Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Olimpia Pisarzowa Zdjęcia

[Zobacz zdjecia z meczu]
Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Ju? w orode kolejny mecz - miejmy nadzieje, ?e bedzie to rehabilitacja po ostatniej sromotnej pora?ce...


Wis3a

Olimpia P.

03.09.08 (oroda),
godz. 16.30, Szczucin
0:1 (0:0)

Bramki:
0-1 Micha3 Wolanin 86

Sedziowa3: Grzegorz Hamowski z Krakowa
—ó3te kartki: brak
Widzów: 80

Wis3a: Daniel Liguz - Rafa3 Oleksy, Jaros3aw Bedkowski, Marcin K3agisz, Piotr Kuter - Stanis3aw Luszcz (87 Rados3aw Furga3), Piotr Lechowicz, Grzegorz Cholewa (66 Jacek Lachut), Szczepan Ko3ton - Tomasz Zielinski (70 Kamil Pietryka), Mateusz Labuz (46 Adam Majka).
Trener: Jerzy Smao.

Olimpia: Krzysztof Kawula - Sebastian Migacz, Dariusz Dudek, Mariusz Pazdur, Tomasz Paw3owski - Dawid Potoczek (72 Adam Tumidaj), Piotr Pajda, Dariusz Pustu3ka (60 Krzysztof Babron) - Damian Pazdur (52 Micha3 Wolanin), Pawe3 Pachota (90 Przemys3aw Olech).


Komentarz

Nie uda3a sie Wiole rehabilitacja za niedzieln1 pora?ke 7:1. W ostatnich minutach meczu z Olimpi1 Pisarzow1 tracimy bramke - wrzutka z prawej strony na 5 metr, gdzie Micha3 Wolanin z g3ówki dope3nia formalnooci i Wis3a musi prze3kn1a gorycz pora?ki... Ogólnie mecz nie sta3 na nadzwyczajnym poziomie, by3o sporo zacietej walki na ca3ym boisku, jednak bez licznych podbramkowych sytuacji. Trzeba jednak przyznaa, ?e goocie mieli optyczn1 przewage i co najwa?niejsze - potrafili to udokumentowaa.

W szczucinskim zespole od pierwszych minut pojawi3 sie nowy nabytek Wis3y - Grzegorz Cholewa. Stara3 sie on dzielia i rz1dzia w orodku pomocy, jednak trzeba jeszcze troche czasu zanim w pe3ni zgra sie z nowymi partnerami na boisku. Do gry po kontuzji wreszcie wróci3 Tomasz Zielinski. Z kolei zabrak3o bramkarza Paw3a Rysaka i Grzegorz Tabora, którzy z powodów zawodowych nie mogli stawia sie na mecz. Dzisiejesze spotkanie na 3awce rezerwowych rozpocz13 Adam Majka - wszed3 dopiero w drugiej czeoci spotkania i wprowadzi3 wiele o?ywienie w poczynaniach Wis3y.

Po pierwszej po3owie w której Wis3a odda3a tylko kilka strza3ów niecelnych to Olimpia sprawia3a lepsze wra?enie. Gdyby w 14 min Dawid Potoczek, który wbieg3 z pi3k1 w pole karne nie zawaha3 sie przy oddawaniu strza3u, mog3oby bya ju? 0:1. Co chwile naszych obronców neka3 Pawe3 Pachota - w 13 i 37 min jego uderzenia z nie ma3ymi problemami obrania3 Daniel Liguz. Szczególnie groYny by3 ten drugi strza3, po którym jeszcze zosta3a wrzucona pi3ka w pole karne, gdzie Tomasz Paw3owski z g3ówki uderza3 z oko3o 8 metrów - na szczeocie Liguz by3 na posterunku.

Drug1 po3owe lepiej zacze3a Wis3a i tym razem nam brakowa3o odrobiny szczeocia do zdobycia upragnionego gola. Najpierw p3asko wykonany rzut ro?ny, do strza3u dochodzi Zielinski, ale strzela zbyt lekko. Potem Majka podaje do Cholewy, a ten bed1c na 25 metrze piet1 odgrywa do Zielinskiego, który strzela, ale prosto w g3owe obroncy Olimpii. W 56 min akcja Piotr Lechowicza, który decyduje sie na strza3 zza pola karnego, niestety obok bramki. Chwile póYniej podanie Cholewy do Majki, który bed1c w polu karnym zamiast strzelaa, niepotrzebnie sie kiwa i obroncy wybijaj1 na róg. Po rzucie ro?nym ponownie Lechowicz dochodzi do uderzenia - tym razem z woleja z oko3o 17 metrów, ale znów obok s3upka.

Po tych sytuacjach Wis3y do g3osu ponownie doszli goocie. Jednak ich akcje przewa?nie koncz1 sie strza3ami z dalszych odleg3ooci, które s1 bardzo niecelne i bezpiecznie mijaj1 nasz1 bramke. W 80 min przyjezdni maj1 rzut wolny tu? sprzed "szesnastki", jednak Piotr Pajda trafia prosto w mur. W 86 min niestety dzieje sie to, co mo?e bya w tej chwili najgorsze - tracimy bramke. Podanie na prawe skrzyd3o do Adama Tumidaja, który tu? przed lini1 koncow1 doorodkowuje wzd3u? bramki, akcje "zamyka" Wolanin, który pakuje g3ow1 pi3ke do siatki. Dwie minuty póYniej Olimpia mog3a podwy?szya wynik, ale strza3 Pachoty z 13 metrów przelatuje tu? obok s3upka. W samej koncówce meczu Wis3a ma jeszcze rzut ro?ny - do strza3u dochodzi Rados3aw Furga3, ale jego uderzenie zostaje zablokowane. (MS)


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863920 (od 21.07.06); 0,016 s., IE, FF, O, G, S.