Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Watra Bia3ka Tatrzanska Zdjęcia

Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Po dwóch tygodniach przerwy Wiolacy wracaj1 na boisko...


Wis3a

Watra

01.06.08 (niedziela),
godz. 17.00, Szczucin
3:0 (vo.)

Dru?yna Watry Bia3ki Tatrzanskiej nie wstawi3a sie na mecz, tym samym oddaj1c Wiole walkowera.


Komentarz


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1862498 (od 21.07.06); 0,012 s., IE, FF, O, G, S.