Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Orze3 Debno Zdjęcia

Wypowiedzi

Jerzy Smao, szkoleniowiec Wis3y:
- Uwa?am, ?e by3 to mecz na dobrym poziomie. Szczególnie interesuj1cy by3 on dla kibiców, obfitowa3 bowiem w sytuacje podbramkowe. Cieszymy sie z trzybramkowej wygranej, choa przyznaa musze, ?e goocie równie? mieli kilka dobrych okazji strzeleckich. Wystarczy powiedziea, ?e trzy razy od straty bramki ratowa3a nas poprzeczka, tak?e omia3o powiedziea moge, ?e dopisa3o nam nieco szczeocie. Z drugiej jednak strony, po naszych strza3ach, pi3ka dwa razy trafia3a w s3upek. Po tych sytuacjach widaa wiec, ?e oba zespo3y nastawi3y sie w tym spotkaniu na ofensywe, nieco gorzej by3o natomiast w obronie. Je?eli chodzi o oceny, to na pochwa3e zas3u?y3 ca3y zespó3, szczególnie wyró?nia chcia3bym jednak 16-letniego Sebastiana Batora, który nawiasem mówi1c powo3any zosta3 do kadry Ma3opolski w swojej kategorii wiekowej.

Krzysztof Gurgul, kierownik dru?yny Or3a:
- W tej rundzie praktycznie w ka?dym meczu gramy w innym sk3adzie. Do spotkania w Szczucinie przyst1piliomy w mocno os3abionym sk3adzie, bez szeociu zawodników z podstawowej "jedenastki". Mimo tego ju? na pocz1tku mogliomy obj1a prowadzenie, niestety po strzale Krzyoka Pa3ki pi3ka "ostemplowa3a" poprzeczke. Przez kolejnych kilka minut gra toczy3a sie ca3y czas na po3owie Wis3y, gospodarze wyprowadzili jednak kontre i straciliomy bramke. Potem znów mieliomy pecha, gdy? w poprzeczke trafi3 tym razem Kuba Ogar. Do drugiej po3owy zespó3 przyst1pi3 jakby bez wiary, efektem czego by3y dwie kolejne bramki zdobyte przez Wis3e. Na domiar z3ego w koncówce znów zabrak3o nam szczeocia i po strzale Kuby Ogara pi3ka trafi3a w spojenie s3upka z poprzeczk1. Po meczu nawet sedzia mówi3, ?e powinniomy strzelia przynajmniej jednego gola. Ja natomiast uwa?am, ?e z przebiegu gry najbardziej sprawiedliwym wynikiem by3by remis.

Zapowiedź meczu

Czas na nieobliczalny Orze3 Debno.


Wis3a

Orze3

10.05.09 (niedziela),
godz. 16.00, Szczucin
3:0 (1:0)

Bramki:
1-0 Grzegorz Cholewa 10
2-0 Mateusz Tredota 67
3-0 Piotr Lechowicz 82

Sedziowa3: Mariusz Wra?en z Gorlic
—ó3te kartki: brak
Widzów: 100

Wis3a: Lukasz Bebel - Krystian Knaga, Jaros3aw Bedkowski, Piotr Lechowicz, Piotr Kuter - Adam Majka, Szczepan Ko3ton, Grzegorz Cholewa, Mateusz Tredota - Grzegorz Tabor (89 Jacek Lachut), Sebastian Bator.

Orze3: Pawe3 Urbanski - Piotr Zapart, Pawe3 Bernardy, Lukasz Dru?kowski, Mariusz Król - Dominik Robak, Przemys3aw Lazarz, Krzysztof Pa3ka, Pawe3 P3aneta (77 Sebastian Gren) - Jakub Ogar, Piotr Olusarczyk.


Komentarz

Tydzien temu Wis3a przegra3a w Kamionce Wielkiej ze Skalnikiem po przecietnej grze i nudnym meczu. Dzio zespó3 ze Szczucina zaprezentowa3 to, co pokazywa3 w wiosennych meczach najczeociej - ofensywny futbol i konsekwentn1 gre w obronie. Ju? w 10 minucie wynik otworzy3 Grzegorz Cholewa. Po przerwie podwy?szy3 Mateusz Tredota, a na kilka minut przed koncem do siatki trafi3 Piotr Lechowicz. Orze3 nie by3 jednak bezsilny w tym spotkaniu i momentami mia3 po prostu pi3karskiego pecha - 3 razy zawodnicy z Debna trafiali w poprzeczke.

