Wisła Szczucin
Rad3ovia Rad3ów - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Trzeba podtrzymaa passe.


Rad3ovia

Wis3a

23.05.09 (sobota),
godz. 16.00, Rad3ów
3:0 (vo.), na boisku 1:3

Spotkanie zosta3o zweryfikowane jako walkower 3:0 dla Rad3ovii (na boisku 1:3). W dru?ynie Wis3y gra3 zawodnik, który powinien jeszcze pauzowaa za czerwon1 kartke zdobyt1 w meczu z Cie?kowiank1.

Bramki:
1-0 ? 60
1-1 Dariusz Furga3 71
1-2 Rados3aw Furga3 79
1-3 Tomasz Sosin 87

Kartki: brak

Wis3a: Piotr Strycharz - Karol Miklasinski (80 Kamil Filipski) Rados3aw Furga3, Krzysztof Glica, Dariusz Ko3ton - Tomasz Pietras, Mateusz Garbacz, Dawid Nowak, Adam Gmyr - Dariusz Furga3, Tomasz Sosin.


Komentarz

Wa?ne, cie?kie, i bya mo?e nie do konca zas3u?one zwyciestwo odnieoli juniorzy Wis3y w Rad3owie. Dzisiejszy przeciwnik - Rad3ovia - to nieobliczalny zespó3, który w jednej kolejce pokonuje walcz1c1 o awans D1brovie, a w innej przegrywa z broni1cym sie przed degradacj1 Dunajcem. W meczu z Wis31 zobaczya mo?na by3o raczej te pierwsz1 - waleczn1 - twarz. Inicjatywa nale?a3a do gospodarzy od pocz1tku spotkania do momentu strzelenia bramki. Wtedy Rad3ovia chyba osiad3a "na laurach", albo po prostu przebudzi3a sie graj1ca do tej pory s3abo Wis3a, bo do konca meczu zdo3a3a diametralnie zmienia rezultat na swoj1 korzyoa.

W pierwszej po3owie gra toczy3a sie g3ównie na po3owie Szczucinian. Gospodarze mogli a nawet powinni prowadzia jednak zaprezentowali kompletny brak skutecznooci. Strza3y albo l1dowa3y za bramk1, albo "swoje" robi3 Piotr Strycharz. Jeoli chodzi o gooci to nieliczne uderzenia by3y podaniami do golkipera Rad3ovii.

Druga czeoa gry z pocz1tku przypomina3a pierwsze 45 minut. Lecz tym razem uda3o sie miejscowym trafia do siatki. Podczas doorodkowania w pole karne obrona Wis3y stane3a w miejscu, poniewa? zasugerowa3a sie graczem Rad3ovii domagaj1cym sie zagrania rek1. Arbiter jednak gwizdka nie u?y3, a niepilnowany napastnik gospodarzy pewnie strzeli3 miedzy s3upki ponad próbuj1cym jeszcze ratowaa sytuacje bramkarzem gooci. Ten gol podzia3a3 jednak na Wiolaków niczym zimny prysznic. Przegrywaj1ca juniorka ze Szczucina przebudzi3a sie momentalnie i praktycznie do samego konca nie odda3a pola zawodnikom Rad3ovii.

Wyrówna3 Dariusz Furga3, który z naro?nika pola karnego próbuj1c doorodkowaa pi3ke nada3 jej takiej rotacji, ?e ta lobne3a bramkarza i wpad3a do siatki. Na prowadzanie wyprowadzi3 Wis3e Rados3aw Furga3. Stoper przyjezdnych wykorzysta3 swój wzrost i po doorodkowaniu z rzutu ro?nego Tomasza Sosina strzeli3 z g3owy, za pierwszym razem futbolówke z linii bramowej wybili - ponownie na g3owe Rados3awa Furga3a - juniorzy Rad3ovii, który drugiej okazji nie zmarnowa3. Wynik ustali3 Tomasz Sosin. Ten z kolei wykorzysta3 spryt, i mimo asysty dwóch obronców strzeli3 bed1c w polu karnym przy samym s3upku zapewniaj1c Wiole 3 punkty.

Patrz1c na wynik Wis3a wygra3a pewnie, jednak z przebiegu meczu mo?na omia3o stwierdzia, ?e dobre w wykonaniu naszej juniorki by3o tylko ostatnie 30 minut. Jednak za tydzien trzeba bedzie zagraa w dobrym stylu ca3e spotkanie, poniewa? Szczucinianie jad1 do lidera tabeli - BKSu Bochnia. Niestety ju? dzio wiadomo, ?e w tym meczu nie zagraj1, z powodów osobistych, Mateusz Garbacz i Dawid Nowak. Patrz1c z ka?dej strony, bedzie to du?e os3abienie.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863213 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.