Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Wis3a Nowy Korczyn Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Kolejny sparing m3odej Wis3y.


Wis3a

Nowy Korczyn

08.03.09 (niedziela),
godz. 11.00, Szczucin, sparing
2:3 (1:2)

Bramki:
0-1 Karol Miklasinski 8
1-1 ? 20
1-2 ? 23
2-2 Bartosz Pochron
2-3 ?

Wis3a: Piotr Strycharz - Dawid Nowak, Jaros3aw Bedkowski, Rados3aw Furga3, Krystian Knaga - Tomasz Pietras, Bartosz Pochron, Tomasz Kowal, Przemys3aw Pochron - Karol Miklasinski, Tomasz Sosin.

Zagrali jeszcze: Lukasz Giza, Stanis3aw Dernoga, Patryk Kuta i Adam Gmyr.


Komentarz

Sparing zosta3 rozegrany w anormalnych warunkach pogodowych. Pokryta oniegiem i b3otem p3yta boiska bocznego ledwo nadawa3a sie do gry. Na dodatek zimno, silny wiatr i momentami zacinaj1cy deszcz. Takie warunki na pewno nie sprzyja3y widowiskowej grze. Ostatecznie jednak pad3 wynik 2:3 dla Nowego Korczyna.

By3o to spotkanie kontrolne, w którym wyst1pi3, mo?na powiedziea drugi sk3ad Wis3y, czyli juniorzy wspomagani przez kilku doowiadczonych seniorów. Dzisiaj byli to - tak jak poprzednio z Olesnem - Tomasz Kowal, plus Jaros3aw Bedkowski oraz... Krystian Knaga. Wszystko wskazuje no to, ?e ten ostatni wznowi3 treningi w Wiole i bya mo?e zdecyduje sie na powrót do ligowych rozgrywek. Sprawa powrotu Knagi, jak i równie? Kowala jest nadal otwarta i czas poka?e, jak sie to wszystko rozwi1?e.

W samym meczu przewage stopniowo zdobywa3a ta Wis3a z Nowego Korczyna - sk3adniej przeprowadzali akcje i szybciej udawa3o sie im przechodzia w okolice naszego pola karnego. A tam czesto oddawali strza3y na bramke gospodarzy, które wybrania3 Piotr Strycharz. Mimo optycznej przewagi to Wis3a Szczucin uzyska3a pierwsza gola. Pi3ke spod nóg obroncy gooci wy3uska3 Tomasz Sosin, wbieg3 z ni1 w pole karne i poda3 do Karola Miklasinskiego, który ju? na pust1 bramke dope3ni3 formalnooci. Szybko jednak przyjezdni zremisowali, a jeszcze szybciej wyszli na prowadzenie. Tym razem pi3ke straci3 nasz zawodnik, co wykorzysta3 pomocnik gooci, który doorodkowa3 pi3ke na pi1ty metr, gdzie z g3ówki futbolówke do naszej bramki skierowa3 napastnik Nowego Korczyna. Chwile póYniej by3o ju? 1:2. Tym razem podanie z lewej strony boiska i strza3 z bliskiej odleg3ooci daje goociom drug1 bramke.

Po przerwie dwójkowa akcja braci Przemka i Bartka Pochron konczy sie bramk1 tego drugiego. Jednak podobnie jak wczeonie w miare szybko odpowiadaj1 goocie. Doorodkowanie z prawego skrzyd3a zamyka strza3em z nogi z bliskiej odleg3ooci jeden z zawodników Nowego Korczyna. Szczucinianie do konca meczu próbowali wyrównaa. W szczególnooci aktywny by3 Tomasz Kowal, który dwukrotnie by3 bliski doprowadzenia wyniku do remisu. (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860085 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.