Wis3a na ten mecz nie dysponowa3a osza3amiaj1c1 kadr1. Z powodu kontuzji kostki nie móg3 zagraa bramkostrzelny ostatnio Tomasz Urban, a Mateusz Labuz po przebytej w poniedzia3ek operacji musi odbya kilkutygodniow1 rekonwalescencje. Z 3awki rezerwowych natomiast ogl1da3 spotkanie Rafa3 Oleksy, któremu nabawiony w meczu z Olimpi1 Wojnicz uraz nie pozwala jeszcze bya dysponowanym w 100%.

Ju? w 3 minucie spotkania Orze3 móg3 wyjoa na prowadzenie - Krzysztof Pa3ka uderzy3 z 25 metrów, a pi3ka dosta3a takiej rotacji, ?e ostemplowa3a poprzeczke bramki Bebla. Wis3a odpowiedzia3a szybko. Piotr Lechowicz zagra3 futbolówke na lew1 strone do Mateusza Tredoty, ten wycofa3 na 7 metr, a tam Grzegorz Cholewa dope3ni3 formalnooci trafiaj1c do pustej ju? bramki. Chwile póYniej znów zrobi3o sie gor1co w polu karnym Szczucinian. W wyniku nieporozumienia Jaros3awa Bedkowskiego z Lukaszem Beblem pi3ka po g3ówce naszego kapitana o centymetry mine3a s3upek. Pare minut póYniej ponownie Bedkowski - tym razem po drugiej stronie boiska - wyskoczy3 najwy?ej do doorodkowania z rzutu wolnego jednak nie trafi3 w owiat3o bramki.

Potem gra na krótki moment sie uspokoi3a, trzeba zauwa?ya, ?e spotkanie toczone by3o w szybkim tempie i mog3o podobaa sie kibicom. W 26 minucie Jakub Ogar wrzuci3 pi3ke w pole karne gdzie Pawe3 P3aneta bez zastanowienia hukn13 z pierwszej w "tyke". Orze3 znów min13 sie z celem o centymetry. Wis3a mog3a jeszcze podwy?szya tu? przed przerw1. Najpierw po doorodkowaniu Adama Majki strza3 z g3owy Mateusza Tredoty wybroni3 Pawe3 Urbanski, a w samej koncówce Sebastian Bator po szybkiej kontrze i podaniu Grzegorza Cholewy bed1c w dogodnej sytuacji nie trafi3 w pi3ke.

Druga po3owa zaczyna sie od ataków Wis3y. Ju? na samym pocz1tku Sebastian Bator po doorodkowaniu Grzegorza Cholewy uderza z g3ówki nad poprzeczk1. Chwile póYniej Piotr Lechowicz podaje do Grzegorza Tabora a ten bed1c "sam na sam" z golkiperem Or3a trafia w s3upek. W 67 minucie jest ju? 2:0. Pawe3 Urbanski najpierw broni strza3 Mateusza Tredoty w sytuacji "jeden na jeden", ale przy dobitce z g3ówki jest ju? bezradny. Przyjezdni mogli zdobya bramke kontaktow1, jednak Krzysztof Pa3ka maj1c pi3ke na 8 metrze i tylko Lukasza Bebla przed sob1 nie trafi3 w bramke. Natomiast Wis3a w 82 minucie dobi3a rywala. Ladn1 akcje Szczepana Ko3tona wykonczy3 pewnym strza3em obok s3upka bed1cy w pe3nym biegu Piotr Lechowicz - 3:0!

Orze3 nie rezygnowa3 do samego konca. Przed ostatnim gwizdkiem sedziego rzut wolny z 20 metrów dobrze wybroni3 Lukasz Bebel, a kilkadziesi1t sekund póYniej goocie po raz trzeci trafili w poprzeczke. Miedzyczasie i Wis3a mog3a jeszcze podwy?szya wynik, ale strza3 Adama Majki z 16 metrów wyl1dowa3 na s3upku "owi1tyni" Urbanskiego.

Wis3a pokonuje w miare okazale, zwa?ywszy na tabele, dru?yne z Debna. Trzeba jednak zauwa?ya ?e gooci w tym meczu przeoladowa3 niefart, nie licz1c samych poprzeczek mogli oni jeszcze 2-3 razy zdobya bramke. Tym samym konczy sie pi3karski weekend pod znakiem meczów Wis3a-Orze3, konczy sie ca3kowicie na korzyoa Szczucinian. W pi1tek trampkarze w Debnie nie stracili nawet bramki, wczoraj zwycie?yli juniorzy a dzio solidarnie 3 punkty zgarne3a seniorka. Oby wiecej takich weekendów!

Video

1-0 Grzegorz Cholewa 10
2-0 Mateusz Tredota 67
3-0 Piotr Lechowicz 82


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1859985 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.