Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Wolania Wola Rzedzinska Zdjęcia

[Zobacz zdjecia z meczu]
Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Czas na lidera rozgrywek, który na jesien ogra3 nas a? 7:1...


Wis3a

Wolania

19.04.09 (niedziela),
godz. 15.00, Szczucin
1:1 (0:0)

Bramki:
0-1 Pawe3 Kukuo 51
1-1 Piotr Lechowicz 90

Sedziowa3: Dariusz Tutko z Gorlic
—ó3te kartki: Ko3ton, Urban, Bedkowski - Golinski, Juszczyk, Kozio3
Czerwona kartka: Pawe3 Kukuo (80 min - za nie sportowe zachowanie) Widzów: 200

Wis3a: Lukasz Bebel - Adam Majka, Jaros3aw Bedkowski, Piotr Lechowicz, Piotr Kuter - Mateusz Tredota (82 Mateusz Labuz), Szczepan Ko3ton, Grzegorz Cholewa, Tomasz Zielinski (53 Sebastian Bator) - Grzegorz Tabor (65 Krystian Knaga), Tomasz Urban.
Trener: Jerzy Smao.

Wolania: Lukasz Mikrut - Dominik Kaim, Tomasz Juszczyk, Dawid Golinski, Jakub Tadel - Lukasz Dr1g, Miros3aw Kozio3, Piotr Bro?ek, Dawid Czarnik - Pawe3 Kukuo, Marcin G1sior.


Komentarz

Wis3a doprowadzi3a do remisu w 90 min! Mimo to, ?e bramka Piotra Lechowicza na 1:1 by3a zdobyta w3aonie "rzutem na taome", to Wis3a w przekroju ca3ego meczu w pe3ni zas3u?y3a na punkt z liderem rozgrywek - Wolani1. Chocia? niewiele brakowa3o, by po raz kolejny z rzedu zakonczy3a mecz z du?ym niedosytem - dzio jednak mieliomy wiecej szczeocia ni? w poprzednich spotkaniach i co najwa?niejsze - uda3o sie to udokumentowaa.

Przed spotkaniem minut1 ciszy uczczono omiera m3odego syna naszego kierownika dru?yny - Andrzeja Orszulaka.

Z powodu zgromadzenia czterech ?ó3tych kartek nie móg3 dzio zagraa Rafa3 Oleksy. Z kolei w tym spotkaniu czwarty ?ó3ty kartonik w tym sezonie zobaczy3 Jaros3aw Bedkowski, co oznacza, ?e nie zobaczymy go w najbli?szym meczu Wis3y, który rozegranie zostanie z Victori1. W sk3adzie naszej dru?yny drugi raz z rzedu na obronie nietypowo dla siebie wyst1pi3 Adam Majka - czy?by nowa pozycja naszego najskuteczniejszego zawodnika?

W tym sezonie Wolania pewnymi krokami zmierza do awansu na IV-ligowe boiska. I tylko jakio kataklizm móg3by j1 powstrzymaa od tego upragnionego sukcesu. Dru?yna z Woli Rzedzinskiej to prawdziwa maszyna do strzelania goli, która orednio uzyskuje prawie 4 bramki na mecz. Jednak ta skutecznooa zacze3a nieco szwankowaa na pocz1tku tej rundy, powodem tego by3a zapewne kontuzja najbardziej bramkostrzelnego zawodnika Wolanii - Grzegorza Jasiaka, który króluje z 22 golami w ogólnej klasyfikacji strzelców ligi. Mimo to Wolania bez Jasiaka poma3u odzyskiwuje dawn1 skutecznooa i w ostatniej kolejce ogra3a Watre 6:0. Nie ma sie wiec co dziwia, ?e dzio by3a murowanym faworytem - mimo to, Wis3a nie da3a jej po raz kolejny zwycie?ya.

Spotkanie by3o wyrównane i wcale nie by3o widaa ró?nicy pomiedzy liderem a dru?yn1 z do3u tabeli. Pierwsza po3owa up3yne3a pod znakiem strza3ów z dystansu w wykonaniu zawodników i Wis3y i Wolanii, które w wiekszooci mija3y obreb bramki.

W 28 min "gor1co" zrobi3o sie w polu karnym Wis3y. Po rzucie wolnym pi3ke sprzed bramki wybili obroncy Wis3y, ale tak niefortunnie ?e ta trafi3a prosto pod nogi Lukasza Dr1ga, który z 15 metrów strzeli3 tu? obok s3upka. Wis3a z kolei swoj1 najgroYniejsz1 sytuacje w tej czeoci gry mia3a tu? przed przerw1. Wtedy to, Szczepan Ko3ton zagra3 w pole karne, gdzie pi3ke zgra3 krótko Grzegorz Tabor do Adama Majki, który z 15 metrów strzeli3 w poprzeczke! I tak wiec, wynik do przerwy utrzyma3 sie bezbramkowy.

Druga po3owa rozpocze3a sie koszmarnie dla Wis3y. Ju? w 51 min po rzucie ro?nym i g3ówce Paw3a Kukusia Wolania wysz3a na prowadzenie. A wiec sprawdza3 sie czarny scenariusz dla Wis3y, która mimo, ?e nie odstaje od rywala to przegrywa 0:1...

Próbowaliomy wyrównaa, ale bez rezultatu. Trener Jerzy Smao wpuoci3 na boisko Sebastiana Batora, który o?ywi3 poczynania Wis3y - m.in. w 75 min w ostatniej chwili jego strza3 zostaje zablokowany przez obronców Wolanii. Potem z obrony do ataku przesuniety zosta3 Adam Majka, który jeszcze bardziej o?ywi3 ofensywe Wis3y. Na dodatek w 80 min Wolania zmuszana by3a graa w os3abieniu, poniewa? za nie sportowe zachowanie w stosunku do kibiców czerwon1 kartke ujrza3 autor bramki. Mimo to ataki Wis3y nadal by3y nieskuteczne, a czas nieub3aganie ucieka3... W samej koncówce meczu do przodu ruszy3 ju? nawet Piotr Lechowicz i to on wreszcie - w 90 min - doprowadzi3 do remisu! To by3a dwójkowa akcja Lechowicza z Majk1 tu? przed polem karnym gooci, w której Lechowicz zagra3 do Majki, a ten ponownie mu odegra3, w wyniku tego ten pierwszy z oko3o 14 metrów zdo3a3 oddaa strza3, który po ziemi wyl1dowa3 tu? obok "d3u?szego" s3upka bramki Lukasza Mikruta - 1:1!

Po tej bramce mogliomy g3eboko odetchn1a z ulg1. Poniewa? znowu ma3o zabrak3o, aby po meczu, w którym zas3ugujemy na co najmniej remis pozosta3 tylko ?al i niedosyt.
Da3o sie, panowie? - da3o!

Miko3aj Strycharz

Video

0-1 Pawe3 Kukuo 51
Poprzeczka Adama Majki


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863996 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.