Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - D1brovia D1browa Tarnowska Zdjęcia

[Zobacz zdjecia z meczu]
Wypowiedzi

Jerzy Smao, szkoleniowiec Wis3y:
- Najkrótszym podsumowaniem tego spotkania mo?e bya powiedzenie "Z du?ej chmury ma3y deszcz". Zapowiada3 sie bowiem ciekawy mecz, by3a 3adna pogoda, dobrze przygotowane boisko i sporo kibiców. Tymczasem oba zespo3y zagra3y asekuracyjnie i w pojedynku tym nie pad3a ?adna bramka. W pierwszej po3owie ?adna z dru?yn nie wypracowa3a sobie nawet sytuacji, po których takie gole mog3yby paoa. Po zmianie stron gre o?ywi3o pojawienie sie Piotrka Lechowicza, którego wpuoci3em na boisko po paru minutach tej czeoci gry. Mia3 on dwie bardzo dobre sytuacje strzeleckie, niestety ?adnej z nich nie uda3o mu sie wykorzystaa. W sumie moge powiedziea, ?e remis jest zas3u?onym wynikiem. My mieliomy mo?e nieco wiecej z gry, ale D1brovia m1drze sie broni3a i wyprowadza3a groYne kontry.

Jacek Awik, trener D1brovii:
- By3 to typowy mecz dla koneserów, w którym taktyka wzie3a na boisku góre nad fantazj1. Jak przysta3o na pojedynek derbowy, du?o by3o w tym spotkaniu walki w orodku pola, sytuacji bramkowych by3o natomiast jak na lekarstwo. Gospodarze na dobr1 sprawe mieli jedn1 okazje do strzelenia bramki, dobrze ?e Piotrek Lechowicz nie zdecydowa3 sie wówczas na uderzenie na bramke, tylko próbowa3 jeszcze podawaa pi3ke do kolegi. My w drugiej po3owie oddaliomy kilka strza3ów, ale albo by3y one nieznacznie niecelne, albo te? skutecznie interweniowa3 po nich bramkarz Wis3y. Z przebiegu meczu uwa?am, ?e remis jest jak najbardziej sprawiedliwym rozstrzygnieciem.

Zapowiedź meczu

Cel na derby: rewan? za jesien.


Wis3a

D1brovia

24.05.09 (niedziela),
godz. 16.00, Szczucin
0:0 (0:0)

Bramki:
brak

Sedziowa3: Krzysztof Budnik z Nowego S1cza
—ó3te kartki: Ko3ton - Soja, Czy?
Widzów: 250

Wis3a: Lukasz Bebel - Piotr Kuter, Jaros3aw Bedkowski, Krystian Knaga, Rafa3 Oleksy - Adam Majka (82 Marcin Kapel), Szczepan Ko3ton, Grzegorz Cholewa, Mateusz Tredota - Sebastian Bator (54 Piotr Lechowicz), Tomasz Urban (65 Jacek Lachut).
Trener: Jerzy Smao.

D1brovia: Oskar P3aneta - Mariusz Si1ka3a (46 Bartosz Iwaniec), Micha3 Cielczyk, Krzysztof Kijowski, Mateusz Rzepka - Adrian Czy?, Marcin Bia3as (80 Dominik Wioniowski), Artur Nowak, Mateusz Soja (72 Jaros3aw Tapa) - Pawe3 Ogara, Piotr Wróblewski.


Komentarz

Derby Powiola - Wis3a vs. D1brovia - to jeoli nie najwa?niejszy mecz rundy wiosennej, to na pewno najbardziej presti?owy. Zgromadzi3 najwieksz1 liczbe widzów w tym sezonie - 250. Dawno nie by3o tak zape3nionej "starej" trybuny, która dopingowa3a naszych pi3karzy. Niestety - zabrak3o tylko jednego - bramek.

Wis3a, patrz1c z perspektywy meczów wiosennych by3a faworytem dzisiejszego pojedynku. D1brovia po przerwie zimowej zdecydowanie obni?y3a loty - wygrywaj1c tylko dwa wiosenne spotkania przesune3a sie w dó3 tabeli. Wis3a w tej rundzie nie przegra3a jeszcze meczu na w3asnym boisku i chcia3a rewan?u za przegrany mecz na jesien w D1browie Tarnowskiej. Jednak trzeba pamietaa, ?e derby rz1dz1 sie w3asnymi prawami i tak te? by3o, bo faworyzowana Wis3a nie potrafi3a odprawia z kwitkiem D1brovii.

