Wisła Szczucin
Uocie Gorlickie - Wis3a Szczucin Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Gramy z dru?yn1 z ostatniego miejsca w tabeli.


Uocie

Wis3a

19.10.08 (niedziela),
godz. 14.00, Uocie Gorlickie
0:3 (vo.), na boisku 1:1

Spotkanie zosta3o zweryfikowane jako walkower 0:3 dla Wis3y (na boisku 1:1). W dru?ynie Uocia gra3 zawodnik, który nie mia3 op3aconych ?ó3tych kartek, co jest nie zgodne z regulaminem OZPN.

Bramki:
0-1 Grzegorz Cholewa 42
1-1 Stachura 55

Sedziowa3: Smolen z Brzeska
—ó3te kartki: Oleksy, Bedkowski
Widzów: 40

Uocie:

Wis3a: Daniel Liguz - Piotr Kuter, Jaros3aw Bedkowski, Rafa3 Oleksy, Bartosz Pochron - Marcin Kapel, Piotr Lechowicz, Grzegorz Cholewa, Szczepan Ko3ton - Mateusz Labuz, Damian Rendak (65 Stanis3aw Luszcz).


Komentarz

Mia3o bya zwyciestwo i czeociowe odbicie sie od niepowodzen jakie ostatnio spotykaj1 Wis3e. Niestety jest tylko remis i kolejny blama?... Wis3a stacza sie po równi pochy3ej i kolejny raz zawodzi. Nadal w tym sezonie nie mamy zwyciestwa na wyjeYdzie, a widmo - mo?e nie spadku, ale walki o utrzymanie - nabra3o ju? chyba realnych kszta3tów. Do Uocia Gorlickiego pojechaliomy w mocno okrojonym sk3adzie. Mieliomy optyczn1 przewage w praktycznie ca3ym meczu, co uda3o sie udokomentowaa w 42 min, kiedy pieknym strza3em z 20 metrów w samo "okienko" bramki popisa3 sie Grzegorz Cholewa. W drugiej po3owie gospodarze jednak zdo3ali zremisowaa, kiedy zawodnik Uocia doszed3 do uderzenia po rzucie ro?nym. W koncówce spotkania Uocie mog3o przechylia szale zwyciestwa na swoj1 korzyoa, ale nie wykorzystali dwóch dogodnych sytuacji. (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863218 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.