Wisła Szczucin
Tuchovia Tuchów - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Juniorzy Wis3y zagraj1 teraz dwa spotkania z rzedu na wyjeYdzie. Najpierw w Tuchowie, póYniej w Woli Rzedzinskiej.


Tuchovia

Wis3a

11.10.08 (sobota),
godz. 10.00, Tuchów
1:3 (1:2)

Bramki:
1-0 Micha3 Pyzdek 3
1-1 Lukasz Giza 30
1-2 Sebastian Bator 36
1-3 Damian S3owik 88

Sedziowa3: Pilarski z Tarnowa

Tuchovia: Micha3 Nalepka - Micha3 Rogowski, Grzegorz K1dzio3ka, Daniel Ka3ucki, Kamil Rogal - Micha3 Pyzdek, Adrian Babiarz, Konrad Pyzdek, Krzysztof Leszkiewicz - Szymon Martuo, Sylwester Grochecki (50 Pawe3 Ludwa).

Wis3a: Piotr Strycharz - Dawid Nowak, Dariusz Furga3, Sebastian Bator, Rados3aw Furga3 - Tomasz Pietras, Kamil Pietryka, Mateusz Labuz (55 nikt nie wszed3), Damian S3owik - Lukasz Giza, Tomasz Sosin.


Komentarz

By3 to cie?ki mecz dla obydwu dru?yn. Goocie nie mieli do dyspozycji ani jednego rezerwowego, gospodarze - tylko jednego. Ca3ego spotkania nie móg3 rozegraa Mateusz Labuz (jutro zagra w dru?ynie seniorów) i w drugiej po3owie musia3 opuocia boisko bez zmiany. Jednak graj1ca od 55 minuty w dziesi1tke Wis3a nie da3a sobie wyrwaa punktów mimo bezustannych naporów Tuchovii. Pocz1tek na sukces nie wskazywa3 - stracona bramka ju? w 3 minucie - na szczeocie przyjezdni zd1?yli jeszcze przed przerw1 wyjoa na prowadzenie, a tu? przed koncem spotkania postawia przys3owiow1 kropke nad "i".

Od mocnego uderzenia zaczeli Tuchowianie. W 3 minucie do prostopad3ego podania w pole karne dochodzi Micha3 Pyzdek, jego pierwszy strza3 broni Piotr Strycharz, lecz przy dobitce z g3ówki jest ju? bez szans. Wis3a odpowiada kilka minut póYniej - uderzenie zza pola karnego Dawida Nowaka trafia w poprzeczke. Nastepnie gra przenios3a sie do orodka pola, a na bramkow1 okazje przysz3o nam czekaa do 30 minuty. Wtedy to z prawej strony boiska w pole karne wdar3 sie Tomasz Pietras, min13 trzech zawodników, ale jego strza3 nie odniós3 zamierzonego skutku, jednak do pi3ki dopad3 Lukasz Giza i ulokowa3 j1 w siatce wyrównuj1c rezultat spotkania. Chwile póYniej Wis3a wychodzi na prowadzenie. Idealne doorodkowanie z rzutu wolnego Mateusz Labuza na 11 metr wykorzystuje uderzeniem z g3owy Sebastian Bator, pi3ka po jego strzale odbija sie jeszcze od s3upka i wpada do bramki obok bezradnego golkipera. Do przerwy nie wydarzy3o sie ju? nic wartego odnotowania i wynik nie uleg3 zmianie.

Pocz1tek kolejnych 45. minut tym razem lepszy dla Wis3y. Dwukrotnie do strza3u dochodzi Kamil Pietryka, najpierw Micha3 Nalepka wybija jego uderzenie na rzut ro?ny, a chwile póYniej futbolówka trafia w s3upek. Szkoda ?e Szczucinianie nie wykorzystali tych akcji bo od 55 minuty, czyli po zejociu Mateusz Labuza, prawie do samego konca musieli za?arcie bronia wyniku.

Maj1c przewage jednego zawodnika Tuchovia praktycznie zamkne3a Wis3e niczym w hokejowym zamku. Jednak przyjezdni skutecznie zastosowali "obrone Czestochowy" i ratowali sie wybiciami jak najdalej od w3asnej bramki. Gospodarze z wielu ataków stworzyli sobie kilka akcji w których móg3 paoa gol, lecz w dniu dzisiejszym mieli rozmontowane celowniki. Wszak najczeociej ich strza3u mija3y bramke Wis3y, a nasz golkiper musia3 interweniowaa g3ównie przy tych mniej groYnych sytuacjach. Na dwie minuty przed koncem gracze ze Szczucina dobijaj1 nieskuteczn1 juniorke z Tuchowa. Najpierw Tomasz Sosin marnuje akcje sam na sam, lecz tu? po tym zdarzeniu w zamieszaniu przed bramk1 Nalepki najlepiej zachowuje sie Damian S3owik i zdobywa swojego pierwszego gola w juniorach jednoczeonie ustalaj1c wynik spotkania!

Brawo Wis3a! Pomimo szybkiej straty bramki, oraz gry przez 35 minut w dziesi1tke udaje sie wywieoa z trudnego terenu wa?ne punkty - przed tym spotkaniem obydwa zespo3y mia3y tak1 sam1 liczbe "oczek". Za tydzien czeka Wis3e podobne spotkanie tym razem w Woli Rzedzinskiej z Wolani1, która równie? do tej pory zgromadzi3a identyczn1 sume punktów co Szczucinianie.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860697 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.