Trener Jerzy Smao w dzisiejszym meczu nie mia3 do dyspozycji na pewno optymalnego sk3adu. Zabrak3o Grzegorza Tabora (wypadek w pracy - rozcieta d3on), Tomasza Zielinskiego (zawiesi3 buty na ko3ku?) i Mateusza Labuza (pooperacyjna rekonwalescencja). Co gorsza wszyscy Ci trzej zawodnicy najprawdopodobniej nie zagraj1 ju? do konca sezonu.

Pocz1tek spotkania to nerwowa gra Wis3y, która w obronie pope3nia3a fatalne b3edy. Najpierw Piotr Kuter, a potem Krystian Knaga w niegroYnych sytuacjach podawali wprost pod nogi przeciwnika. Na szczeocie te kiksy zdarza3y sie na 30-40 metrze od naszej bramki i za ka?dym razem udawa3o sie za?egnaa niebezpieczenstwa. Potem gra w szczucinskiej defensywie znacznie sie poprawi3a i nie pozwala3a na podobne "prezenty".

Natomiast jeoli chodzi o ofensywe Wis3y w tej czeoci gry to niewiele mo?na by napisaa (podobnie zreszt1, jeoli chodzi o ataki D1brovii). Pierwszy strza3 celny oddaliomy dopiero w 30 min i by3o to uderzenie zbyt lekkie, ?eby mia3o szanse zaskoczya Oskara P3anete. A tak poza tym, to kilka sta3ych fragmentów gry - zarówno ze strony gospodarzy, jak i gooci - które do miana "groYnych sytuacji" na pewno sie nie zalicza3y.

Obraz w drugiej po3owie nieznacznie sie zmieni3. W 55 min Piotr Lechowicz, który minute wczeoniej pojawi3 sie na boisku dosta3 podanie na 16 metr. Jednak chyba zaskoczony tym, ?e podanie w ogóle do niego dosz3o i ?e by3 nie pilnowany, to zbyt d3ugo zastanawia3 sie co z pi3k1 zrobia i zamiast strzelaa na bramke to podawa3 - niestety niecelnie. Z kolei D1brovia nastawi3a sie chyba bardziej na strza3y z dystansu. W 63 i 64 próbowali tego Artur Nowak i Pawe3 Ogara, ale odpowiednio: pi3ka mine3a minimalnie s3upek, a póYniej Lukasz Bebel by3 na posterunku.

W 69 min Wis3a mia3a najlepsz1 sytuacje do strzelenia gola. Szczepan Ko3ton zagra3 w pole karne do Lechowicza, który znalaz3 sie "sam na sam" z bramkarzem D1brovii i znów zamiast strzelaa podawa3 tym razem do Jacka Lachuta, który skierowa3 futbolówke do bramki, ale z pozycji spalonej.

Do konca spotkania nie mieliomy ju? takiej sytuacji, D1brovia w 79 min mia3a rzut wolny tu? przed polem karnym Wis3y, jednak strza3 pod poprzeczke Ogary wyci1gn13 Bebel.

Derby, wiec na remis. By3o du?o walki na boisku, jednak sytuacji podbramkowych "jak na lekarstwo". Gra przewa?nie toczy3a sie w strefie orodkowej. Ogólnie wiec, derby zawiod3y pod wzgledem emocji na boisku - zabrak3o sytuacji, strza3ów, no i goli. Dopisali tylko kibice, którzy rekordow1 liczb1 w tym sezonie zjawili sie na meczu.

Kolejna kolejka V ligi Tarnów - Nowy S1cz ju? w t1 orode. Wis3a pojedzie do Nowego S1cza, gdzie zmierzy sie z tamtejszym Dunajcem. Patrz1c na braki kadrowe w Wiole i na to, ?e na wyjazdach idzie nam o wiele s3abiej, to pojedynek z wiceliderem tabeli zapowiada sie, jako najtrudniejszy mecz w tej rundzie wiosennej...

Miko3aj Strycharz

Video

69 min - Akcja "sam na sam" Piotra Lechowicza
79 min - Strza3 Ogary z rzutu wolnego broni Lukasz Bebel


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1862712 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.