Wisła Szczucin
Olimpia Pisarzowa - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Jerzy Smao, szkoleniowiec Wis3y:
- Cieszymy sie z tych trzech punktów, tym bardziej, ?e zosta3y one zdobyte na trudnym terenie. Sam mecz nie by3 mo?e porywaj1cym widowiskiem. Boisko w Mordarce, gdzie swoje mecze rozgrywa Olimpia jest jednak krótkie, w1skie i nierówne, st1d te? w spotkaniu tym dominowa3a walka w orodku pola. Pierwsza po3owa mia3a wyrównany przebieg. My wykorzystaliomy w tym okresie stworzone przez nas sytuacje, gospodarze równie? mieli dwie dobre okazje, ale nie potrafili zamienia ich na bramki. W drugiej po3owie przejeliomy ju? inicjatywe, kontroluj1c przebieg wydarzen na boisku. Uwa?am, ?e nasza wygrana by3a jak najbardziej sprawiedliwa. Wszyscy zawodnicy zagrali dobry mecz, cieszya musi równie? fakt, ?e z ty3u zagraliomy na "zero".

Zapowiedź meczu

Dru?yna Olimpii jako gospodarz rozgrywa mecze na boisku w Mordarce.


Olimpia P.

Wis3a

26.04.09 (niedziela),
godz. 16.00, Mordarka
0:2 (0:2)

Bramki:
0-1 Mateusz Tredota 5
0-2 Tomasz Urban 38

Sedziowa3: Jan Chlipa3a z Nowego Targu
—ó3te kartki: brak
Widzów: 150

Olimpia: Krzysztof Kawula - Dariusz Dudek, Mariusz Pazdur, Pawe3 Pociecha, Fr1czek (66 Mateusz Raczek) - Pawe3 Pachota, Micha3 Wolanin (46 Krzysztof Babron), Piotr Pajda (60 Górski), Bart3omiej Szabla - Damian Pazdur, Bomba (46 Pustu3ka).

Wis3a: Lukasz Bebel - Rafa3 Oleksy, Jaros3aw Bedkowski, Piotr Lechowicz, Piotr Kuter - Adam Majka (88 Mateusz Labuz), Szczepan Ko3ton, Grzegorz Cholewa, Mateusz Tredota - Grzegorz Tabor (85 Krystian Knaga), Tomasz Urban (65 Sebastian Bator).


Komentarz

Wis3a po remisie z Wolani1 najwidoczniej nabra3a "wiatru w ?agle" i zaliczy3a kolejne zwyciestwo! Tym razem z Olimpi1 Pisarzow1, która mecze rozgrywa w Mordarce. Spotkanie pomyolnie u3o?y3o sie dla Wis3y ju? na samym pocz1tku. W 5 min Piotra Lechowicz pos3a3 "d3ug1" pi3ke, któr1 g3ówk1 na 8 metr "przed3u?y3" Grzegorz Tabor, a tam pi3ke dopad3 Mateusz Tredota, który pomiedzy dwoma obroncami Olimpii zdo3a3 oddaa p3aski strza3, który wyl1dowa3 w siatce gospodarzy - 0:1! Olimpia mog3a chwile póYniej od razu wyrównaa, ale Lukasz Bebel zwyciesko wyszed3 z pojedynku "sam na sam". Z kolei w 38 min Wis3a podwy?szy3a rezultat! Pi3ke doorodkowa3 Grzegorza Cholewa na oko3o 10 metr, gdzie mimo asysty obroncy futbolówke zdo3a3 przyj1a i strzelia obok s3upka Tomasz Urban - 0:2! W drugiej po3owie Olimpia "przycisne3a", ale tylko na przez pierwsze oko3o 10 minut. PóYniej gra sie wyrówna3a, a nawet przewage mia3a Wis3a, która spokojnie dowioz3a korzystny wynik do konca spotkania.

Relacja z Dziennika Polskiego:

Niemile rozczarowani opuszczali kibice stadion w Mordarce, gdzie tocz1 swe pi1toligowe mecze pi3karze Olimpii. Pisarzowanie, którzy co najmniej przyzwoicie spisywali sie w rundzie wiosennej, przegrali z ni?ej plasuj1c1 sie od nich Wis31 i podkreolia nale?y, ?e by3a to pora?ka jak najbardziej zas3u?ona.

Co prawda jako pierwsi zaatakowali umowni gospodarze - Szabla w 3 min z 25 metrów uderzy3 nad poprzeczk1 - to jednak gola bardzo szybko zdobyli przyjezdni. Wyprowadzili oni szybk1 kontre, b31d przydarzy3 sie obronie miejscowych, w wyniku czego Tredota znalaz3 sie w sytuacji sam na sam z Kawul1 i nie zmarnowa3 okazji. Pisarzowanie chcieli natychmiast odrobia strate i przyznaa trzeba, ?e w trzech przypadkach byli tego bliscy. Ani jednak Bomba w 12 i 38 min, ani Wolanin w 15 min nie znaleYli sposobu na pokonanie Bebla. Te zmarnowane sytuacje wkrótce sie na Olimpii zemoci3y. W 41 min po doorodkowaniu z prawej strony boiska pi3ka spad3a pod nogi Urbana, a ten z 5 metrów pos3a3 j1 do siatki. Jeszcze w tej czeoci gry miejscowi mogli pokusia sie o przynajmniej jednego gola, ale strza3 Szabli z 17 metrów zneutralizowa3 bramkarz Wis3y, a Pachota trafi3 w boczn1 siatke.

Druga po3owa ju? zdecydowanie nale?a3a do szczucinian. Opanowali oni orodek pola, z której to strefy raz po raz inicjowali groYne akcje ofensywne. W 75 min podwy?szyli nawet prowadzenie, sedzia jednak uzna3, ?e po otrzymaniu podania od Lechowicza Bator (przyp. red. a nie tak jak podaje DP Tredota) znajdowa3 sie na pozycji spalonej. Trzy minuty póYniej znów Bator (przyp. red. kolejny raz Bator, a nie Tabor, jak pisze DP) uderzy3 tu? przy s3upku, daj1c okazje Kawuli do zademonstrowania owietnego refleksu.

Wis3a wygra3a wiec w sposób bezapelacyjny i zas3u?ony, prezentuj1c w Mordarce naprawde niez3y futbol. Sympatycy dru?yny z Pisarzowej maj1 natomiast nadzieje, ?e niedzielna pora?ka ich ulubienców by3a tylko wypadkiem przy pracy. (JH)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1860033 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.