Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Victoria Witowice Dolne Zdjęcia

[Zobacz zdjecia z meczu]
Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Czas na zaleg31 inauguracje rundy wiosennej.


Wis3a

Victoria

22.04.09 (oroda),
godz. 17.00, Szczucin
2:1 (0:0)

Pierwotnie mecz mia3 sie odbya 22.03.09 (niedziela), jednak ze wzgledu na fatalno-zimowe warunki pogodowe spotkanie zosta3o prze3o?one na 22.04.09 (oroda).

Bramki:
1-0 Sebastian Bator 59
2-0 Tomasz Urban 70
2-1 Tomasz Prokop 71

Sedziowa3: Grzegorz Malada z Krakowa
—ó3te kartki: Manelski, Kotarba dwie
Czerwona kartka: Daniel Kotarba (67 min - druga ?ó3ta)
Widzów: 50

Wis3a: Lukasz Bebel - Adam Majka, Krystian Knaga, Rafa3 Oleksy, Piotr Kuter - Mateusz Tredota, Szczepan Ko3ton, Grzegorz Cholewa, Tomasz Zielinski (46 Sebastian Bator) - Grzegorz Tabor, Tomasz Urban (80 Mateusz Labuz).
Trener: Jerzy Smao.

Victoria: Marcin Pawlak - Lukasz Hajduk, Mariusz Manelski, Tomasz Cnota, Mariusz Krawczyk - Grzegorz Paw3owski (89 Marcin Bryniak), Daniel Kotarba, Dawid Augustyn, Micha3 Bo3oz (46 Tomasz Prokop) - Dariusz Piwowar, Mateusz Grobarczyk.


Komentarz

Po pieciu wiosennych spotkaniach ligowych Wis3a wreszcie zwycie?a! Z przedostatni1 w tabeli Victori1 na swoim terenie musieliomy ju? wygraa. I tak te? sie sta3o, a du?1 zas3uge w tym mia3 16-letni Sebastian Bator, który w drugiej po3owie pojawi3 sie na boisku. Najpierw w 59 min strzeli3 bramke na 1:0, a póYniej asystowa3 przy drugim golu, autorstwa Tomasza Urbana. Wis3a siegne3a po pierwsze wiosenne 3 punkty.

Victoria Witowice Dolne to dru?yna z przedostatniego miejsca w tabeli, która w tym sezonie, jak do tej pory zdo3a3a wygraa jedynie dwa razy - z Olimpi1 Wojnicz i D1brovi1. Z nami na jesien w Witowicach Dolnych pad3 wynik 2:2, gdzie bramke na remis strzeliliomy w ostatniej chwili - w 91 min. Victoria przyje?d?aj1c do Szczucina na 8 spotkan na wyjeYdzie nie mia3a jeszcze ani jednego zwyciestwa, a jedynie 2 remisy i 6 pora?ek. Dzio ten niekorzystny bilans niewiele sie dla niej zmieni3.

W dzisiejszym spotkaniu pod nieobecnooa Jaros3awa Bedkowskiego (pauzowa3 za kartki) role kapitana naszej dru?yny przej13 Grzegorz Cholewa, a na pozycji stopera zast1pi3 go Krystian Knaga. Dzio zabrak3o równie? bohatera ostatniego meczu z Wolani1 - Piotra Lechowicza (sprawy zawodowe), którego zast1pi3 na jego pozycji Rafa3 Oleksy.

W pierwszej po3owie warte odnotowania by3y tylko rzutu wolne. Z tego sta3ego fragmentu gry najpierw swojej szansy próbowa3 Tomasz Zielinski, który z prawej strony z oko3o 24 metrów uderzy3 pod poprzeczke, co sprawi3o du?o k3opotów bramkarzowi Victorii, który wybi3 pi3ke. Potem w 34 min z wolnego strzela3 Grzegorz Cholewa z blisko 20 metrów, jednak znów Marcin Pawlak wybi3 futbolówke zmierzaj1c1 pod tyczke jego bramki. Natomiast goocie raz uderzali z rzutu wolnego, ale p3aski strza3 Mariusza Krawczyka pewnie z3apa3 Lukasz Bebel.

W drugiej po3owie by3o ju? zdecydowanie wiecej emocji. Na pocz1tku znów przyjezdni szukali szczeocia w rzucie wolnym i ma3o brak3o, aby tym razem to poskutkowa3o. Marcin Manelski uderzy3, pi3ka rykoszetem odbi3a sie od naszego "muru", co zmyli3o Bebla, a Mateuszowi Grobarczykowi da3o wyomienit1 sytuacje strzeleck1 z g3ówki, ale nasz bramkarz zd1?y3 z interwencj1 i uchroni3 Wis3e od utraty gola.

W 59 min to Wis3a mia3a znakomit1 sytuacje i co najwa?niejsze w pe3ni j1 wykorzysta3a. Na lewej stronie pi3ke wymienili Grzegorz Tabor z Mateuszem Tredot1, który wrzuci3 futbolówke na 8 metr na nadbiegaj1cego Sebastiana Batora, a ten d3ugo nie zastanawiaj1c sie, z "pierwszej" pi3ki hukn13 pod poprzeczke - 1:0!

Tak wiec, wszystko zacze3o sie uk3adaa po myoli Wis3y, a kolejne minuty przynios3y jeszcze wiecej optymizmu. W 67 min drug1 ?ó3t1, a w konsekwencji czerwon1 kartke zobaczy3 pomocnik Victorii, która od tej pory musia3a sobie radzia w dziesieciu. Na dodatek w 70 min Wis3a podwy?szy3a na 2:0. Krystian Knaga zagra3 "d3ug1" pi3ke na prawe skrzyd3o do nie pilnowanego Batora, który poda3 wzd3u? bramki na 5 metr Tomaszowi Urbanowi, który z g3ówki skierowa3 pi3ke obok bezradnego bramkarza Victorii.

Niestety Wis3a d3ugo sie nie cieszy3a z komfortu prowadzenie ró?nic1 dwóch goli. Poniewa? minute póYniej "d3ugie" podanie przesz3o nad Knag1, co wykorzysta3 Tomasz Prokop, uderzaj1c obok s3upka. Victoria strzelaj1c bramke kontaktow1 "wyweszy3a" szanse na remis, jednak Wis3a po raz drugi nie da3a sie ju? zaskoczya i pewnie powstrzymywa3a próby ataków gooci. A sama stwarza3a sytuacje, które mog3y zakonczya sie powodzeniem, ale po podaniach Tredoty - ani Tabor, ani Bator nie pokonali Pawlaka. W 87 min powinien to zrobia Cholewa, ale w sytuacji "sam na sam" uderzy3 w s3upek.

Miko3aj Strycharz

Video

54 min - Rzut wolny Victorii broni Lukasz Bebel
87 min - Akcja "sam na sam" Grzegorza Cholewy


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863624 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.