Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Wis3a Nowy Korczyn Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Tym razem z Wis31 Nowy Korczyn zagra w pe3ni seniorska kadra Wis3y.


Wis3a Sz.

Wis3a N.K.

15.03.09 (niedziela),
godz. 11.00, Szczucin, sparing
7:0 (1:0)

Bramki:
1-0 Szczepan Ko3ton 33
2-0 Tomasz Zielinski 52
3-0 Grzegorz Tabor 61
4-0 Mateusz Tredota 78
5-0 Adam Majka 82
6-0 Mateusz Tredota 88
7-0 Adam Majka 90

Sedziowa3: Pawe3 Lachut ze Szczucina

Wis3a: Piotr Strycharz - Sebastian Bator (46 Krystian Knaga), Jaros3aw Bedkowski, Rafa3 Oleksy, Piotr Kuter - Adam Majka (46 Mateusz Labuz), Szczepan Ko3ton, Grzegorz Cholewa, Mateusz Tredota - Tomasz Zielinski (60 Marcin Kapel), Grzegorz Tabor.

Stosowano zmiany powrotne.


Komentarz

W ostatnim sparingu przed inauguracj1 ligi, która rusza ju? za tydzien, pewnie pokonujemy A-klasow1 Wis3e Nowy Korczyn. W pierwszej po3owie by3o jeszcze tylko 1:0, jednak w drugiej czeoci meczu szczucinianie poprawili swoj1 skutecznooa i do3o?yli rywalom jeszcze szeoa bramek.

Wis3a Szczucin zdecydowanie przewa?a3a w tym spotkaniu. Jednak d3ugo nie potrafi3a tego udokumentowaa bramk1. Sytuacje marnowa3 w szczególnooci Tomasz Zielinski, który w dwóch akcjach "sam na sam" najpierw strzeli3 obok s3upka, a póYniej jego uderzenie bramkarz gooci wybi3 za linie koncow1. Do bramki w dogodnej sytuacji nie móg3 równie? trafia Adam Majka, który z 5 metrów przeniós3 futbolówke nad poprzeczk1. Dopiero w 33 min Szczepan Ko3ton "odczarowa3" bramke gooci - przej13 pi3ke w okolicach orodka boiska, przebieg3 z ni1 kilka metrów i uderzy3 p3asko obok s3upka. Z kolei przyjezdni w koncówce pierwszej po3owy mieli najdogodniejsz1 sytuacja do uzyskania gola, kiedy to pomocnik gooci z prawej strony zagra3 pi3ke wzd3u? bramki na 5 metr, gdzie niepilnowany zawodnik z Nowego Korczyna nie trafi3 w... pi3ke.

W drugiej po3owie gospodarze ju? na dobre "rozwi1zali worek" z bramkami. Najpierw do bramki wreszcie trafi3 Zielinski, który z bliska skierowa3 pi3ke do siatki gooci. PóYniej Tredota tu? przed lini1 koncow1 wycofa3 pi3ke do wbiegaj1cego w pole karne Oleksego, który uderzy3 na bramke, gdzie pi3ke wybi3 bramkarz gooci, ale Grzegorz Tabor zd1rzy3 z dobitk1. W 78 min by3o ju? 4:0, a miedzy s3upki z 16 metrów trafi3 Mateusz Tredota. Chwile potem pad3a kolejna bramka dla Szczucina, tym razem na liste strzelców wpisa3 sie Adam Majka. W samej koncówce meczu gospodarze do3o?yli jeszcze dwa gola. Najpierw 3adnym uderzeniem obok s3upka tu? zza lini pola karnego popisa3 sie Tredota, a w 90 min z bliskiej odleg3ooci trafi3 Majka. (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860880 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.