Wisła Szczucin
Skalnik Kamionka Wielka - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Jerzy Smao, trener Wis3y:
- Zwyciestwo gospodarzy by3o jak najbardziej zas3u?one, gdy? nie rozegraliomy zbyt dobrego spotkania. Inna sprawa, ?e bramke straciliomy dooa pechowo w koncówce meczu, gdy gospodarze wykorzystali nasz1 nieuwage po sta3ym fragmencie gry. Chcia3bym dodaa, ?e granie praktycznie co dwa dni jest wrecz nieludzkie dla ludzi, którzy nie s1 zawodowcami i pi3ke no?n1 traktuj1 wy31cznie amatorsko. Widaa by3o to w drugiej po3owie, kiedy co chwile któregoo z zawodników 3apa3y kurcze, a gra praktycznie prowadzona by3a na stoj1co. Na szczeocie czeka nas teraz kilkudniowa przerwa. Mam nadzieje, ?e podczas tych paru dni odzyskamy owie?ooa i w kolejnych spotkaniach powalczymy o punkty.

Zapowiedź meczu

Trudny teren w Kamionce Wielkiej.


Skalnik

Wis3a

03.05.09 (niedziela),
godz. 16.00, Kamionka Wielka
1:0 (0:0)

Bramki:
1-0 Tomasz Stojda 83

Sedziowa3: Tomasz Piróg z Krakowa
—ó3te kartki: Cisowski, Cempa
Widzów: 50

Skalnik: Dawid Cisowski - Tomasz Stojda, Les3aw Che3mecki, Marcin Michalik, Mamak - Micha3 K3ebczyk (77 Gruszczynski), Marek Chochla, Mariusz Ziobrowski, Lukasz Znamirowski - Filip (71 Cempa), Chomoncik (71 Owies).

Wis3a: Lukasz Bebel - Adam Majka, Jaros3aw Bedkowski, Piotr Lechowicz, Piotr Kuter - Sebastian Bator, Szczepan Ko3ton, Grzegorz Cholewa (70 Mateusz Labuz), Matuesz Tredota - Tomasz Urban, Grzegorz Tabor.


Komentarz

Przed trzema dniami zespó3 z Kamionki Wielkiej po s3abym wystepie uleg3 na w3asnym boisku Olimpii Pisarzowej, natomiast Wis3a pewnie pokona3a Olimpie z Wojnicza. Spodziewano sie wiec, ?e miejscowi bed1 mieli niejakie k3opoty z dobraniem sie do skóry rywalom ze Szczucina. Rzeczywiocie - mecz mia3 wyj1tkowo wyrównany charakter i jego najsprawiedliwszym rozstrzygnieciem by3by remis. Tym razem szczeocie uomiechne3o sie jednak do podopiecznych trenera Janusza Pawlika. A ten rozb3ysk fortuny mia3 miejsce na siedem minut przed koncem zawodów.

Rzut wolny pooredni z odleg3ooci 25 metrów od bramki gooci wykonywa3 wówczas Ziobrowski. Rozgrywaj1cy Skalnika doorodkowa3 do Stojdy, a ten precyzyjn1 g3ówk1 z 5 metrów nie da3 Beblowi szans na zapobiegniecie nieszczeociu. Wczeoniej mecz nie móg3 zachwycia najmniej nawet wybrednych widzów. W pierwszej po3owie gra toczy3a sie przewa?nie od szesnastki do szesnastki, pi3ka kr1?y3a w okolicach orodka boiska, a akcje obydwu zespo3ów pozbawione by3y 3adu i sk3adu. Na odnotowanie zas3uguje z tej czeoci spotkania jedynie obroniony przez Cisowskiego strza3 Urbana z 18 metrów.

O?ywienie w poczynaniach pi3karzy nast1pi3o po zmianie stron. Omielej zaatakowali przede wszystkim miejscowi. W 50 min uderzenie Chochli z 18 metrów nie zaskoczy3o bramkarza Wis3y, w 55 i 59 min przed szansami stawa3 wyró?niaj1cy sie aktywnooci1 Znamirowski, lecz w pierwszym przypadku g3ówkowa3 z 10 metrów tu? obok s3upka, zao w drugim - po jego strzale z 15 metrów udanie interweniowa3 Bebel. Podobnie jak po przymiarce z ostrego k1ta Stojdy w 63 min. Goocie odpowiedzieli uderzeniem Tabora w 64 (udana interwencja Cisowskiego) i Cholewy w 65 min (obroncy Skalnika wybili pi3ke z linii bramkowej). Po zdobyciu opisanego wczeoniej gola kamionczanie usi3owali pójoa za ciosem, i w 87 min powinni podwy?szya prowadzenie. W sytuacji sam na sam z Beblem znalaz3 sie Gruszczynski, przegra3 z nim jednak bezpooredni pojedynek.

W ten sposób gospodarze dowieYli do ostatniego gwizdka sedziego satysfakcjonuj1cy ich wynik, chocia? - powtórzmy - gdyby zawody zakonczy3y sie podzia3em punktów, nie mo?na by by3o mówia o krzycz1cej niesprawiedliwooci losu. (DW)

Relacja z Dziennika Polskiego.


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863220 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.