Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Helena Nowy S1cz Zdjęcia

Wypowiedzi

Jerzy Smao, trener Wis3y:
- Myole, ?e mimo fatalnych warunków atmosferycznych i padaj1cego ca3y czas deszczu mecz ten sta3 na dobrym poziomie. Oba zespo3y zaprezentowa3y w nim otwarty futbol i dla kibiców by3o to z pewnooci1 interesuj1ce widowisko. Pad3o w nim 6 bramek, a remis by3 wed3ug mnie jak najbardziej zas3u?onym rozstrzygnieciem, gdy? obie dru?yny storzy3y sobie w tym spotkaniu podobn1 ilooa sytuacji podbramkowych. Gorzej by3o z pewnooci1 w przypadku obu zespo3ów z gr1 defensywn1, ale poniewa? by3 to ostatni, nierozstrzgaj1cy ju? o niczym mecz, to w takim spotkaniu mo?na by3o sobie na to pozwolia.

Zapowiedź meczu

Ostatni pojedynek sezonu 2008/09. Jeoli wygramy, to mamy szanse na 5 miejsce w tabeli.


Wis3a

Helena

13.06.09 (sobota),
godz. 17.00, Szczucin
3:3 (2:1)

Bramki:
0-1 Lukasz Leoniak 3
1-1 Piotr Lechowicz 33 - karny
2-1 Grzegorz Cholewa 39
2-2 Krzysztof Ciurka 57
3-2 Mateusz Tredota 72
3-3 Wojciech Fritz 77

Sedziowa3: Rafa3 Ziach z Chrzanowa
—ó3te kartki: Knaga, Bedkowski, Lechowicz - Fryzowicz
Widzów: 50

Wis3a: Piotr Strycharz (46 Daniel Liguz) - Rafa3 Oleksy, Krystian Knaga, Piotr Lechowicz, Sebastian Bator - Marcin Kapel, Szczepan Ko3ton, Grzegorz Cholewa, Mateusz Tredota - Tomasz Urban, Jerzy Smao (20 Jaros3aw Bedkowski).

Helena: Przemys3aw Mi3kowski - Rafa3 Serafin, Tomasz Stafin, Dominik Laskowski, Bart3omiej Sadkiewicz - Wojciech Fritz, Krzysztof Ciurka, Bart3omiej Gryz3o, Sebastian Fryzowicz - Karol Nowak, Lukasz Leoniak.


Komentarz

Ostatni mecz sezonu 2008/09 by3 równie? po?egnalnym spotkaniem dla Jerzego Smasia, który postanowi3 zakonczya kariere zawodnicz1. Nadal jednak pozostaje trenerem, ale ju? niegraj1cym, a tak1 role pe3ni3 przez kilka sezonów. Dzio w podziekowaniu za wieloletni1 gre w szczucinskiej Wiole prezes zarz1du klubu wreczy3 mu pami1tkowy puchar i kwiaty. Szkoda, ?e nie zobaczymy ju? Jerzego w koszulce Wis3y... Natomiast na boisku pad3o a? 6 bramek i obydwie dru?yny podzieli3y sie punktami.

Wygrywaj1c z Helen1 mieliomy szanse zakonczya sezon na 5 miejscu w tabeli. Niestety mimo, ?e dwukrotnie prowadziliomy w tym meczu, to ostatecznie pad3 remis, który po rozegraniu ostatniej kolejki daje nam definitywnie 7 miejsce.

Co ciekawe po pieciu sezonach przerwy dopiero teraz konczymy rozgrywki na w3asnym boisku. Ostatni raz, gdy lige finalizowaliomy na Witosa pola3y sie szampany z powodu awansu Wis3y do IV ligi...

Warto równie? dodaa, ?e Helena to finalista nowos1deckiego Pucharu Polski, który jednak przegra3a na rzecz Lososia Lososiny Dolnej.

Owietnie mecz rozpoczeli przyjezdni, którzy ju? w 3 min wyszli na prowadzenie. Wojciech Fritz w pe3nym biegu z prawej strony zwodem min13 obronce Wis3y i wbieg3 w pole karne, a tam zagra3 wzd3u? bramki do Lukasza Leoniaka, który sfinalizowa3 ca31 akcje.

