke dopad3 i umieoci3 j1 z bliskiej odleg3ooci w siatce - Tomasz Urban. Jednak Dromader, mimo niekorzystnego dla siebie obrotu sprawy potrafi3 jeszcze po raz trzeci strzelia bramke Wiole, co przes1dzi3o o ich zwyciestwie. Tu? zza pola karnego technicznym strza3em popisa3 sie zawodnik gooci - pi3ka idealnie wesz3a obok s3upka, ocieraj1c sie jeszcze o niego i o rekawice ofiarnie, ale bezskutecznie interweniuj1cego Piotra Strycharza.

Planowany sparing juniorów z K3osem S3upiec, który mia3 sie rozegraa po meczu z Dromaderem w ostatecznooci nie doszed3 do skutku. W zamian juniorzy rozegrali miedzy sob1 gierke. (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860720 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.