Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Uocie Gorlickie Zdjęcia

[Zobacz zdjecia z meczu]
Wypowiedzi

Jerzy Smao, szkoleniowiec Wis3y:
Ciesz1 zdobyt trzy punkty. Pomimo wysokiej wygranej uwa?am jednak, ?e nie popisaliomy sie w tym spotkaniu skutecznooci1. Dobrych sytuacji strzeleckich mieliomy bowiem jeszcze kilka, nie uda3o nam sie jednak strzelia wiecej bramek. Inna sprawa, ?e Uocie Gorlickie u3atwi3o nam zadanie, gdy? jest to zespó3 prowadz1cy otwart1 gre i nietrzymaj1cy sie kurczowo w3asnej bramki. Zagraliomy w miare przyzwoicie, nie by3 to mo?e w naszym wykonaniu jakio super efektowny pojedynek, ale tak jak ju? mówi3em najwa?niejsze jest to, ?e zdobyliomy w nim trzy punkty. W spotkaniu tym wszyscy zagrali w miare poprawnie. Indywidualnie wyró?nia chcia3bym natomiast m3odego, szesnastoletniego bramkarza, Piotrka Strycharza, dla którego by3 to dopiero drugi mecz w zespole seniorów. Wystepowa3 on w pierwszej po3owie. Nie mia3 wprawdzie w tym czasie zbyt wielu powodów do interwencji, ale to co mia3 obronia, to obroni3.

Zapowiedź meczu

Gramy z autsajderem ligi. Trzy punkty jak najbardziej wskazane.


Wis3a

Uocie

31.05.09 (niedziela),
godz. 16.00, Szczucin
5:0 (4:0)

Bramki:
1-0 Mateusz Tredota 8
2-0 Grzegorz Cholewa 9
3-0 Piotr Lechowicz 40
4-0 Adam Majka 41
5-0 Tomasz Urban 64

Sedziowa3: Marcin Przysie?niak z Krakowa
—ó3te kartki: Oleksy, Ko3ton - Jarek
Widzów: 100

Wis3a: Piotr Strycharz (46 Daniel Liguz) - Rafa3 Oleksy, Jaros3aw Bedkowski, Krystian Knaga, Piotr Kuter (46 Sebastian Bator) - Adam Majka, Szczepan Ko3ton, Grzegorz Cholewa (73 Jacek Lachut), Mateusz Tredota - Piotr Lechowicz, Tomasz Urban.
Trener: Jerzy Smao.

Uocie: Bogus3aw Pastyrniak - Arkadiusz Dudka, Piotr Wolak, Kamil Dudka, Pawe3 Matuszczyk - Mariusz Matuszczyk, Rafa3 Matuszczyk, Marcin Klocek (60 Dawid Gruszczynski), Bart3omiej Radzik - Piotr Gruszczynski, Janusz Jarek.


Komentarz

Uocie Gorlickie to dru?yna, która po 27 meczach zgromadzi3a zaledwie 7 punktów i od dawana straci3a szanse na utrzymanie sie w V lidze. Nic wiec dziwnego, ?e dzio Wis3a by3a murowanym faworytem i jedyn1 niewiadom1 by3o tylko to, ile bramek uda sie strzelia autsajderowi ligi. Skonczy3o sie na pieciu, choa zdecydowanie mog3o bya ich o 2 razy, a nawet 3 razy wiecej. Trzeba jednak dodaa, ?e Uocie równie? mia3o swoje sytuacje strzeleckie i by3o bliskie uzyskanie honorowego trafienia.

Niewiele mo?na by3o spodziewaa sie po dru?ynie, która ostatnio w lidze wygra3a we wrzeoniu tamtego roku (1:0 z Victori1). Chocia? w rundzie jesiennej Wis3a strasznie meczy3a sie w Uociu Gorlickim, gdzie pad3 wynik 1:1, ale ostatecznie mecz zweryfikowano na walkower dla szczucinskiej dru?yny (w zespole gospodarzy gra3 zawodnik, który nie mia3 op3aconych ?ó3tych kartek). Mimo to, dzio na swoim terenie nie móg3 paoa inny wynik, ni? wygrana Wis3y.

I tak te? sie sta3o, choa wynik móg3by bya o wiele bardziej okazalszy. Jednak zawiod3a skutecznooa albo... dawaliomy sie 3apaa na spalone. Sam Tomasz Urban móg3 strzelia z piea goli, ale sytuacje marnowali równie? inny zawodnicy Wis3y. Uocie Gorlickie te? mia3o szanse uzyskaa bramke, jednak strza3 m.in. Kamila Dudka obroni3 Daniel Liguz.

Jak pad3y bramki:

1-0 Rajd z prawej strony Adama Majki, który wpada w pole karne i podaje wzd3u? bramki do Mateusza Tredoty, a ten z oko3o 8 metrów p3askim strza3em kieruje futbolówke do bramki.

2-0 Tym razem rajd z pi3k1 Grzegorza Cholewy, który wpada pole karne, mija obronce i strza3em z 6 metrów w d3ugi róg bramki pokonuje Bogus3awa Pastyrniaka.

3-0 Akcja z lewej strony boiska. Tomasz Urban wyk3ada pi3ke na 11 metr do Piotra Lechowicza, który w sytuacji sam na sam posy3a pi3ke z 5 metrów po ziemi obok bezradnego bramkarza gooci.

4-0 Znów asyste zalicza Tomasz Urban, który tym razem podaje na praw1 strone do Adama Majki, który z oko3o 12 metrów 3adnym strza3em w górny róg bramki daje czwartego gola dla Wis3y.

5-0 Trójkowa akcja. Piotr Lechowicz podaje na 16 metr do Sebastiana Batora, który ponownie zgrywa mu pi3ke na 11 metr, gdzie Lechowicz podaje do nie pilnowanego Tomasza Urbana, który z 5 metrów ustala wynik spotkania na 5:0.

Miko3aj Strycharz


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860703 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.