W 10 min swoj1 akcje mia3 dzisiejszy "gwóYdY programu" - Jerzy Smao, który odda3 strza3 z 16 metrów, ale Przemys3aw Mi3kowski by3 na posterunku. W 20 min Smao zakonczy3 swój symboliczny wystep, za co nieliczni kibice podziekowali mu brawami.

W 18 min Helena mia3a okazje na podwy?szenie rezultatu, ale w akcji "sam na sam" Piotr Strycharz zdo3a3 nogami wybia pi3ke zza linie koncow1. W odpowiedzi Grzegorz Cholewa uderza3 p3asko z 15 metrów, ale bramkarz gooci zdo3a3 wypi1stkowaa futbolówke.

W 33 min sedzia spotkania dopatrzy3 sie faulu na Tomaszu Urbanie w obrebie pola karnego, którego na gol zamieni3 Piotr Lechowicz. Chwile potem by3o ju? 2:1 dla Wis3y. A akcja po której pad3a ta bramka zas3uguje chyba na miano naj3adniejszej w sezonie. Najpierw Grzegorz Cholewa bed1c na orodku boiska dogra3 na lewo do Mateusza Tredoty, który "poci1gn13" z pi3k1 kilka metrów i przerzuci3 p3asko na drug1 strone boiska, gdzie Szczepan Ko3ton z pierwszej pi3ki idealnie dogra3 do wbiegaj1cego ju? w pole karne Cholewy, który uderzeniem po ziemi obok s3upka pokona3 golikpera przyjezdnych.

Po przerwie pi3karze do3o?yli kolejne trzy bramki. W 57 min Rafa3 Oleksy na orodku pola straci3 futbolówke na rzecz Krzysztofa Ciurka, który potrafi3 przebiec z pi3k1 pó3 boiska i oddaa strza3 z 16 metrów, który po rykoszecie znalaz3 droge do bramki - 2:2.

Po tym golu mogliomy szybko wyjoa na prowadzenie. Jednak prostopad3e podanie w pole karne Ko3tona do Lechowicza konczy sie tylko strza3em z ostrego k1ta, które wybija Mi3kowski. Jednak "co sie odwlecze, to nie uciecze". W 72 min znów akcja trio - Ko3ton, Cholewa, Tredota. Ten pierwszy przytomnie i szybko rozegra3 rzut wolny przed polem karnym gooci i dogra3 do Cholewy, który przy zdezorientowanej obronie dru?yny z Nowego S1cza móg3 oddaa strza3 na bramke Mi3kowskiego, który jeszcze zdo3a3 wypi1stkowaa futbolówke, ale przy g3ówce-dobitce Tredoty nie mia3 ju? szans.

Niestety d3ugo sie tym prowadzeniem nie cieszyliomy. Piea minut póYniej nie popisa3a sie nasza obrona, która dopuoci3a do sytuacji "sam na sam", któr1 Wojciech Fritz nie zmarnowa3 - 3:3.

W koncówce spotkania obydwie dru?yny mog3y pokusia sie o strzelenie jeszcze siódmej bramki. Na szczeocie dla nas w dobrej formie by3 Daniel Liguz, który dwukrotnie uratowa3 Wis3e od utraty gola. Najpierw "na raty" obroni3 strza3 Fritza z 11 metrów, a póYniej z3apa3 pi3ke przy uderzenie z ostrego k1ta Karola Nowaka. Wis3a z kolei w 87 min mia3a rzut wolny z prawej strony, na który w pole karne poszli prawie wszyscy zawodnicy. Jednak Ko3ton nie doorodkowywa3, ale podawa3 p3asko do Lechowicza, a ten zdo3a3 oddaa strza3, który zosta3 zablokowany w g1szczu nóg obrony Heleny.

Miko3aj Strycharz

Video

0-1 Lukasz Leoniak 3
1-1 Piotr Lechowicz 33 - karny
2-2 Krzysztof Ciurka 57


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1861217 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.