Wisła Szczucin
Wis3a Szczucin - Barciczanka Barcice Zdjęcia

[Zobacz zdjecia z meczu]
Wypowiedzi

Zapowiedź meczu

Liczymy na kolejne zwyciestwo.


Wis3a

Barciczanka

06.04.08 (niedziela),
godz. 15.00, Szczucin
0:2 (0:2)

Bramki:
0-1 Micha3 Dudzik 36
0-2 Rafa3 Kudryk 38

Sedziowa3: Piotr Gajewski z Krakowa
—ó3te kartki: Urban - Fa3owski, Kudryk, Bajdel, Tokarczyk
Widzów: 150

Wis3a: Lukasz Bebel - Piotr Kuter (60 Stanis3aw Luszcz), Jaros3aw Bedkowski, Grzegorz Tabor, Rafa3 Oleksy - Marcin K3agisz (75 Kamil Pietryka), Szczepan Ko3ton, Jerzy Smao, Marcin Kapel (65 Bartosz Pochron) - Adam Majka, Tomasz Urban.
Trener: Jerzy Smao.

Barciczanka: Mateusz Majerski - Daniel Wójcik (85 Micha3 Janik), Lukasz Fa3owski, Piotr Kudryk, Mariusz Stawiarski - Micha3 Dudzik (70 Dawid Tokarczyk), Krzysztof Bajdel, Rafa3 Liber, Andrzej Dorula - Rafa3 Kudryk, Szymon Mordarski (87 Janusz W1cha3a).


Komentarz

W odstepie 3 minut Barciczanka bezlitoonie wykorzysta3a b3edy naszej obrony i strzeli3a dwie bramki, które wystarczy3y do tego, aby ze Szczucina wywieYa trzy punkty. Trzeba zaznaczya, ?e Wis3a by3a czeociej w posiadaniu pi3ki, ale w ca3ym meczu niewiele, ?eby nie powiedziea nic, z tego wynika3o. W ofensywie za ca3y komentarz niech starczy statystyka - ani jednego strza3u celnego na bramke Barciczanki!

Spotkanie zaczeliomy bez pauzuj1cego za czerwon1 kartke Krystiana Knagi, który bedzie jeszcze pauzowa3 dwa mecze. Równie? w tym spotkaniu zabrak3o Tomasza Kowala, który z kolei nie móg3 graa z powodu zgromadzenia 4 ?ó3tych kartek.

Mecz od pocz1tku by3 prowadzony w szybkim tempie, wiec móg3 sie podobaa widzom. Zabrak3o klarownych sytuacji, ale za to mieliomy kilka strza3ów zza pola karnego. O ile Wis3a uderza3a tak, ?e pi3ka mija3a bramke gooci, to Barciczanka ju? potrafi3a oddawaa strza3y w owiat3o bramki - dwukrotnie mocne uderzenia z trudem broni3 Lukasz Bebel.

Tragiczne w skutkach konsekwencje zacze3y sie w 36 min. Nie obstawiony Micha3 Dudzik dostaje podanie tu? przed polem karnym. Ma tak du?o czasu i miejsca, ?e ze spokojem oddaje p3aski strza3 tu? przy s3upku i goocie wychodz1 na prowadzenie. Nie mine3o 5 minut, a Barciczanka podwy?sza na 0:2. Obrona Wis3y traci pi3ke w naro?niku pola karnego, co pozwala Andrzejowi Dolurze wbiec z futbolówk1 w g31b pola karnego i podaa wzd3u? bramki na 5 metr, a tam ju? formalnooci dope3nia Rafa3 Kudryk.

Wis3a wysz3a z bojowym nastawieniem na drug1 po3owe. Nie mo?na by3o odmówia Wiole zaanga?owania, woli walki, ale brakowa3o naszej dru?ynie pomys3u na rozmontowanie defensywy przyjezdnych. Zabrak3o nawet strza3u celnego na bramke gooci - nikt nie mia3 okazji go oddaa, bo brakowa3o ostatniego, dok3adnego podania. Nic z tego, ?e mieliomy optyczn1 przewage, jeoli nie umieliomy tego wykorzystaa. W ostatnich minutach Jerzy Smao mia3 jeszcze szanse na bramke na 1:2, ale strzeli3 obok bramki. (MS)

Video

0-2 Rafa3 Kudryk 38
Ostatnie minuty meczu - akcja Jerzego Smasia


Copyright © 1998-2014 Wisła Szczucin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Admin. Stats: 1863217 (od 21.07.06); 0,031 s., IE, FF, O, G, S.